My mamy zaczęta budowę na pograniczu małopolski a Śląska poziom zero jest