Budowa domu systemem gospodarczym czy zleconym - porównanie kosztów, wady i zalety

Budowa domu to proces, który wymaga podjęcia szeregu ważnych i kluczowych decyzji, oszacowania możliwości finansowych Inwestora, czasu, cierpliwości oraz aktualnej wiedzy z zakresu budownictwa, ale też przepisów lokalnego prawa oraz doświadczonej ekipy budowlanej. Ważną kwestią do rozstrzygnięcia jest sposób prowadzenia budowy: zlecony bądź gospodarczy. Ostateczną decyzję o wyborze metody budowy domu Inwestor powinien podjąć indywidualnie, mając na uwadze swoje doświadczenie, umiejętności, a także budżet i czas, który może poświęcić na budowę.

Budowa systemem gospodarczym - co to znaczy?

Budowa domu sposobem gospodarczym wiąże się z koniecznością wzięcia przez Inwestora pełnej odpowiedzialność za organizację całego procesu, przygotowanie formalności oraz wykonanie większości robót budowlanych. Inwestor jest więc wykonawcą poszczególnych etapów budowy i samodzielnie lub z pomocą członków rodzin, przyjaciół buduje dom, organizuje cały proces, w tym także kupuje materiały budowlane. Jeśli to konieczne, do bardziej skomplikowanych prac wynajmuje odpowiednich fachowców, posiadających stosowne uprawnienia.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Inwestor jest odpowiedzialny za całość procesu budowlanego, w tym za zaplanowanie harmonogramu prac, koordynację ekipy budowlanej, kontrolę kosztów czy zarządzanie jakością. Inwestor, który decyduje się na budowę systemem gospodarczym, musi zatrudnić doświadczonego kierownika budowy, który przeprowadzi kontrolę każdego etapu prac oraz zatwierdzi ich wykonane, przejmując odpowiedzialność oraz dokonując odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. Budowa domu metodą gospodarczą wymaga od Inwestora dużego zaangażowania, rzetelnego przygotowania się i zaktualizowania wiedzy z zakresu Prawa budowlanego oraz przepisów BHP, czy wiedzy technicznej, ale jednocześnie pozwala mu na większą kontrolę budowy i często pozwala na spore oszczędności finansowe. Inwestor sam decyduje o wyborze konkretnych materiałów, dopasowując ich cenę do budżetu, swoich potrzeb i wymagań, w tym również tych zawartych w dokumentacji. Ponadto, przy takiej metodzie budowy Inwestor jest bardziej zaangażowany w cały proces, co pozwala na lepszą kontrolę jakości wykonania i ostateczny efekt.

Warto jednak pamiętać, że system gospodarczy wymaga od Inwestora dużo czasu i wysiłku, a także odpowiedzialności za cały proces budowy. Dlatego decyzja o wyborze tej metody powinna być podjęta po przemyśleniu i rozważeniu wszystkich zalet i wad.

Budowa domu systemem gospodarczym

Budowa domu systemem zleconym

Budowa systemem zleconym polega na zleceniu robót firmie budowlanej, a dokładnie zatrudnieniu przez Inwestora generalnego wykonawcy, który jest odpowiedzialny za organizację i nadzór nad całością procesu budowy. Generalny wykonawca może zarządzać wszystkimi pracami budowlanymi, w tym koordynacją ekip budowlanych, zakupem materiałów, przygotowaniem dokumentacji, kontrolą kosztów i jakości wykonania. Inwestor w takim przypadku nie pełni funkcji wykonawcy, ale wybiera projekt domu, nadzoruje postęp prac i podejmuje decyzje dotyczące wykończenia i wyposażenia domu.

System zlecony jest mniej pracochłonny dla Inwestora i wymaga mniejszego zaangażowania niż budowa domu systemem gospodarczym. Inwestor nie musi czynnie uczestniczyć w organizacji i nadzorze nad procesem budowy, co pozwala mu na skupienie się na innych aspektach związanych z budową, chociażby takich jak wybór materiałów i mebli do wykończenia wnętrz. W przypadku budowy domu systemem zleconym generalny wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, a Inwestor może skoncentrować się na koordynacji działań i współpracy z wykonawcą, a także na ostatecznym efekcie.

