Projektowana charakterystyka energetyczna domu

Każdy projekt budowlany składany do pozwolenia na budowę musi posiadać projektowaną charakterystykę energetyczną - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, od dnia 29.04.2012r.

Do każdego projektu domu dołączamy aktualną projektowaną charakterystykę energetyczną budynku z analizą porównawczą możliwości zastosowania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię.

Projektowaną charakterystykę energetyczną wyliczamy zgodnie z NAJNOWSZĄ metodologią obowiązującą od 3 października 2014 roku (zob. źródło prawne nowej metodologii obliczania charakterystyki energetycznej)

Czym jest projektowana charakterystyka energetyczna?

Projektowana charakterystyka energetyczna to zbiór danych i wskaźników zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, wyrażone wskaźnikami zużycia energii pierwotnej EP i energii końcowej EK podane w kWh/m2rok.

Analiza porównawcza możliwości zastosowania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię określa roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, dostępne nośniki energii, wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej (konwencjonalnego i alternatywnego), obliczenia optymalizująco-porównawcze oraz wyniki analizy porównawczej.

Ikonka aplikacji energetycznej

Skorzystaj z aplikacji energetycznej i sprawdź już teraz przewidywany koszt ogrzewania wybranego przez Siebie domu. Dostosuj parametry do Swoich potrzeb!
Sam określ:
- lokalizację budynku na terenie Polski
- zastosowaną technologię oraz sposób ogrzewania domu.

Sprawdź jak zmienią się koszty ogrzewania domu po zastosowaniu dodatkowych instalacji takich jak: wentylacja mechaniczna, instalacja solarna czy instalacji opartej na POMPIE CIEPŁA.

Pamiętaj, że Swój dom budujesz na lata i to jak go zrealizujesz będzie miało wpływ na późniejsze koszty jego eksploatacji.

Okno aplikacji energetycznej

Orientacyjne koszty ogrzewania konkretnego projektu możesz sprawdzić klikając na element graficzny umieszczony przy prezentacji poszczególnych projektów!

Zobacz przykładową aplikację pokazującą koszty ogrzewania domu oraz wskaźniki EP i EP dla projektu Dom pod liczi
Aby zobaczyc aplikację dla wybranego projektu z kolekcji ARCHON+, kliknij na symbol graficzny umieszczony przy jego prezentacji!