4 kroki do własnego domu

Aby spełnić marzenie o posiadaniu własnego domu, należy przejść przez kilka etapów jego realizacji, zaczynając od zakupu działki i wyboru odpowiedniego projektu, poprzez uzyskanie niezbędnych pozwoleń, przygotowania terenu pod budowę oraz samą realizację inwestycji. Cały ten proces można podzielić na cztery podstawowe kroki, które omówimy w tym artykule. Podpowiemy, jakie formalności należy spełnić przed budową domu oraz co jest potrzebne do jej rozpoczęcia.

Zakup działki - akt notarialny

Zawarcie umowy kupna nieruchomości musi zostać sporządzone w formie aktu notarialnego, dlatego o jego wykonanie musimy poprosić odpowiednie biuro notarialne. Przed przystąpieniem do zawarcia aktu notarialnego należy zgromadzić związane z zakupem niezbędne dokumenty, które zazwyczaj dostarcza sprzedający (właściciel działki). Do spisania aktu notarialnego niezbędny jest dokument (dowód własności) potwierdzający własność nieruchomości – dla działki, która posiada księgę wieczystą, takim dokumentem jest aktualny odpis z księgi wieczystej. W sytuacji, gdy właściciel nie posiada odpisu lub jest on starszy niż trzy miesiące od daty wydania, możemy poprosić notariusza, aby osobiście sprawdził stan księgi wieczystej. Dla działki nieposiadającej założonej księgi wieczystej takim dokumentem może być akt własności, akt kupna lub inny dokument, który potwierdzi własność działki.

W akcie notarialnym kupna-sprzedaży działki powinno się również znaleźć oświadczenie sprzedającego, że stan wpisów w księdze wieczystej do chwili zawarcia aktu notarialnego nie uległ zmianie, a teren jest wolny od wszelkich ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osób trzecich oraz zadłużeń.

Formalności przed budową domu

Jakie formalności przed budową domu? Najlepiej jeszcze przed wyborem projektu sprawdź, czy Twoja działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (w skrócie MPZP).

TAK, działka jest objęta MPZP

Złóż wniosek o aktualny Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) - okres oczekiwania na dokumenty: 1 - 14 dni, jest on wydawany odpłatnie (koszt zależy od gminy).

NIE, działka nie jest objęta MPZP

W takim wypadku przed budową domu formalności polegają na złożeniu wniosku o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy (WZ).

Do wniosku należy dołączyć niezbędne, dodatkowe dokumenty:

 • kopię mapy zasadniczej (można ją uzykać w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego),
 • charakterystykę inwestycji obejmującą określenie uzbrojenia terenu,
 • oświadczenie o zapewnieniu dostawy mediów (do uzyskania w zakładzie: gazowniczym, energetycznym, wodociągów i kanalizacji),
 • charakterystykę budynku (kopia strony projektu z katalogu lub karta projektu z archon.pl określająca charakterystyczne parametry techniczne budynku oraz dane charakteryzujące jego wpływ na środowisko).
Karta projektu

Czas oczekiwania uzależniony jest od urzędu wydającego decyzję o WZ.

Rozpoczęcie budowy formalności to również zamówienie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1: 500 (do uzyskania od geodety z uprawnieniami).

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Krok 1 - Wybór projektu domu

Wybierz gotowy projekt domu. Rozpoczęcie budowy domu formalności to również etap wyboru odpowiedniego projektu domu. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to teraz jest właściwy moment. Masz już wiedzę o warunkach i parametrach, jakie musi spełnić Twój dom. O tym, jak dobrze wybrać projekt domu doradzamy w serii artykułów poświęconych wybieraniu projektu domu.

W naszej ofercie mamy już ponad 2800 gotowych projektów domów, które zachwycają bogactwem rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych, a ich różnorodna powierzchnia użytkowa sprawia, że każdy znajdzie tutaj atrakcyjny dom dla siebie i swojej rodziny. Oferujemy gotowe projekty na każdy rodzaj działki, uwzględniające wielkość dostępnej powierzchni zabudowy, ilość kondygnacji oraz styl wykończenia. Wysoka jakość dokumentacji projektowej to gwarancja, że budowa domu przebiegnie bezproblemowo.

Jak wybrać idealny projekt?

Aby podjąć najlepszą decyzję i wybrać projekt domu, który będzie spełnieniem Twoich marzeń przez długie lata, warto skorzystać z pomocy fachowych Doradców Projektowych ARCHON+. Bez zobowiązań i w dogodnym dla Ciebie czasie pomogą oni znaleźć w naszej bogatej ofercie najlepsze projekty, a następnie bezpłatnie przedstawią spersonalizowaną propozycję projektów domów spełniających prawne wymogi Twojej działki i dostosowanych do Twoich potrzeb i gustu.

Krok 2 - Warunki zabudowy i adaptacja projektu

Warunki Zabudowy umożliwiają budowę domu na terenie, gdzie nie ma opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Decyzja o Warunkach Zabudowy określa szczegółowo m.in.: rodzaj możliwej inwestycji, warunki zabudowy i zagospodarowania nieruchomości wynikające z lokalnych przepisów szczególnych, warunki dotyczące infrastruktury technicznej i komunikacji (np. do jakich sieci podłączyć budynek lub czy działkę należy uzbroić w studnię lub szambo) oraz linie rozgraniczające inwestycji. Celem decyzji jest zachowanie ładu przestrzennego, dlatego może też ona określać możliwą wysokość budynku, jego formę i kolor lub posadowienie na działce. W decyzji znajdują się też informacje o niezbędnych opiniach, warunkach i uzgodnieniach, które wymagane są do pozyskania przez inwestora (np. zgoda na wycinkę drzew lub uzgodnienie projektów przyłączy).

