Zostajecie przy kominku czy likwidujecie? proszę o argumenty za i przeciw..