Ile kosztuje wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła?

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to rozwiązanie, które jest coraz bardziej popularne wśród właścicieli domów. Jej głównym celem jest zapewnienie świeżego powietrza w pomieszczeniach, jednocześnie minimalizując straty cieplne. Dzięki zastosowaniu specjalnych wymienników ciepła system ten jest w stanie odzyskiwać ciepło z wywiewanego powietrza i wykorzystywać je do podgrzewania napływającego świeżego powietrza. W praktyce oznacza to nie tylko lepszą jakość powietrza wewnątrz budynku, ale także znaczące oszczędności w kosztach ogrzewania. W tym artykule przyjrzymy się bliżej działaniu i korzyściom płynącym z zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także omówimy kluczowe aspekty jej instalacji i eksploatacji.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - co to właściwie jest?

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to zaawansowany system wentylacyjny, który nie tylko zapewnia stały przepływ świeżego powietrza w budynku, ale także pozwala na odzyskanie ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz. Dzięki temu możliwe jest znaczące zmniejszenie strat cieplnych i oszczędność energii. Podsumowując, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, to innowacyjne rozwiązanie, które łączy w sobie działanie wentylacji mechanicznej z efektywnością energetyczną. Dzięki niej możliwe jest stworzenie zdrowego i komfortowego środowiska wewnętrznego, jednocześnie dbając o środowisko naturalne i oszczędzając na kosztach ogrzewania.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Zasada działania wentylacji z odzyskiem ciepła

Jak działa wentylacja mechaniczna?

W sercu systemu znajduje się wymiennik ciepła. Gdy ciepłe powietrze jest wywiewane z wnętrza budynku, przechodzi przez ten wymiennik, oddając swoje ciepło do chłodniejszego, świeżego powietrza, które jest jednocześnie zasysane z zewnątrz. Proces ten pozwala na "przeniesienie" ciepła z wywiewanego powietrza do powietrza napływającego, zanim opuści ono budynek.

Korzyści z zastosowania wentylacji z odzyskiem ciepła

Oszczędność energii: Dzięki odzyskiwaniu ciepła z wywiewanego powietrza, budynek potrzebuje mniej energii do ogrzewania, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie.

Poprawa jakości powietrza: System zapewnia stały przepływ świeżego powietrza, który, zanim trafi do poszczególnych pomieszczeń, przechodzi przez filtry, co jest kluczowe dla zdrowia i komfortu mieszkańców. 

Ochrona przed wilgocią: System pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu wilgotności wewnątrz budynku, chroniąc przed pleśnią i innymi problemami związanymi z nadmierną wilgotnością. Ten efekt można także zmniejszyć poprzez zastosowanie wymiennika entalpicznego lub obrotowego, a także poprzez dodanie kanałowego nawilżacza powietrza.

Rodzaje centrali wentylacyjnych

System wentylacji mechanicznej to technologia, która zrewolucjonizowała sposób, w jaki dbamy o jakość powietrza w naszych domach i miejscach pracy, jednocześnie promując efektywność energetyczną. Jednakże podobnie jak wiele innych technologii, ta także nie jest jednolita i istnieje wiele różnych systemów dostępnych na rynku, każdy z nich dostosowany do specyficznych potrzeb i warunków. W kolejnych akapitach przyjrzymy się bliżej różnym rodzajom systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ich charakterystyce oraz zastosowaniom. 

Wentylacja z odzyskiem ciepła przy użyciu rekuperatorów z wymiennkiem krzyżowym

Rekuperator krzyżowy to jeden z najpopularniejszych typów wymienników ciepła stosowanych w systemach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (WMzOC). Jego nazwa pochodzi od charakterystycznego krzyżowego układu przepływu powietrza wewnątrz urządzenia.

Jak to działa?

W rekuperatorze krzyżowym dwa strumienie powietrza - jeden wywiewany z wnętrza budynku, a drugi zasysany z zewnątrz - przepływają obok siebie w przeciwnych kierunkach, ale nie mieszają się ze sobą. Dzięki temu ciepłe powietrze wywiewane z wnętrza oddaje swoje ciepło do chłodniejszego powietrza zewnętrznego, zanim opuści wymiennik. Proces ten odbywa się bezpośrednio, poprzez cienkie ścianki materiału wymiennika, które oddzielają oba strumienie powietrza.

