Zmiany w projekcie domu

Wprowadzanie niewielkich zmian i modyfikacji w projektach typowych jest czymś naturalnym, ponieważ pozwala dostosować projekt do indywidualnych potrzeb jego przyszłych mieszkańców. Zmiany i modyfikacje wprowadzane są przez architekta adaptującego. Jest to osoba, która posiada uprawnienia architektoniczne do projektowania oraz należy do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa.

We wszystkich projektach domów ARCHON+ można wprowadzać zmiany i modyfikacje.

Kamila Mendel - Dyrektor Zarządzający ARCHON+

Co obejmuje standardowa zgoda na zmiany zawarta w projekcie?

W każdym naszym projekcie została wpisana zgoda na zmiany, która nie wymaga już kontaktu z naszym biurem.  Ta domyślna zgoda dopuszcza wykonanie zmian w zakresie:

 • zmiany otworów okiennych i drzwiowych oraz okien połaciowych wg potrzeb Inwestora (likwidacja okien i drzwi, zmiana lokalizacji, powiększenie, pomniejszenie)
 • zamiany materiałów i rodzajów elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu odpowiednich parametrów technicznych (np. zamiana technologii wykonania stropu, ścian itp.)
 • zmiany rodzaju pokrycia dachowego z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia (zamiana dachówki ceramicznej na betonową, blachę lub gont bitumiczny)
 • drobnych zmian elementów niekonstrukcyjnych układu wewnętrznego (np. przesunięcie drzwi, zmiana układu ścianek działowych)
 • modyfikacji instalacji wewnętrznych (zmiana usytuowania komina, zmiana rozprowadzenia instalacji);
 • sposobu ogrzewania budynku
 • zmiana funkcji pomieszczeń
 • zmiana gabarytów tarasów i schodów zewnętrznych

Wprowadzenie innych niestandardowych zmian jest oczywiście możliwe, wymaga jednak uprzedniej konsultacji z naszym biurem. Na podstawie krótkiej rozmowy przygotowywana jest dodatkowa zgoda na zmiany, którą w formie pisemnej, bezpłatnie wysyłamy na podany przez Inwestora adres.

Do przygotowania ww. zgody na zmiany wykraczające poza te standardowe, potrzebować będziemy Państwa danych, numeru działki i jej lokalizację.

Adaptacja projektu gotowego

Każdy typowy projekt domu wymaga dostosowania do warunków wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub zapisów określonych w decyzji o Warunkach Zabudowy.

Takie dostosowanie nazywamy ADAPTACJĄ PROJEKTU, a przeprowadza je architekt posiadający uprawnienia architektoniczne do projektowania oraz należy do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa. W ramach adaptacji możliwe są również modyfikacje projektu wynikające z indywidualnych potrzeb Inwestora.

Proces adaptacji projektu gotowego można podzielić na dwie części: obowiązkową i dodatkową. Część obowiązkowa obejmuje dostosowanie projektu gotowego do działki, czyli do nośności gruntu, do stref obciążeń śniegiem i wiatrem, stref przemarzania gruntu oraz wysokości wód gruntowych. W ramach adaptacji sporządza się również projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem projektowanego budynku na odpowiedniej mapie geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych.

Przy adaptacji możemy również liczyć na pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem budowlanym uzgodnień, opinii oraz pozwoleń od odpowiednich urzędów i instytucji.

Część dodatkowa adaptacji to dostosowanie wybranego przez Państwa projektu do indywidualnych potrzeb Inwestora. Najczęściej zmianie podlega wielkość i lokalizacja otworów okiennych i drzwiowych, zmiana lokalizacji tarasu, zmiana sposobu ogrzewania budynku, podniesienie ścianki kolankowej, doprojektowanie podpiwniczenia itp.

Kto może dokonać adaptacji

Najlepiej i najwygodniej jest zlecić adaptację architektowi, który pracuje na terenie, gdzie położona jest wybrana działka, ponieważ jest doskonale zorientowany w lokalnych uwarunkowaniach. Musi to być jednak projektant posiadający uprawnienia i należeć do Izby Architektów lub Izby Inżynierów Budownictwa.

Obowiązki architekta adaptującego

Szczegółowa lista obowiązków projektanta dokonującego adaptacji projektu gotowego jest dość długa i obejmuje m.in.:

 1. Dostosowanie projektu do ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a gdy go nie ma, do zapisów określonych w decyzji o Warunkach Zabudowy,
 2. Dostosowanie charakterystyki energetycznej do lokalizacji budynku,
 3. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,
 4. Wykonanie niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowo - wodnych i sposobu ich izolacji,
 5. Sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych,
 6. Dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie, uzgodnionych z dostarczycielami odpowiednich mediów,
 7. Naniesienie na oryginale projektu gotowego trwałą techniką graficzną (w kolorze czerwonym) zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym,
 8. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
 9. Przejęcie na siebie obowiązków głównego projektanta oraz załączenie stosownych uprawnień oraz wpisu do izby zawodowej,
 10. Opracowanie dokumentacji BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia), 
 11. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie trwania prac budowlanych (na żądanie inwestora lub właściwego organu), m.in. w zakresie stwierdzania zgodności realizacji projektu z oryginałem.

Co zawiera projekt zagospodarowania terenu

Każdy Projekt zagospodarowania terenu składający się z części opisowej i rysunkowej musi być sporządzony na aktualnej mapie przeznaczonej do celów projektowych i powinien określać:

 • usytuowanie i granice działki,
 • trasę przyłączy mediów np. woda, wod-kan, gaz, prąd
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków;
 • lokalizację istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • lokalizację wejścia i wjazdu na działkę oraz charakterystycznych elementów znajdujących się na działce.

Projekt zagospodarowania terenu

Adaptacja projektu domu

Po wykonaniu adaptacji cała dokumentacja staje się PROJEKTEM BUDOWLANYM i może zostać złożona do pozwolenia na budowę.

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w ARCHON+ - sprawdź szczegóły


Pisz BLOGA
Rozpocznij Swoją przygodę
z budową domu!
Pisz bloga

Rabat 400 zł
na każdy projekt domu!
Projekt domu ARCHON+
newsletter

Konkurs FOTO
Dom w obiektywieWeź udział i wygraj ...
Konkurs foto - Dom w obiektywie

270 057 fanów
Dołącz do nas!
Polub nas na facebooku

Film z realizacji
Zaproś ekipę filmową ARCHON+ do swojego domu
Zgłoś swój dom do filmu
ArchonHome
ArchonHome

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?