Super, czekamy na zdjęcia z dalszych etapów budowy.