Budowa domu systemem zleconym

Warto jednak pamiętać, że budowa domu systemem zleconym może być nieco droższa niż system gospodarczy, ponieważ generalny wykonawca pobiera opłaty za swoje usługi. Ponadto, Inwestor może mieć mniejszą kontrolę nad procesem budowy, czy też rodzajem zakupionych materiałów, co może wpłynąć na jakość i terminowość wykonania prac. Dlatego decyzja o wyborze metody budowy powinna być uzależniona od preferencji Inwestora, jego umiejętności i doświadczenia, a także domowego budżetu i czasu, który może poświęcić na budowę

Różnice między systemem gospodarczym a zleconym

Jak wynika z powyższych rozważań, budowa domu systemem gospodarczym różni się znacząco od budowy domu systemem zleconym. System gospodarczy i system zlecony to dwa różne podejścia do organizacji prac budowlanych, więc ostatecznie decyzja o wyborze metody budowy domu powinna być uzależniona od wcześniej wymienionych aspektów. Główne różnice pomiędzy tymi dwoma systemami opisujemy poniżej.

Formalności

Budowa domu systemem gospodarczym oznacza, że Inwestor ma obowiązek dokonania wszelkich formalności, które dotyczą procesu budowy domu, w tym zapoznanie się z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uzyskania od stosownego urzędu decyzji o Warunkach Zabudowy, dopełnieniu formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym zgód na podpięcie lub budowę niezbędnych przyłączy – gazowego, wodnego, energetycznego i kanalizacyjnego. Sprawy formalne wymagają od Inwestora poświęcenia bardzo dużej ilości czasu, bo wiążą się z kilkoma wizytami w urzędach czy różnych zakładach. System zlecony budowy, w zależności od uzgodnień z wykonawcą, może także obejmować kwestie formalne, którymi w imieniu Inwestora może również zająć się wykonawca.

Zakup materiałów

W systemie gospodarczym Inwestor ma zwykle swobodę w wyborze materiałów, pod warunkiem, że są one zgodne z wymaganiami i przepisami prawa. Na Inwestorze więc spoczywa obowiązek zakupu wszystkich niezbędnych produktów w odpowiedniej ilości i jakości. Warto pamiętać, że ceny zakupu produktów, bez względu na wybrany sklep czy hurtownię, dla osoby fizycznej, czyli Inwestora indywidualnego będą wyższe, niż dla firmy budowlanej, która zajmuje się zakupem materiałów w systemie zleconym i może je kupić w innej cenie, płacąc niższy VAT.

Wybór technologii budowy

Projekty domów jednorodzinnych w naszym kraju są najczęściej budowane tradycyjnie, czyli w sposób murowany, w technologii drewnianej i coraz częściej też keramzytowej. To Inwestor zarówno ten budujący dom systemem gospodarczym, jak i zleconym finalnie decyduje o technologii budowy domu, uzależniając ją od swoich możliwości finansowych, lokalnego prawa oraz warunków panujących na działce. Na etapie wyboru technologii budowy, Inwestor w porozumieniu z konstruktorem podejmuje ostateczną decyzję.

Budowa domu - wybór technologii

Zatrudnianie ekip

W systemie gospodarczym wykonawca sam lub z pomocą rodziny czy znajomych buduje dom i sam zatrudnia fachowców, w sytuacji, gdy tego wymagają poszczególne etapy budowy. Inwestor musi zatrudnić kierownika budowy, który nadzoruje wykonaną pracę oraz dokonuje tak zwanego odbioru poszczególnych etapów budowy. W systemie zleconym Inwestor zazwyczaj zatrudnia wykonawcę, który z kolei zatrudnia kolejnych fachowców i ekipy budowlane.

Czas trwania budowy

W systemie gospodarczym czas trwania budowy jest zazwyczaj dłuższy i zależy od wielu czynników, takich jak warunki pogodowe, dostępność materiałów i pracowników, od stopnia skomplikowanie projektu, czasu, budżetu i determinacji. W systemie zleconym czas trwania budowy jest zazwyczaj bardziej precyzyjnie określony w umowie między Inwestorem a wykonawcą i jest krótszy niż podczas budowy w sposób gospodarczy.

