Ktoś buduje? Ciekawy jest domek. Chcę kupić ten projekt i chciałbym się dowiedzieć o kosztach budowy.