Zgłoszenie zamiaru budowy domu

Aby z powodzeniem rozpocząć realizację budowy swojego wymarzonego domu, potrzebujesz uzyskać z urzędu formalne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego. Procedura ta nie jest skomplikowana, wymaga jedynie zgromadzenia kompletu dokumentów oraz złożenia ich w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej. Poniżej przedstawiamy krok po kroku ścieżkę postępowania oraz spis wymaganych dokumenów.

Istnieją dwie formy postępowania administracyjnego, umożliwiające rozpoczęcie budowy:

 • uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego
 • zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Obie te procedury wymagają przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej i złożenia jej do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej – Starosty. Wyjątkiem od tej zasady są miasta funkcjonujące na prawach powiatu, gdzie obowiązki te pełni Prezydent Miasta.

Do urzędowego WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (formularz urzędowy) lub WNIOSKU O ZGŁOSZENIE BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (formularz urzędowy) musimy dołączyć:

 • 4 egzemplarze projektu budowlanego z niezbędnymi uzgodnieniami;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz urzędowy);
 • decyzję o Warunkach Zabudowy (WZ) lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP);
 • decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (jeżeli jest wymagana);
 • inne dokumenty wynikające z zapisów WZ lub MPZP, w przypadku obiektów usytuowanych na terenach szkód górniczych, terenach zmeliorowanych, terenach zamkniętych lub innych (np. Natura 2000) potrzebne są uzgodnienia lub postanowienie właściwego organu administracyjnego;

POZWOLENIE NA BUDOWĘ W CZASACH COVID-19

URZĘDY MIAST I GMIN oraz STAROSTWA POWIATOWE działają zgodnie z harmonogramem pracy, a składanie wniosków o pozwolenie na budowę następuje według ustalonych przez nie procedur. Zalecamy bezpośredni kontakt telefoniczny z urzędem, celem określenia najlepszej formy dostarczenia dokumentów.

Postępowanie administracyjne

W przypadku złożenia wniosku o POZWOLENIE NA BUDOWĘ postępowanie administracyjne przebiega w określony sposób:

 • przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, właściwy organ sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i innymi ustaleniami;
 • niekompletny wniosek należy uzupełnić w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli dokumenty we wskazanym terminie nie zostaną uzupełnione, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia;
 • w sytuacji, gdy wniosek jest kompletny, organ podejmie działania sprawdzające i w terminie do 65 dni, licząc od dnia złożenia wniosku, powinien wydać stosowną decyzję.

W przypadku złożenia wniosku o ZAMIARZE BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

 • z chwilą złożenia zgłoszenia w Starostwie, prowadzone jest postępowanie zgłoszeniowe, które kończy się milczącą zgodą (Starosta w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji), jest to sygnał, że można przystąpić do wykonywania robót;
 • w trakcie postępowania może zostać wydane postanowienie, nakazujące uzupełnienie brakujących dokumentów. W sytuacji ich nieuzupełnienia - wnoszony jest sprzeciw w formie decyzji;
 • w szczególnych przypadkach przewiduje się również możliwość nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę np. w przypadku, gdy obszar oddziaływania projektowanego budynku nie mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczana jest informacja o braku wniesienia sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia;
 • ze Starostwa otrzymujesz tylko 2 egzemplarze opieczętowanego projektu. Na prośbę możesz otrzymać zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu.

Rozpoczęcie budowy

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu w przypadku zgłoszenia zamiaru budowy, musisz powiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy (wnioski do pobrania na stronach odpowiedniego organu nadzoru budowlanego). Do wniosku należy dołączyć

 • oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi);
 • zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z podanym w nim terminem ważności;
 • kopię uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Po spełnieniu tych warunków możesz przystąpić do realizacji swoich marzeń – budowy własnego domu.

Wybieramy projekt domu


Pisz BLOGA
Rozpocznij Swoją przygodę
z budową domu!
Pisz bloga

Rabat 350 zł
na każdy projekt domu!
Projekt domu ARCHON+
newsletter

Konkurs FOTO
Dom w obiektywieWeź udział i wygraj ...
Konkurs foto - Dom w obiektywie

260 904 fanów
Dołącz do nas!
Polub nas na facebooku

Film z realizacji
Zaproś ekipę filmową ARCHON+ do swojego domu
Zgłoś swój dom do filmu
ArchonHome
ArchonHome

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?