Ubezpieczenie domu - od czego ubezpieczyć dom i ile to kosztuje?

Ubezpieczenie domu jest jednym z kluczowych sposobów, by uniknąć poważnych konsekwencji finansowych, wynikających z różnych nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak katastrofy naturalne, pożary, czy włamania. Wiele osób zastanawia się, od czego zacząć proces ubezpieczania swojego domu i ile może to kosztować. W naszym artykule postaramy się przybliżyć zagadnienie i podpowiemy na co wrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia domu oraz jakie mogą z tego wynikać koszty. Zapraszamy do lektury.

Dlaczego warto ubezpieczyć swój dom?

Decyzja o ubezpieczeniu domu to krok, który może znacząco zwiększyć poziom bezpieczeństwa majątku. Przede wszystkim, ubezpieczenie to zabezpieczenie finansowe przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, takimi jak pożary, powodzie, czy działania osób trzecich (włamania, wandalizm). W razie wystąpienia konieczności remontu czy odbudowy, będących wynikiem takich zdarzeń, ubezpieczyciel pokryje znaczącą część kosztów. W niektórych przypadkach, ubezpieczenie domu może być wymogiem banku przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. 

Rodzaje ubezpieczeń domu

Ubezpieczenie nieruchomości to zagadnienie złożone, obejmujące szeroką gamę możliwości i opcji, które mają na celu zabezpieczenie jednego z najważniejszych aktywów każdej rodziny – ich miejsca zamieszkania. Wybór odpowiedniego ubezpieczenia może być kluczowy dla zachowania bezpieczeństwa i finansowej stabilności w obliczu różnego rodzaju nieprzewidzianych sytuacji. Na rynku dostępne są różne typy ubezpieczeń domu, które różnią się zakresem ochrony, poziomem składek oraz dodatkowymi opcjami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb klienta.

Poniżej przedstawimy główne rodzaje ubezpieczeń domu. Przyjrzymy się też różnicom poszczególnych ubezpieczeń.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie domu w budowie, znane również jako ubezpieczenie budowy, to specjalny typ polisy mieszkaniowej, który chroni inwestycję w trakcie trwania prac związanych z budową domu. Zakres ochrony może być różny i zależy od konkretnego ubezpieczyciela oraz wybranej oferty. Oto najważniejsze aspekty tego typu ubezpieczenia:

 • ochrona przed różnego rodzaju ryzykami – podstawowy zakres ubezpieczenia zazwyczaj obejmuje ochronę przed takimi zjawiskami, jak: pożary, zalania, huragany, kradzieże, wandalizm czy różnego rodzaju awarie,
 • ubezpieczenie sprzętu i materiałów budowlanych – polisa może obejmować ochronę nie tylko samego budynku, ale także sprzętu i materiałów znajdujących się na placu budowy,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – chroni Inwestora przed roszczeniami osób trzecich, które mogłyby doznać szkód w związku z prowadzoną budową; może to dotyczyć na przykład sąsiadów czy przypadkowych przechodniów,
 • ochrona finansowa – dzięki ubezpieczeniu, Inwestor ma pewność, że w przypadku wystąpienia szkody, nie będzie musiał ponosić całkowitego kosztu jej naprawy; ubezpieczyciel pokrywa bowiem znaczącą część strat,
 • indywidualny zakres ochrony – wiele firm ubezpieczeniowych oferuje możliwość indywidualnego dostosowania zakresu ubezpieczenia do potrzeb i oczekiwań klienta, co pozwala na stworzenie polisy idealnie dopasowanej do charakteru danej inwestycji.

Zakup ubezpieczenia domu w budowie jest nie tylko dobrym sposobem na zabezpieczenie swojej inwestycji, ale również wyrazem odpowiedzialności. Daje to komfort i pewność, że nieprzewidziane zdarzenia losowe nie zniweczą wielomiesięcznej pracy nad realizacją wymarzonego domu.

Ryzyka związane z budową

Podczas procesu budowy domu mogą zaistnieć nieprzewidziane sytuacje, które mogą znacząco wpłynąć na przebieg oraz finalny koszt przedsięwzięcia. Oto niektóre z nich:

 • katastrofy naturalne - zdarzenia takie jak powodzie, huragany, mogą znacząco opóźnić budowę lub nawet całkowicie ją zniszczyć,
 • wypadki na budowie – wypadki związane z pracami budowlanymi, mogą dotyczyć zarówno pracowników, jak i osób trzecich,
 • kradzieże i wandalizm – plac budowy jest miejscem, gdzie także może dochodzić do kradzieży narzędzi czy materiałów budowlanych, 
 • problemy z kontrahentami - opóźnienia, niewywiązanie się z umów czy bankructwo firm współpracujących.

