Pozwolenie na budowę domu

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę to najważniejszy dokument w budowlanym procesie inwestycyjnym, który stanowi usankcjonowaną decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie budowy.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Wniosek o pozwolenie na budowę należy zgłosić w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Na specjalnie przeznaczonym do tego formularzu urzędowym (formularze dostępne są także na stronach internetowych) znaleźć się muszą: dane inwestora, informacje o rodzaju inwestycji (np. dom jednorodzinny), adres budowy oraz oznaczenie nieruchomości (obręb ewidencyjny, numer działki). Kompletna dokumentacja dołączona do wniosku musi zawierać:

  • 4 egzemplarze projektu budowlanego z uzgodnieniami
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • decyzję o Warunkach Zabudowy (WZ) lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
  • w przypadku obiektów usytuowanych na terenach szkód górniczych, terenach zamkniętych lub innych (np. Natura 2000) potrzebne jest postanowienie właściwego organu administracyjnego
  • decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (jeżeli jest wymagana)

Okres oczekiwania na urzędowe decyzję wynosi 65 dni. Decyzja przesyłana jest do odpowiednich stron postępowania, jej uprawomocnienie następuje w terminie 14 dni (o ile żadna ze stron nie wniesie odwołania).

Podstawa prawna

Zainteresowanych podstawą prawną zmian w zakresie pozwoleń na budowę odsyłamy do treści Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

 

Od 28 czerwca 2015 roku zmianie uległy przepisy regulujące zasady rozpoczęcia budowy domu. Nowelizacja ustawy zniosła konieczność uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Pozwolenie zastąpiono zgłoszeniem, co znacznie ułatwiło i skróciło procedury związane z budowlanym procesem inwestycyjnym. Obecnie do Inwestora należy decyzja o wyborze jeden z dwóch opcji. Jeżeli organ właściwy nie wniesie sprzeciwu w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia, wówczas można zgłosić do nadzoru budowlanego zamiar przystąpienia do budowy.


Pisz BLOGA
Rozpocznij Swoją przygodę
z budową domu!
Pisz bloga

Rabat 250 zł
na każdy projekt domu!
Projekt domu ARCHON+

Konkurs FOTO
Dom w obiektywieWeź udział i wygraj ...
Konkurs foto - Dom w obiektywie

89 974 fanów
Dołącz do nas!
Polub nas na facebooku

Film z realizacji
Zaproś ekipę filmową ARCHON+ do swojego domu
Zgłoś swój dom do filmu
2018 01 03 archonhome a
2018 01 03 archonhome b