Korzyści z zastosowania rekuperatora krzyżowego:

Efektywność: Rekuperatory krzyżowe charakteryzują się wysoką efektywnością odzysku ciepła, często sięgającą 80-90%. (80-90% osiągają wymienniki przeciwprądowe to ulepszone wymienniki krzyżowe, które osiągają od 50 do 70 %).

Prostota konstrukcji: Brak ruchomych części sprawia, że, są one mniej podatne na awarie i wymagają mniej konserwacji w porównaniu z innymi typami wymienników.

Bezpieczeństwo: Ponieważ oba strumienie powietrza nie mieszają się ze sobą, nie ma ryzyka przenikania zanieczyszczeń czy zapachów między nimi.

Podsumowując, wentylacja z odzyskiem ciepła przy użyciu rekuperatorów krzyżowych to skuteczne i niezawodne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zapewnić sobie wysoką jakość powietrza wewnętrznego, jednocześnie oszczędzając na kosztach ogrzewania. Dzięki swojej wydajności, prostocie i efektywności, rekuperatory krzyżowe stały się jednym z najczęściej wybieranych systemów WMzOC na rynku.

Wentylacja z odzyskiem ciepła przy użyciu rekuperatorów  z wymiennikiem obrotowym

Rekuperatory obrotowe, nazywane również wymiennikami obrotowymi, to specyficzny rodzaj urządzeń stosowanych w systemach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (WMzOC). Składają się z wielu cienkich blaszek lub membran, które obracają się wewnątrz obudowy.

Jak to działa?

Podczas obracania się wymiennika ciepła, jedna jego część jest w kontakcie z powietrzem wywiewanym z wnętrza budynku, podczas gdy druga część jest w kontakcie z powietrzem zasysanym z zewnątrz. Dzięki temu ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane na powierzchnię wymiennika, a następnie oddawane do powietrza zewnętrznego, które jest zasysane do wnętrza.

Korzyści z zastosowania modelu rekuperatora obrotowego:

Rekuperatory obrotowe mogą dostosowywać się do różnych warunków, automatycznie regulując prędkość obrotów w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby.

Efektywność: Ich główną zaletą jest to, że nie skrapla się para wodna i nie ma konieczności zastosowania grzałki elektrycznej w przeciwieństwie do wymienników krzyżowych, w których jest to konieczne.

Wentylacja z odzyskiem ciepła przy użyciu rekuperatorów z wymiennikiem entalpicznym

Rekuperatory entalpiczne to zaawansowane urządzenia, które nie tylko odzyskują ciepło, ale także wilgoć z powietrza wywiewanego, co pozwala na zwiększenie wilgotności powietrza, co jest szczególnie istotne  zwłaszcza w miesiącach zimowych, a tym samym kontrolę wilgotności wewnątrz budynku.

Jak to działa?

Wymiennik entalpiczny składa się ze specjalnych membran, które pozwalają na przenikanie wilgoci, ale blokują przepływ powietrza. Dzięki temu, oprócz ciepła, z wywiewanego powietrza odzyskiwana jest również wilgoć, która jest przekazywana do powietrza zasysanego.

Korzyści z zastosowania rekuperatora entalpicznego:

Kontrola wilgotności: Idealne rozwiązanie dla miejsc, gdzie utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza jest kluczowe, np. w basenach czy saunach.

Komfort: Pomaga w utrzymaniu komfortowego mikroklimatu wewnątrz budynku, niezależnie od warunków zewnętrznych.

Oszczędność: Oszczędza energię nie tylko przez odzysk ciepła, ale także przez redukcję potrzeby nawilżania lub osuszania powietrza.

Podsumowując, zarówno rekuperatory obrotowe, jak i entalpiczne, oferują unikalne korzyści i są odpowiednie dla różnych zastosowań. Wybór odpowiedniego systemu zależy od indywidualnych potrzeb i specyfiki danego obiektu projektu instalacji.