Ubezpieczenie domu - ryzyka związane z budową

Zakres ochrony

Aby zminimalizować ryzyko finansowe związane z powyższymi zagrożeniami, warto rozważyć zakup ubezpieczenia budowy. Oto potencjalny zakres ochrony, jaki może oferować taka polisa:

 • ochrona majątkowa – pokrycie kosztów związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem budynku oraz materiałów i sprzętu budowlanego,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – zabezpieczenie przed roszczeniami osób trzecich w razie wypadków związanych z budową,
 • gwarancja wykonania umowy – w przypadku problemów z kontrahentami, takich jak niewywiązanie się z obowiązków czy bankructwo, ubezpieczenie to może pokryć dodatkowe koszty związane z koniecznością zatrudnienia nowego wykonawcy,
 • ubezpieczenie maszyn i sprzętu - zabezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych przed uszkodzeniami czy kradzieżą.

Zakres ochrony może być dostosowywany indywidualnie do potrzeb Inwestora, co pozwala na stworzenie polisy, która najlepiej spełni oczekiwania i zabezpieczy interesy właściciela przyszłego domu.

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie domu to specjalny typ polisy, który ma na celu ochronę majątku i inwestycji w nieruchomość przed różnymi formami ryzyka i nieprzewidzianymi zdarzeniami, które mogą spowodować szkody materialne. Zakres ochrony i rodzaje zdarzeń, od których możemy ubezpieczyć dom, są różne i zależą od indywidualnej oferty ubezpieczyciela.

Rodzaje zagrożeń, od których można ubezpieczyć dom:

 • katastrofy naturalne - ochrona przed szkodami wyrządzonymi przez powodzie, burze, trzęsienia ziemi, huragany czy lawiny,
 • pożary i wybuchy - ubezpieczenie pokrywa koszty związane z odbudową lub remontem w przypadku zniszczeń spowodowanych pożarem czy wybuchem,
 • kradzieże i włamania - w ramach tej ochrony, ubezpieczyciel pokrywa straty związane z kradzieżą lub włamaniem, w tym wartość skradzionych przedmiotów,
 • uszkodzenia mechaniczne - niektóre polisy oferują ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi instalacji domowych, takich jak systemy grzewcze czy elektryczne,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - chroni właściciela nieruchomości przed roszczeniami osób trzecich, które mogłyby doznać szkody w związku z przebywaniem na terenie ubezpieczonej nieruchomości,
 • awarie sprzętu domowego – dzięki takiej opcji ubezpieczenia można liczyć na pokrycie kosztów naprawy lub wymiany sprzętów domowych, które uległy awarii.

Dodatkowe opcje ubezpieczeniowe

Warto także wiedzieć, że istnieje możliwość rozszerzenia standardowej ochrony o dodatkowe klauzule, takie jak ubezpieczenie od powodzi, zalania, czy innych specyficznych zagrożeń związanych z lokalizacją nieruchomości.

Zakup ubezpieczenia domu to inwestycja, która może znacząco zwiększyć bezpieczeństwo majątku, dając spokój i finansową stabilność w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej polisy, warto dokładnie przeanalizować dostępne na rynku oferty i wybrać tę, która najlepiej odpowiada konkretnym potrzebom i możliwościom finansowym.

Ubezpieczenie domu - odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe zabezpiecza właściciela nieruchomości przed stratami finansowymi wynikającymi z uszkodzeń lub utraty wartości jego mienia. Może obejmować zarówno budynek, jak i znajdujące się w nim ruchomości (meble, sprzęt RTV/AGD itp.).

Ubezpieczenie od ognia

Ubezpieczenie od ognia chroni przed stratami związanymi z pożarem. Obejmuje nie tylko sytuacje, w których dojdzie do zniszczenia konstrukcji budynku, ale również uszkodzenia instalacji lub zawartości domu, powstałe w wyniku działania ognia lub dymu.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem

Polisa na ubezpieczenie mieszkania od kradzieży z włamaniem oferuje ochronę finansową na wypadek kradzieży dobytku domowego w trakcie włamania. Obejmuje ona zarówno straty związane z utratą mienia, jak i ewentualne uszkodzenia spowodowane przez włamywaczy.

Ubezpieczenie od klęsk żywiołowych

Ubezpieczenie od klęsk żywiołowych to także polisa mieszkaniowa, która zapewnia ochronę przed różnego rodzaju katastrofami naturalnymi, takimi jak powodzie, huragany, trzęsienia ziemi czy uderzenia pioruna. Ubezpieczenie to pokrywa koszty remontu oraz naprawy lub odbudowy domu po takich zdarzeniach.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni właściciela domu przed roszczeniami osób trzecich, które mogły doznać szkód materialnych lub doznać obrażeń w związku z użytkowaniem nieruchomości przez ubezpieczonego.

