Mam pytanie natury prawnej. Zakupiłem działkę budowlaną od Pana X. Zarówno mi jak i sąsiadom zapewnił on dojazd do działki (droga nieutwardzona). W najbliższym czasie sąsiednia droga zostanie wyposażona w kanalizację i utwardzoną nawierzchnię. Niestety władze miasta odpowiedzialne za tą inwestycję nie chcą wziąć pod uwagę w swoim planie modernizacji naszej drogi ponieważ jej szerokość nie spełnia wymaganej normy. Pan X, który sprzedał te działki nie chce udostępnić dodatkowej przestrzeni na drogę. Czy jest on w jakiś sposób zobowiązany do przekazania władzom miasta (płatnie lub bezpłatnie) drogi o wymaganej szerokości, spełniającej wymogi konieczne do jej modernizacji?