Zapomniałam podać e-meila na ewentualną odpowiedzież: steboc@wp.pl