Schemat działania wentylacji mechanicznej z rekuperatorem

Czynniki wpływające na koszty instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła

Jaka jest cena wentylacji mechanicznej? Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła umożliwiają skuteczne dostarczanie świeżego powietrza do pomieszczeń, jednocześnie minimalizując straty ciepła poprzez możliwe odzyskiwanie ciepła energii z wywiewanego powietrza. To rozwiązanie nie tylko przyczynia się do poprawy jakości powietrza wewnątrz budynków, ale również pozwala ograniczyć koszty związane z ogrzewaniem. Jednakże wybór, projektowanie i instalacja takiego systemu niosą za sobą pewne wyzwania i koszty, które warto dokładnie przeanalizować. Jakie czynniki wpływają na koszty instalacji i jaki jest koszt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?

Wielkość i rodzaj budynku

Rozmiar oraz przeznaczenie budynku stanowią istotny czynnik wpływający na koszty instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła. W większych budynkach konieczne jest zapewnienie odpowiedniej liczby i wydajności urządzeń wentylacyjnych, co może znacznie podnieść koszty inwestycji. Również charakter budynku, może wymagać zastosowania różnych rozwiązań wentylacyjnych, co także wpłynie na koszty.

Wybór urządzeń wentylacyjnych

Wybór odpowiednich urządzeń do kanałów wentylacyjnych, takich jak rekuperatory ciepła, filtry, wentylatory, ma bezpośredni wpływ na koszty instalacji. Innowacyjne i wydajne urządzenia mogą być droższe w zakupie, jednak ich długoterminowe korzyści w postaci oszczędności energii i niższych kosztów eksploatacji mogą przewyższyć początkowe wydatki.

Czynniki związane z projektem wentylacji

Dokładny projekt wentylacji z odzyskiem ciepła jest kluczowy dla efektywności systemu i kontrolowania kosztów. Znaczenie ma tu m.in. prawidłowe określenie punktów nawiewu i wywiewu, dobranie odpowiednich średnic kanałów, a także uwzględnienie zróżnicowanych warunków pomieszczeń. Nieterminowy projekt lub niedokładne określenie wymagań mogą prowadzić do dodatkowych kosztów poprawek i modyfikacji.

Kompleksowość instalacji

Montaż, konfiguracja i ewentualne prace budowlane niezbędne do zainstalowania systemu wentylacji mechanicznej mogą znacząco wpłynąć na koszty. Czynniki takie jak trudny dostęp do pomieszczeń, konieczność przeprowadzenia prac demontażowych lub dodatkowych prac budowlanych (np. kanały wentylacyjne i ich montaż) mogą podnieść koszty inwestycji.

Należy także uwzględnić korzyści wynikające z inwestycji w system wentylacji z odzyskiem ciepła, takie jak oszczędności na ogrzewaniu i chłodzeniu, poprawa jakości powietrza wewnątrz budynku oraz zgodność z normami ekologicznymi. Mimo że początkowe koszty mogą być wyższe, długofalowe oszczędności i korzyści ekologiczne mogą przewyższyć te wydatki.

Podsumowując, koszty instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła są zdecydowanie związane z wieloma czynnikami, zarówno technicznymi, jak i projektowymi. Odpowiedni dobór urządzeń, profesjonalny projekt, uwzględnienie specyfiki budynku oraz długoterminowe korzyści są kluczowe dla optymalizacji tych kosztów i osiągnięcia efektywnego i ekonomicznego systemu wentylacji.

Ile kosztuje eksploatacja instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Koszty eksploatacji instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła mogą znacząco się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak lokalizacja, rozmiar budynku, rodzaj urządzeń używanych w instalacji, efektywność energetyczna, koszty energii i wiele innych.

Instalacje w systemie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła są zazwyczaj bardziej energooszczędne niż tradycyjne systemy wentylacyjne, ponieważ odzyskują ciepło z powietrza wywiewanego i używają go do ogrzewania powietrza nawiewanego. To może przyczynić się do zmniejszenia kosztów eksploatacji poprzez zmniejszenie zużycia energii.

Jednakże dokładne koszty będą zależały od kilku czynników:

Inwestycja początkowa i koszty energii: Koszty zakupu i instalacji urządzeń do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także cena energii elektrycznej wpływają na koszty.

Koszty konserwacji i serwisu: Regularne czyszczenie, konserwacja i ewentualne naprawy urządzeń mogą wpłynąć na koszty eksploatacji. 

Efektywność energetyczna: Wydajność instalacji i jej zdolność do odzyskiwania ciepła wpłynie na ilość energii potrzebnej do utrzymania odpowiednich warunków wewnątrz budynku.

