Czy jest możliwość zwężenia garażu o ok. 20-30 cm czyli ingerencję w ścianę zewnętrzną budynku?