Koszty budowy domu systemem gospodarczym

Budując dom w systemie gospodarczym, finalne koszty są uzależnione od umiejętności i wiedzy Inwestora w zakresie budownictwa oraz od jakości kupionych materiałów. Ponadto, właściciel domu może kontrolować wydatki w czasie budowy, a także wprowadzać niewielkie zmiany bez ponoszenia dodatkowych kosztów budowy domu, związanych z ewentualną modyfikacją umowy z wykonawcą - jak ma to miejsce w drugiej metodzie. W systemie zleconym to generalny wykonawca jest odpowiedzialny za całość budowy, włącznie z organizacją, koordynacją, zakupem materiałów budowlanych i kontrolą wykonanych prac. Koszty budowy domu w tym przypadku są wyższe. Warto jednak podkreślić, że w dużej mierze zależą także od innych czynników, takich jak lokalizacja działki, dostępność materiałów budowlanych, ich jakość i potrzebna ilość. Ostateczna decyzja między systemem gospodarczym a systemem zleconym powinna być dokładnie przemyślana i oparta na indywidualnych preferencjach oraz potrzebach zlecającego.

Poniżej prezentujemy koszt wykonania robót budowlanych (stan surowy zamknięty + roboty wykończeniowe), wg minimalnych stawek krajowych Sekocenbud, na podstawie kosztorysów szczegółowych za I kw. 2023 r. dla projektu Dom w malinówkach 14

System gospodarczy 268 800 zł netto
System zlecony  388 800 zł netto

 

Widok od frontu
Widok od ogrodu

 

Zalety i wady budowy domu systemem gospodarczym

Budowie domu towarzyszą zawsze duże emocje. Znając już definicję samodzielnej budowy domu, która wymaga od Inwestora dużych nakładów czasu, skrupulatnego planowania budowy, zatrudnienia podwykonawców, zakupu materiałów i oczywiście dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności, można powiedzieć, że samodzielna budowa domu to duże wyzwanie. Na budowę domu we własnym zakresie najczęściej decydują się Inwestorzy, którzy mają na względzie aspekt ekonomiczny i chcą cały plan organizacji i realizacji inwestycji wziąć w swoje ręce. Zatem z jednej strony samodzielna budowa domu to duża odpowiedzialność, ogrom pracy i zaangażowania, dłuższy czas budowy, ale także niższe koszty budowy, większa kontrola procesu, jakości oraz wydatków, większy wpływ na podejmowanie decyzji i na końcu olbrzymia satysfakcja.

Zalety i wady systemu gospodarczego

Zalety i wady budowy domu systemem zleconym

Budowa systemem zleconym ściąga z ramion Inwestora odpowiedzialność za całą realizację, zakup materiałów oraz załatwianie formalności. Inwestor podpisuje umowę z wykonawcą generalnym i to on prowadzi budowę w sposób kompleksowy. Dla Inwestora to na pewno wygoda i oszczędność czasu. Wadą tego systemu są koszty, które będą wyższe niż w przypadku systemu gospodarczego, brak pełnej kontroli nad procesem budowy i ryzyko wyboru niewłaściwej firmy budowlanej, która nie spełni oczekiwań Inwestora.

System zlecony - zalety i wady

Budowa domu systemem gospodarczym a zleconym - co wybrać?

Wybór między budową domu w systemie gospodarczym a zleconym zależy od wielu czynników, w tym od doświadczenia Inwestora, jego czasu i budżetu. W każdym przypadku ważne jest, aby dokładnie zastanowić się nad swoimi możliwościami, a także wybrać wiarygodnych wykonawców lub firmę budowlaną o ugruntowanej pozycji na rynku.

Ostateczna decyzja powinna zależeć od indywidualnych potrzeb, możliwości i preferencji Inwestora, a także od jego wiedzy technicznej i umiejętności organizacji procesów budowlanych. Warto dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje, porównać koszty oraz korzyści i wybrać sposób budowy, który najlepiej odpowiada Inwestorowi.

Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu
w dogodnej dla Ciebie formie!

2022 06 20 contact 02

Chcesz z nami porozmawiać w dogodnej dla siebie chwili?

Zamów rozmowę, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

2022 06 20 contact 03

Jesteśmy do Twojej dyspozycji również na czacie pon.-pt. 8-21, sob. 9-13

Odpowiemy jak tylko będziemy dostępni.

2022 06 20 contact 04

Jeśli wolisz szczegółowo opisać swoje pytanie, napisz do nas.

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Napisz do nas

Zadzwoń do nas +48 12 37 21 900

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?