Ubezpieczenie od awarii i uszkodzeń technicznych

Ubezpieczenie od awarii i uszkodzeń technicznych pokrywa koszty naprawy lub wymiany elementów konstrukcyjnych i instalacji technicznych, które uległy uszkodzeniu w wyniku awarii czy wad materiałowych.

Ubezpieczenie dodatkowe

Ubezpieczenie dodatkowe to opcjonalne rozszerzenie standardowej polisy, które pozwala na zabezpieczenie się przed specyficznymi ryzykami, nieobjętymi w podstawowym zakresie ochrony.

Ubezpieczenie domu i ruchomości

Ubezpieczenie domu a kredyt hipoteczny

W kontekście kredytu hipotecznego, ubezpieczenie domu często jest wymaganiem stawianym przez banki. Ma to na celu zabezpieczenie inwestycji banku, ale również chroni interesy kredytobiorcy. W praktyce oznacza to, że w razie powstania szkody, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, które może zostać użyte na odbudowę lub naprawę nieruchomości, co w konsekwencji chroni także interesy banku jako wierzyciela hipotecznego.

Ubezpieczenie domu - ile kosztuje

Koszt ubezpieczenia domu może znacznie się różnić w zależności od wielu czynników, włączając lokalizację nieruchomości, jej wielkość, wartość oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej. Oto kilka elementów, które zazwyczaj wpływają na ostateczny koszt polisy:

 • wartość nieruchomości i mienia – im wyższa wartość nieruchomości i znajdującego się w niej majątku, tym wyższa może być składka ubezpieczeniowa,
 • lokalizacja – region, w którym znajduje się dom, może wpływać na wysokość składki; na przykład, nieruchomości położone w regionach narażonych na powodzie lub trzęsienia ziemi mogą być droższe do ubezpieczenia,
 • materiał, z którego został zbudowany dom – jakość i trwałość materiałów, z których zbudowany jest dom, także mają wpływ na koszt ubezpieczenia,
 • zakres ochrony – wybór dodatkowych opcji ubezpieczeniowych zwiększa zakres ochrony, ale także może podnieść cenę polisy,
 • historia szkód – jeśli w przeszłości miały już miejsce szkody ubezpieczeniowe, składka może być wyższa,
 • roczna składka a miesięczna składka – wybór sposobu płatności może również wpływać na koszt polisy.

Dla dokładnego oszacowania kosztów ubezpieczenia domu najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z kilkoma towarzystwami ubezpieczeniowymi i prośba o wycenę indywidualnej polisy. Przed tym jednak warto dokładnie określić swoje potrzeby oraz oczekiwania wobec ubezpieczenia, aby móc wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Jak obniżyć koszty ubezpieczenia?

Obniżenie kosztów ubezpieczenia domu jest możliwe poprzez różne strategie, które mogą pomóc w zminimalizowaniu składki, nie naruszając przy tym istotnie zakresu ochrony. Oto kilka sposobów, aby to osiągnąć:

Zwiększenie bezpieczeństwa:

 1. system alarmowy - instalacja nowoczesnego systemu alarmowego może znacznie obniżyć składkę,
 2. drzwi i okna antywłamaniowe - wzmocnienie otworów wejściowych może również zmniejszyć ryzyko włamania, a co za tym idzie – koszty i cenę ubezpieczenia domu.

Zapobieganie szkodom:

 1. regularna konserwacja - dbałość o stan techniczny nieruchomości może zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii,
 2. systemy przeciwpożarowe - instalacja systemów takich jak czujniki dymu czy gaśnice mogą być pozytywnie ocenione przez ubezpieczyciela.

Dostosowanie polisy:

 1. odpowiedni dobór sumy ubezpieczenia - zbyt wysoka suma ubezpieczenia może niepotrzebnie zwiększać koszt polisy; ważne jest, aby suma ta odpowiadała rzeczywistej wartości mienia.

Korzystanie ze zniżek:

 1. zniżki wielopolisowe - niektóre towarzystwa oferują zniżki klientom, którzy decydują się ubezpieczyć u nich kilka różnych rzeczy (np. dom i samochód),
 2. zniżki dla nowych domów - niektóre firmy oferują zniżki dla właścicieli nowych lub niedawno wyremontowanych domów.

Porównywanie ofert:

 1. analiza rynku - regularne przeglądanie ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych i porównywanie ich może pomóc w znalezieniu najkorzystniejszej oferty,
 2. negocjacje - warto negocjować warunki ubezpieczenia z agentem.

Poprawa swojej historii kredytowej:

 1. dobra historia kredytowa - mając dobrą historię kredytową, można negocjować niższe stawki.

