Czy ktoś wybudował się w zach-pom? A nalepiej w okolicach Kołobrzegu?