Proszę o kontakt inwestorów, którzy realizują projekt Domu na wzgórzu. Pozwoli to na wymianę doświadczeń i ewentualnie na wyeliminowanie błędów. Podaję adres e-mailowy: opowicz@tlen.pl Dziękuję bardzo.