Przeglądamy projekty i Miranda zwróciła naszą uwagę. Jednak MPZP wymaga aby kąt nachylania dachu znajdował się w przedziale 30-40 a maksymalna wysokość budynku nie przekraczała 9m. Czy istnieje możliwość dokonania adaptacji dla tego projektu i czy wprowadzona zmiana nie popsuje wizualnego odbioru domu?