Dom bez pozwolenia na budowę

Budowa domu bez pozwolenia na budowę

#pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego, #budowa domu bez pozwolenia, #pozwolenie na budowę nowe przepisy, #zgłoszenie budowy domu

Od 28 czerwca 2015 r. łatwiej i szybciej można rozpocząć budowę wymarzonego domu. Zamiast pozwolenia, wystarczy tylko zgłoszenie budowy. Dotyczy to budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją oraz nie oddziałują negatywnie na środowisko.

Budowa domu bez pozwolenia na budowę

Zrealizuj marzenia buduj dom bez pozwolenia!

Już dzisiaj wybierz projekt wymarzonego domu z kolekcji ARCHON+, zleć wykonanie adaptacji i zgromadź niezbędne dokumenty, aby wkrótce rozpocząć budowę swojego domu bez pozwolenia.

Zgłoszenie budowy (zamiast pozwolenia)

Do zgłoszenia budowy potrzebne są - tak jak do tej pory - cztery egzemplarze projektu budowlanego. Nie trzeba będzie natomiast dołączać warunków przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej czy energetycznej. Architekt adaptujący, który przygotowuje  projekt budowlany do złożenia w urzędzie, określa obszar oddziaływania inwestycji. Jeżeli mieści się on w całości na działce, inwestycja może być objęta zgłoszeniem, jeżeli obszar ten wykracza poza działkę - konieczne jest pozwolenie na budowę. Należy pamiętać, że projekt instalacji gazowej zawsze wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Na obszar oddziaływania inwestycji w szczególności ma wpływ: zachowanie odpowiednich odległości od granic z sąsiednimi działkami oraz ich zabudowań.

Kiedy można rozpocząć budowę bez pozwolenia?

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli urząd nie wniesie sprzeciwu w terminie 21 dni od złożenia zgłoszenia budowy. Warto pamiętać, że konieczne są również tablica budowy i dziennik budowy. Do użytkowania budynku można przystąpić po zawiadomieniu właściwego urzędu o zakończeniu budowy, jeżeli nie zgłosi on sprzeciwu w ciągu 14 dni.

Projekt Domu w moliniach

Zgłoszenie obejmuje w szczególności:

  • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne,
  • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2,
  • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,
  • zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatoki parkingowe na tych drogach,
  • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2,
  • ocieplenie budynków o wysokości do 25 m.

Podstawa prawna

Zainteresowanych podstawą prawną zmian w zakresie pozwoleń na budowę odsyłamy do treści Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Pytania o brak pozwolenia na budowę

Jeżeli macie Państwo pytania związane z pozwoleniem na budowę chętnie na nie odpowiemy. Pozostajemy do Państwa dyspozycji i prosimy o kontakt.


Kartki świąteczne
Pomagamy rodzinom w potrzebie Zamów teraz
Kartki świąteczne

Pisz BLOGA
Rozpocznij Swoją przygodę
z budową domu!
Pisz bloga

81 840 fanów
Dołącz do nas!
Polub nas na facebooku

Film z realizacji
Zaproś ekipę filmową ARCHON+ do swojego domu
Zgłoś swój dom do filmu
2015 09 01 archonhome a
2017 11 07 archonhome b