MAM PYTANIE CZY KTOŚ BUDUJE DOM W WERBENACH P I ZWIĘKSZYŁ SCIANE KOLANKOWĄ