Wielkość budynku: Im większy budynek, tym więcej energii będzie potrzebne do wentylacji i ogrzewania/ochładzania.

Dofinansowania i ulgi podatkowe dla systemów wentylacji z odzyskiem ciepła

Rekuperacja to energooszczędna wentylacja pomieszczeń, która jest coraz bardziej popularna w Polsce. W 2023 roku istnieją możliwości obniżenia kosztów inwestycji w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła dzięki różnym programom dofinansowania. W 2023 roku można skorzystać z dofinansowania rekuperacji w ramach programów "Czyste Powietrze" i "Ciepłe Mieszkanie", a także z ulgi termomodernizacyjnej. Oto najważniejsze informacje na ten temat dotacji dla budujących lub remontujących dom:

Program "Ciepłe Mieszkanie" został stworzony w celu obniżenia kosztów inwestycji w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na energooszczędne rozwiązania w budownictwie, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 oraz obniżenia rachunków za ogrzewanie.

W ramach programu "Czyste Powietrze" można uzyskać dotację na zakup i montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wysokość dofinansowania zależy od dochodów wnioskodawcy oraz spełnienia pewnych warunków.

Ulga termomodernizacyjna to ulga podatkowa, która pozwala na odliczenie od dochodów wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w tym montażu rekuperacji. Dzięki tej uldze można odliczyć koszty związane z montażem systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz zakupem materiałów budowlanych niezbędnych do jego instalacji.

Dostępne formy dofinansowania stanowią znaczące wsparcie dla osób chcących inwestować w energooszczędne rozwiązania w swoich domach. Dzięki nim można znacząco obniżyć koszty inwestycji oraz cieszyć się korzyściami płynącymi z posiadania nowoczesnych systemów wentylacyjnych.

Czy warto inwestować w wentylację z odzyskiem ciepła?

Wentylacja jest niezbędna w każdym domu. Współczesne budownictwo energooszczędne sprawia, że tradycyjna wentylacja grawitacyjna przestaje być wystarczająca. Zła wentylacja może prowadzić do problemów, takich jak skraplanie się pary wodnej na oknach czy innych symptomów złego powietrza wewnętrznego.

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła - korzyści

Korzyści finansowe: Możliwość rezygnacji z budowy murowanych szybów i kominów wentylacyjnych, mniejsza ilość potrzebnych grzejników, możliwość montażu kotła o mniejszej mocy oraz niższe rachunki za ogrzewanie. Można także zrezygnować z  mikrowentylacji w oknach.

Korzyści dla komfortu i zdrowia: Filtracja powietrza wewnętrznego, usuwanie kurzu, alergenów, grzybów i roztoczy, efektywne zwalczanie wilgoci i dwutlenku węgla, świeże powietrze w domu, utrzymanie stałej temperatury pokojowej oraz szybkie usuwanie nieprzyjemnych zapachów.

Odzysk ciepła z wentylacji: Rekuperatory pozwalają zredukować te straty ciepła od 70% do 95%.

Czy warto więc inwestować w wentylację z odzyskiem ciepła? Coraz więcej Inwestorów decyduje się na to rozwiązanie. Rozważając zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją warto mieć na uwadze zarówno korzyści finansowe, jak i te wpływające pozytywnie  zdrowie mieszkańców i komfort użytkowania.

Czy wentylacja mechaniczna wymaga pozwolenia?

Wentylację mechaniczną należy zaliczyć do ogólnie rozumianych “instalacji”. Samo dodanie tych instalacji (np. montaż klimatyzatorów czy montaż rekuperacji) w budynku użytkowanym nie wymaga procedur związanych z pozwoleniem na budowę ani ze zgłoszeniem budowlanym. Jednak, jeśli w związku z montażem nowych instalacji następuje remont albo przebudowa budynku, szczególnie jego elementów konstrukcyjnych, albo ścian zewnętrznych, może być potrzebne zgłoszenie budowy lub pozwolenie na budowę.

Podsumowując, montaż wentylacji mechanicznej (rekuperacji) w już istniejącym budynku nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia budowlanego. Jednakże, jeśli montaż wiąże się z remontem lub przebudową budynku, mogą być potrzebne odpowiednie zgłoszenia lub pozwolenia.

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?