Adaptacja projektu domu

Jakie są obowiązki architekta adaptującego

Szczegółowa lista obowiązków projektanta dokonującego adaptacji projektu gotowego jest dość długa i obejmuje:

 1. Dostosowanie projektu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a gdy go nie ma, do zapisów określonych w decyzji o Warunkach Zabudowy,
 2. Dostosowanie projektu do obowiązujących norm, przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej,
 3. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu,
 4. Wykonanie niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowo - wodnych i sposobu ich izolacji,
 5. Sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych,
 6. Dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie, uzgodnionych z dostarczycielami odpowiednich mediów,
 7. Naniesienie na oryginale projektu gotowego trwałą techniką graficzną (w kolorze czerwonym) zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym,
 8. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
 9. Przejęcie na siebie obowiązków głównego projektanta oraz załączenie stosownych uprawnień oraz wpisu do izby zawodowej,
 10. Opracowanie dokumentacji BIOZ (Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia),
 11. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie trwania prac budowlanych (na żądanie inwestora lub właściwego organu), m.in. w zakresie stwierdzania zgodności realizacji projektu z oryginałem.

Interpretacja zasad wykorzystania tzw. projektów gotowych

Projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt gotowy), po przystosowaniu do warunków konkretnej inwestycji, może stanowić projekt architektoniczno-budowlany, w rozumieniu art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), będący częścią projektu budowlanego.

Projekt ARCHON+ to kompletna dokumentacja techniczna zawierająca: projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny, projekt wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej oraz projekt wewnętrznych instalacji elektrycznej i odgromowej. 

Osoba dokonująca przystosowania projektu gotowego do wymagań decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do warunków otoczenia staje się projektantem, w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego, ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu prawami i obowiązkami, w związku z czym musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i dostarczyć aktualne stosowne zaświadczenie.

Osoby adaptujące (Projektanci) są zobowiązane do złożenia oryginalnych podpisów i pieczątek na dokumentacji technicznej. Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) nie ma potrzeby dołączania kopii ani oryginału uprawnień osoby, która faktycznie sporządziła projekt gotowy.

Stanowisko GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO w sprawie zasad wykorzystania projektów architektoniczno-budowlanych przeznaczonych do wielokrotnego zastosowania (tzw. projektów gotowych) - pobierz plik.

 

Zobacz też:
Adaptacje projektów


Pisz BLOGA
Rozpocznij Swoją przygodę
z budową domu!
Pisz bloga

Rabat 400 zł
na każdy projekt domu!
Projekt domu ARCHON+
newsletter

Konkurs FOTO
Dom w obiektywieWeź udział i wygraj ...
Konkurs foto - Dom w obiektywie

270 057 fanów
Dołącz do nas!
Polub nas na facebooku

Film z realizacji
Zaproś ekipę filmową ARCHON+ do swojego domu
Zgłoś swój dom do filmu
ArchonHome
ArchonHome

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?