Zmieniłem na okno narożne, wykusz i wejście na taras