Nowe przepisy 2017

Nowe przepisy 2017

1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wraz z początkiem 2017 roku po raz kolejny zmienione zostały wymagania odnośnie energooszczędności budynków. Dla projektów domów jednorodzinnych składanych do pozwolenia na budowę po 1 stycznia 2017 r. wartość wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) nie może być większa niż 95 kWh/(m2*rok). Zmieniły się również wymagania dotyczące współczynników przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne. Obecnie ich wartości nie powinny być większe od podanych poniżej:

Nowe przepisy dla domów jednorodzinnych Od 1 stycznia
2014 roku
Od 1 stycznia
2017 roku
Od 1 stycznia
2021 roku
EP [kWh/(m2*rok)]
- wskaźnik zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną
120 95 70
Uścian [W/(m2*K)]
- współczynnik przenikania
ciepła dla ścian zewnętrznych
0,25 0,23 0,20
Udachu [W/(m2*K)]
- współczynnik przenikania
ciepła dla dachu
0,20 0,18 0,15
Upodłóg [W/(m2*K)]
- współczynnik przenikania
ciepła dla podłóg na gruncie
0,30 0,30 0,3

Podobnie rzecz wygląda w przypadku budynków wielorodzinnych, tu od 1 stycznia 2017 r. wskaźnik EP nie może przekraczać 85 kWh/(m2*rok). Obniżona została również dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych przegród zewnętrznych. Podobnie jak w przypadku domów jednorodzinnych współczynniki przenikania ciepła U przez przegrody nie mogą być większe niż: Uściany < 0,23 W/(m2*K), Udachu < 0,18 W/(m2*K), Upodłóg < 0,30 W/(m2*K).

 

Im lepiej zaizolowany DOM tym niższy wskaźnik EP!

Niski wskaźnik EP to:

  • niższe rachunki za ogrzewanie,
  • większy komfort cieplny w domu,
  • wyższa wartość nieruchomości,
  • ochrona domu przed przegrzaniem w lecie, a chłodem w zimie.

Ponad 1400 PROJEKTÓW DOMÓW zgodnych z NOWYMI PRZEPISAMI 2017

Wszystkie projekty domów ARCHON+ są zgodne z nowymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r. Daje to gwarancję pomyślnego przeprowadzenia procedur formalnych oraz wybudowania domu w odpowiednim standardzie energetycznym.

 

W 2010 roku została przyjęta przez Parlament i Radę Unii Europejskiej nowa wersja przekształconej Dyrektywy 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zgodnie z jej założeniami państwa członkowskie są zobligowane do wprowadzenia zmian prawnych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach.

Jeden z zapisów dyrektywy obliguje państwa członkowskie, aby do 31.12.2020 roku wszystkie nowe budynki były obiektami o niemal zerowym zużyciu energii. Szczegółową definicję tych budynków określa indywidualnie każde państwo, biorąc pod uwagę krajowe, lokalne i regionalne warunki.

Nowe przepisy w polskim prawie budowlanym, zaczęły obowiązywać od stycznia 2014 r. a 1 stycznia 2017 r. weszły w kolejną fazę zmian.

W związku z aktualizacją Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, od 1 stycznia 2017 r. budujemy jeszcze cieplejsze domy. Maksymalna wartość wskaźnika EP (wskaźniki zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną) dla projektów domów jednorodzinnych składanych do pozwolenia na budowę po 1 stycznia 2017 r. nie może przekraczać 95 [kWh/(m2*rok)]. Ustawodawca sukcesywnie obniża również maksymalną dopuszczalną wartość współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych przegród zewnętrznych. Odpowiednio współczynniki przenikania ciepła U przez przegrody nie mogą być większe niż: Uściany < 0,23 W/(m2*K), Udachu < 0,18 W/(m2*K), Upodłóg < 0,30 W/(m2*K).

Zmiany w Warunkach Technicznych dotyczą również stolarki zewnętrznej, dlatego należy zadbać o odpowiedni stopień termoizolacyjności okien. Współczynnik przenikania ciepła w przypadku okien pionowych Uokien nie może przekraczać 1,1 W/(m2*K), zaś w przypadku okien połaciowych jego wartość nie może być większa niż 1,3 W/(m2*K).

Wykresy obrazujące zmiany wymagań dotyczących energooszczędności

Nowe warunki techniczne - pobierz >>

 

Zobacz ponad 1400 PROJEKTÓW DOMÓW zgodnych z NOWYMI PRZEPISAMI 2017 >>