Czy ktoś buduje sie (lub jest już wybudowany) w kieleckiem?