Co potrzeba do rozpoczęcia budowy domu? Przed budową domu musisz dostosować zakupiony projekt do wymagań działki. Udaj się do architekta z uprawnieniami, który wykona dla Ciebie adaptację projektu domu.

W ramach adaptacji architekt wykona:

 • projekt zagospodarowania działki,
 • dostosuje projekt do warunków Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy,
 • dostosuje fundamenty do warunków gruntowo – wodnych,
 • dostosuje projekt do uwarunkowań lokalizacyjnych nieruchomości.


Zakupiony w ARCHON+ projekt wymaga dostosowania do lokalnych warunków zabudowy, czyli adaptacji, którą wykona architekt posiadający odpowiednie uprawnienia. Na tym etapie architekt może również wprowadzić zmiany i modyfikacje części projektu, które dostosują go do Twoich indywidualnych potrzeb.
Na wprowadzanie zmian w projekcie wyrażamy zgodę, którą bezpłatnie dołączymy do zakupionego projektu.

 

PO WYKONANIU ADAPTACJI CAŁA DOKUMENTACJA STAJE SIĘ PROJEKTEM BUDOWLANYM.

 

Krok 3 - Zgłoszenie budowy domu / pozwolenie na budowę

Aby rozpocząć realizację budowy musisz dopełnić wszelkich formalności przed rozpoczęciem budowy domu, przede wszystkim, potrzebujesz uzyskać z urzędu formalne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego. Zgłoś zamiar budowy w urzędzie lub złóż wiosek o pozwolenie na budowę (na podstawie określenia przez architekta adaptującego obszaru oddziaływania inwestycji). W tym celu udaj się do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta, odpowiedniego na danym terenie.

Do wniosku dołącz:

 • projekt budowlany z uzgodnieniami,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o Warunkach Zabudowy / wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • inne dokumenty wynikające z zapisów WZ lub MPZP, w przypadku obiektów usytuowanych na terenach szkód górniczych, terenach zmeliorowanych, terenach zamkniętych lub innych (np. Natura 2000) potrzebne są uzgodnienia lub postanowienie właściwego organu administracyjnego.

W przypadku zgłoszenia: jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w ciągu 21 dni można zgłosić do nadzoru budowlanego zamiar przystąpienia do budowy.
W przypadku pozwolenia na budowę: decyzja przesyłana jest do odpowiednich stron postępowania, jej uprawomocnienie następuje w terminie 14 dni (o ile żadna ze stron nie wniesie odwołania).
Budowa domu, pozwolenia, formalności to czasochłonny etap przygotowań, ale niezbędny, aby powstał dom Twoich marzeń!

 

Krok 4 - Rozpoczęcie budowy domu

Powiadom Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH, dołączając oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.

Pamiętaj o:

 • Dzienniku Budowy, który stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
 • Dziennik Budowy zakupiony w ARCHON+ powinien zostać zarejestrowany i opieczętowany przez Wydział Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym
 • Tablicy Budowy, która powinna znajdować się na terenie budowy przez cały czas jej trwania.

Zarówno Dziennik Budowy jak i Tablicę Informacyjno Budowlaną możesz w atrakcyjnej cenie zamówić w ARCHON+ (na stronie internetowej, lub przez telefon, e-mail, czat). Najlepiej zamówić je razem z projektem domu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by domówić je w późniejszym okresie. 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą:

 • wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie,
 • wykonania niwelacji terenu,
 • zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,
 • wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Zakończenie budowy - formalności po budowie domu

Co zrobić po wybudowaniu domu na działce? Zakończenie prac budowlanych wiąże się z kilkoma formalnościami, które są niezbędne, aby zamieszkać w nowym domu. Konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z prawem budowlanym do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor powinien złożyć: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, że dom jest zgodny z projektem i przepisami Prawa budowlanego, oświadczenie kierownika budowy, że teren budowy został uporządkowany, a tereny przyległe właściwie zagospodarowane, protokoły badań i sprawdzeń instalacji (elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej i przewodów kominowych) oraz przewodów dymowych i grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych, odbiory wykonanych przyłączy oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

Dokumentacja, którą należy przygotować w zakresie formalnego zakończenia budowy jest obszerna, dlatego warto w miarę możliwości rozpocząć jej kompletowanie już w trakcie budowy domu. Opisujemy ją również w naszym art. "Niezbędne dokumenty", z którym warto się zapoznać.

 

Życzymy powodzenia i przez cały czas budowy pozostajemy do Państwa dyspozycji!

 

Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu
w dogodnej dla Ciebie formie!

2022 06 20 contact 02

Chcesz z nami porozmawiać w dogodnej dla siebie chwili?

Zamów rozmowę, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

2022 06 20 contact 03

Jesteśmy do Twojej dyspozycji również na czacie pon.-pt. 8-21, sob. 9-13

Jesteśmy teraz dostępni.

2022 06 20 contact 04

Jeśli wolisz szczegółowo opisać swoje pytanie, napisz do nas.

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Napisz do nas

Zadzwoń do nas +48 12 37 21 900

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?