Piękna łazienka. Można poznać Wasze orientacyjne koszty do obecnego stanu?