Jak obniżyć koszty ubezpieczenia

Co zrobić w przypadku szkody i jak uzyskać odszkodowanie? - procedura zgłaszania szkody

W przypadku wystąpienia szkody, istnieje określona procedura, którą należy zastosować w celu zgłoszenia szkody i uzyskania odszkodowania. Oto co należy zrobić:

Krok po kroku:

1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia:

 • ogranicz dalsze szkody (np. zakręć wodę w przypadku zalania),
 • zabezpiecz miejsce zdarzenia, aby unikać dalszych strat i potencjalnych problemów prawnych.

2.  Dokumentuj szkody:

 • zrób zdjęcia lub nagrania wideo pokazujące zakres szkód,
 • sporządź listę uszkodzonych przedmiotów z ich opisem i, jeśli to możliwe, z wartością.

3. Zgłoś szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym:

 • zgłoś szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym masz zawartą umowę; zazwyczaj można to zrobić telefonicznie, mailowo lub przez internet,
 • przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty (umowa ogólne warunki ubezpieczenia, zdjęcia szkód, rachunki, wyceny, itp.) i przedstaw je podczas zgłaszania szkody.
 • wypełnij formularz zgłoszeniowy zgodnie z instrukcjami towarzystwa ubezpieczeniowego;
 • uzupełnij w nim wszystkie niezbędne informacje i dołącz wymagane dokumenty.

4.  Ocena szkody przez likwidatora:

 • towarzystwo ubezpieczeniowe może wysłać likwidatora szkód, który oceni zakres szkód i ustali wysokość ewentualnego odszkodowania,
 • zaleca się, aby być obecnym podczas oceny, aby móc odpowiedzieć na wszelkie pytania i przedstawić swoje argumenty.

5.  Negocjacje odszkodowania:

 • po otrzymaniu propozycji odszkodowania, zastanów się, czy jest ona adekwatna; jeśli nie, warto negocjować i przedstawiać dodatkowe dowody.

6.  Wypłata odszkodowania:

 • po zakończeniu negocjacji i akceptacji oferty odszkodowania, towarzystwo ubezpieczeniowe przystępuje do wypłaty odszkodowania.

Osoba ubezpieczona na także prawo do odwołania się, jeśli nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie domu

Najpopularniejsze pytania dotyczące ubezpieczenia domu

Jednym z kluczowych elementów zabezpieczenia majątkowego jest ubezpieczenie domu. Wśród najczęściej zadawanych pytań w tej materii dominują zapytania o to, ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania oraz jakie są determinujące to czynniki. Cena ubezpieczenia domu jest bowiem zmienną wartością, która w dużej mierze uzależniona jest od wielu indywidualnych aspektów, takich jak lokalizacja nieruchomości czy jej standard. Potencjalni klienci zwracają się również z zapytaniami o najtańsze ubezpieczenie domu, dążąc do znalezienia optymalnego rozwiązania. Ważną rolę w procesie wyboru odpowiedniej polisy odgrywają towarzystwa ubezpieczeniowe, które oferują różnorodne pakiety, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. 

Czy można ubezpieczyć dom nie będąc jego właścicielem?

Tak, można ubezpieczyć dom nie będąc jego właścicielem. W praktyce robią to często osoby wynajmujące nieruchomość lub członkowie rodziny właściciela. Ważne jest jednak, aby właściciel był poinformowany i zgodził się na takie ubezpieczenie, a także, aby były spełnione inne wymagania stawiane przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Czy ubezpieczenie domu obejmuje okna?

Tak, ubezpieczenie domu może obejmować szkody w oknach. To zależy jednak od konkretnego zakresu polisy ubezpieczeniowej. Na przykład, szkody powstałe wskutek burzy, pożaru czy innych zdarzeń losowych będą zazwyczaj pokryte. Z kolei samodzielne ubezpieczenie szkła może zapewnić szerszą ochronę, obejmującą różnego rodzaju uszkodzenia okien.

Czy można ubezpieczyć dom od wojny?

Ubezpieczenie od skutków działań wojennych nie jest standardową opcją w większości polis ubezpieczeniowych i wiele firm ubezpieczeniowych wyłącza takie ryzyko z ochrony. Niemniej jednak istnieją specjalistyczne polisy, które mogą oferować taką ochronę, choć zazwyczaj wiąże się to z wyższymi składkami i jest dostępne w ograniczonym zakresie.

Czy ubezpieczenie domu obejmuje ogrodzenie?

Tak, ogrodzenie może być objęte ubezpieczeniem domu, ale to zależy od indywidualnej polisy. Czasami ogrodzenia są uwzględnione w standardowym zakresie ubezpieczenia nieruchomości, a czasem można je dodatkowo ubezpieczyć, rozszerzając zakres ochrony. Ważne jest, aby sprawdzić szczegóły umowy i w razie potrzeby skonsultować się z ubezpieczycielem.

Aby uzyskać dokładne informacje dotyczące swojej polisy, zawsze warto zwrócić się bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela lub agenta ubezpieczeniowego.

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?