Czy ktoś zmieniał wymiary okien?
Jeśli tak to na jakie? Prosiłabym również o zdjęcia.
ewdarc@wp.pl