Tak się zaczęło dwa miesiące temu. Wykopy pod fundamenty