Czy ktoś może się zastanawiał nad budową domy z prefabrykatów? Mowa o projekcie w jabłonkach 9.