Zmiany w projekcie

Wprowadzanie niewielkich zmian i modyfikacji w projektach typowych jest czymś naturalnym, ponieważ pozwala dostosować projekt do indywidualnych potrzeb jego przyszłych mieszkańców. Zmiany i modyfikacje wprowadzane są m.in. przez architekta adaptującego. Jest to osoba, która posiada uprawnienia architektoniczne do projektowania oraz należy do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa.

We wszystkich projektach domów ARCHON+ można wprowadzać zmiany i modyfikacje.

Kamila Mendel - Dyrektor Zarządzający ARCHON+

Co obejmuje standardowa zgoda na zmiany zawarta w projekcie?

W każdym naszym projekcie została wpisana zgoda na zmiany, która nie wymaga już kontaktu z naszym biurem. Ta domyślna zgoda dopuszcza wykonanie zmian w zakresie:

 • zmiany otworów okiennych i drzwiowych oraz okien połaciowych wg potrzeb Inwestora (likwidacja okien i drzwi, zmiana lokalizacji, powiększenie, pomniejszenie)
 • zamiany materiałów i rodzajów elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu odpowiednich parametrów technicznych (np. zamiana technologii wykonania stropu, ścian itp.)
 • zmiany rodzaju pokrycia dachowego z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia (zamiana dachówki ceramicznej na betonową, blachę lub gont bitumiczny)
 • drobnych zmian elementów niekonstrukcyjnych układu wewnętrznego (np. przesunięcie drzwi, zmiana układu ścianek działowych)
 • modyfikacji instalacji wewnętrznych (zmiana usytuowania komina, zmiana rozprowadzenia instalacji);
 • sposobu ogrzewania budynku
 • zmiana funkcji pomieszczeń
 • zmiana gabarytów tarasów i schodów zewnętrznych

Wprowadzenie innych niestandardowych zmian jest oczywiście możliwe, wymaga jednak uprzedniej konsultacji z naszym biurem. Na podstawie krótkiej rozmowy przygotowywana jest dodatkowa zgoda na zmiany, którą w formie pisemnej, bezpłatnie wysyłamy na podany przez Inwestora adres.

Do przygotowania ww. zgody na zmiany wykraczające poza te standardowe, potrzebować będziemy Państwa danych, numeru działki i jej lokalizację.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Adaptacja projektu gotowego

Każdy typowy projekt domu wymaga dostosowania do uwarunkowań lokalizacyjnych, wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub zapisów określonych w decyzji o Warunkach Zabudowy. Takie dostosowanie nazywamy ADAPTACJĄ PROJEKTU, a przeprowadzają ją projektanci lokalni, działający w terenie, na którym położona jest konkretna działka. Aby mogli dokonać adaptacji, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia architektoniczne oraz należeć do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa. Adaptacji podlegają wszystkie branże projektu, poszczególne rysunki muszą być opisane, opieczętowane, a następnie zatwierdzone przez architekta adaptującego, który musi do nich dołączyć także stosowne zaświadczenia.

Zmiany wynikające z konieczności dostosowania projektu do uwarunkowań lokalizacyjnych działki wprowadzane są w ramach adaptacji obowiązkowej. Ta część adaptacji obejmuje dostosowanie projektu do nośności gruntu, stref przemarzania gruntu, obciążeń wiatrem i śniegiem, a także dostosowania do wysokości wód gruntowych na danej działce.

Podczas adaptacji, w ramach części dodatkowej, można także wprowadzić inne zmiany, które mają na celu dostosowanie projektu do indywidualnych oczekiwań mieszkańców. Dodatkowe zmiany wprowadzane w ramach adaptacji najczęściej dotyczą zmiany wielkości i lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych, zmiany lokalizacji tarasu, sposobu ogrzewania domu, podniesienie ścianki kolankowej, czy też doprojektowania podpiwniczenia itp.

Przy adaptacji możemy również liczyć na pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii oraz pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji.

Szerzej zagadnienie adaptacji gotowego projektu oraz obowiązki architekta adaptującego i obowiązki projektantów adaptujących omawiamy w art. „Adaptacja projektu – na czym polega i jakie obowiązki ma architekt adaptujący”

Co zawiera projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania terenu to dokument sporządzany w ramach adaptacji, a jego wykonanie jest konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt określa lokalizację budynku w ramach działki, składa się z części opisowej i rysunkowej. Musi być sporządzony na aktualnej mapie przeznaczonej do celów projektowych, na której architekt posiadający odpowiednie uprawnienia zaznacza m.in.:

 • obrys budynku, podając jego wymiary i określając, na jakim poziomie względem punktu odniesienia mapy ma być posadowiony budynek;
 • granice działki;
 • trasę przyłączy mediów np. woda, wod-kan, gaz, prąd;
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków;
 • lokalizację istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • lokalizację wejścia i wjazdu na działkę oraz charakterystycznych elementów znajdujących się na działce.

Adaptacja projektu domu

Wykonując projekt zagospodarowania terenu architekt dokładnie określa położenie domu w ramach działki, a tym samym wyznacza jego lokalizację względem stron świata. Ponieważ posadowienie budynku przekłada się również na komfort użytkowania domu, dlatego niezwykle istotne jest, by określić optymalne miejsce.

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w ARCHON+ - sprawdź szczegóły

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?