Zgłoszenie zakończenia budowy

Budowa Twojego wymarzonego domu dobiega do szczęśliwego finału. Pozostało już tylko kilka formalności, by móc w nim zamieszkać. Pamiętaj, że zakończenie budowy nie oznacza, że można od razu wprowadzić się do domu. Zanim to nastąpi, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie odpowiedniego zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Niedopełnienie tego obowiązku grozi wysoką karą.

Kiedy można zamieszkać w domu ?

Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami) przewiduje dwa tryby oddania budynku do użytkowania - zawiadomienie o zakończeniu budowy lub złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Obydwa odnoszą się do tych obiektów budowlanych, do których wzniesienia potrzebne było pozwolenie na budowę i wymagają zgromadzenia szeregu dokumentów (art. 57). Należy pamiętać, że dopełnienie formalności dotyczących zakończenia budowy jest obowiązkowe, aby zgodnie z prawem uznać budowę za zakończoną i móc legalnie zamieszkać w domu.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Zgłoszenie zakończenia budowy

W przypadku obiektu budowlanego, jakim jest dom jednorodzinny, formalne zakończenie budowy następuje poprzez złożenie odpowiedniego zawiadomienia, chyba że w pozwoleniu na budowę zdecydowano inaczej.

Zgłoszenie zakończenia budowy termin

Zgodnie z powyższym, Inwestorzy, którzy w pozwoleniu na budowę nie uzyskali wymogu pozwolenia na użytkowanie, muszą jedynie zadbać o zgłoszenie zakończenia budowy domu jednorodzinnego w powiatowym bądź wojewódzkim inspektoracie nadzoru budowlanego. Zgłoszenie o zakończeniu budowy powinno nastąpić w ciągu 14 dni od zakończenia robót budowlanych i nie wcześniej niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania domu. Zakończenie prac budowlanych potwierdza ostatni wpis kierownika budowy w dzienniku budowy. W tym momencie kierownik przekazuje również Inwestorowi wszelkie dokumenty. Przepisy określają, że od dnia doręczenia zawiadomienia urząd ma 21 dni, by zgłosić ewentualnie swoje zastrzeżenia. Brak sprzeciwu oznacza tzw. milczącą zgodę urzędu, która jest równoznaczna z możliwością przystąpienia do użytkowania (art. 54). W takim samym terminie od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu budowy nadzór budowlany ma prawo skontrolować budynek. Jeżeli nie zostanie zgłoszony żaden sprzeciw, Inwestor otrzyma kopię zawiadomienia z odpowiednią adnotacją, którą w dalszej kolejności zobowiązany jest przedłożyć we właściwym urzędzie, by dokonać zameldowania oraz nadać budynkowi numer.

Kiedy zgłoszenie zakończenia budowy nie jest wystarczające?

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach zawiadomienie o zakończeniu budowy nie jest wystarczającą procedurą i Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na użytkowanie domu. Wymóg taki występuje w sytuacji, gdy Inwestor chciały zamieszkać w domu jednorodzinnym, mimo że nie wszystkie roboty budowlane zostały zakończone. Ponadto, obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obejmuje większe obiekty takie jak m.in.: budynki wielorodzinne, czy budynki użyteczności publicznej.

Dokumenty potrzebne przy dopełnianiu formalności po zakończeniu budowy

Dokumentacja, którą należy przygotować do formalnego zakończenia budowy jest dosyć obszerna, dlatego warto zadbać o jej kompletowanie już podczas budowy domu. Pełny wykaz wymaganych dokumentów można znaleźć w artykule: „Niezbędne dokumenty”. W przypadku, gdy podczas budowy domu wprowadzono zmiany, które nie odstępują w istotny sposób od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia o zakończeniu prac budowlanych należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający je opis. Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został ustanowiony). Jeśli zmiany w projekcie są istotne, należy je zgłosić przed wykonaniem robót, dołączając projekt budowlany z naniesionymi zmianami oraz wniosek o zmianę pozwolenia na budowę.

 

Czytaj również:
Niezbędne dokumenty
Pozwolenie na użytkowanie
Częściowy odbiór budynku

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?