Czy ktoś buduje w pomorskim lub warminsko-mazursKim