Dom energooszczędny - rozwiązania zwiększające energooszczędność budynku

Dom energooszczędny - już na etapie budowy warto zastanowić się, jak usytuować dom na działce oraz jakie rozwiązania energooszczędne zastosować, aby w trakcie eksploatacji płacić mniejsze rachunki za jego ogrzewanie.  Sprawdź, na co zwrócić uwagę, zaplanuj budowę domu energooszczędnego i zyskuj na niższych kosztach eksploatacji.

Budowa domu energooszczędnego - znajdź złoty środek

Obecnie wszystkie nowo budowane domy są budynkami energooszczędnymi, w których wskaźnik EP, czyli zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną, niezbędną do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, a także przygotowania ciepłej wody użytkowej, jest ściśle określony. W obowiązujących od 31.12. 2020 r. Warunkach Technicznych został wyznaczony na maksymalnym poziomie 70 [kWh/(m2*rok)] dla budynków jednorodzinnych, a w przypadku budynków wielorodzinnych nie może przekraczać 65 kWh/(m2*rok). Zgodność z wyznaczonymi normami monitorowana jest na etapie projektowania każdego domu. Warto jednak zwrócić uwagę, że na etapie realizacji swojej inwestycji każdy Inwestor może indywidualnie zwiększyć poziom energooszczędności domu i dostosować go do indywidualnych założeń.

Odpowiedni standard energetyczny budynku i efektywne gospodarowanie energią budynku można uzyskać, montując także dodatkowe instalacje takie, jak m.in.: wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, pompa ciepła, czy fotowoltaika. Dzięki nim możliwe będzie zmniejszenie strat ciepła i w efekcie zmniejszenie kosztów ogrzewania i eksploatacji budynku. Podczas podejmowania decyzji o zastosowaniu poszczególnych rozwiązań, należy właściwie wyważyć proporcje pomiędzy kosztami poniesionymi na zwiększenie energooszczędności domu a wysokością możliwych zysków.

Warto równocześnie podkreślić, że wobec podwyżek cen energii elektrycznej i gazu decyzja o zastosowaniu systemów pozyskujących energię z odnawialnych źródeł energii w domach energooszczędnych jest ekonomicznie umotywowana.

Bryła i dach w domu energooszczędnym

Finalny poziom energooszczędności domu zależy od wielu czynników. W przypadku domu energooszczędnego, planując inwestycję i szukając odpowiedniego projektu, warto  zwrócić szczególną uwagę na kształt bryły i rodzaj zadaszenia. Trzeba mieć na uwadze, że uproszczona bryła z minimalną powierzchnią przegród zewnętrznych, bez nadmiaru architektonicznych detali takich jak balkony, lukarny, czy wykusze sprzyja uzyskaniu bardzo dobrych parametrów energetycznych. W domach energooszczędnych korzystne jest również stosowanie prostych konstrukcji dachu.

Współczynnik przenikania ciepła i właściwa termoizolacja

W domu energooszczędnym istotnym parametrem jest współczynnik przenikania ciepła. Zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi wartości współczynników przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne nie mogą być większe niż Uściany < 0,20 W/(m2*K), Udachu < 0,15 W/(m2*K), natomiast dla okien pionowych Uokien nie może przekraczać 0,9 W/(m2*K), a w przypadku okien połaciowych wartość współczynnika nie może być większa niż 1,1 W/(m2*K)

Podczas budowy domu należy zadbać o zastosowanie jak najlepszej termoizolacji budynku. Warto mieć na uwadze, że najwięcej ciepła budynek traci przez przegrody zewnętrzne (dach, ściany, stropy, stolarka drzwiowa i okienna), dlatego tak istotne jest zapewnienie odpowiedniego stopnia ich termoizolacyjności. Zaleca się zastosowanie ścian dwuwarstwowych z pustaków o specjalnych właściwościach izolacyjnych, ocieplanych wełną mineralną lub styropianem. Bardzo ważne jest zadbanie o właściwe parametry izolacji termicznej, w tym jej grubość, szczelność i wysoką jakość wykonania.

Aby dodatkowo, skutecznie, zatrzymać ciepło wewnątrz domu należy oddzielić termicznie piwnice (wraz ze schodami) garaż od części mieszkalnej. W określonych miejscach przegród budowlanych (węzły konstrukcyjne) może występować przerwanie ciągłości izolacji, co powoduje powstanie tzw. mostków termicznych. Aby zapobiec oddawaniu dodatkowego ciepła na zewnątrz w tych miejscach – izolacja musi być całkowicie szczelna.

Nowe Warunki Techniczne obligują Inwestorów do stosowania okien o bardzo niskim współczynniku przenikania ciepła, jednak nie można zapomnieć, że równie ważny jest ciepły montaż stolarki. W budynkach energooszczędnych szczególnej uwagi i staranności wymaga montaż takich elementów jak: balustrady, rolety zewnętrzne czy markizy. Należy zadbać, aby na wszystkich wystających elementach była zachowana ciągłość i szczelność izolacji termicznej.

Procentowy udział strat ciepła w budynku
Procentowy udział strat ciepła w budynku

 

Usytuowanie na działce

Istotne znaczenie w budowie domu energooszczędnego ma także właściwe usytuowanie budynku na działce względem stron świata, co pozwoli na maksymalizacje korzyści z pozyskiwania energii słonecznej. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest usytuowanie strefy dziennej z przeszkleniami od strony południowej, tak, aby pomieszczenia, w których spędza się najwięcej czasu, mogły być naturalnie doświetlone przez długie godziny w ciągu dnia. Dodatkowo, jeżeli dom znajduje się poza zasięgiem cienia okolicznych wzgórz, drzew lub budynków to maksymalnie wykorzystuje energię słoneczną. Powierzchnie przeszklone powinny być skierowane na południe i stanowić około 40% całej powierzchni ściany. Warto pamiętać, że takie miejsca usytuowania domu, jak na przykład wzgórze powodują straty ciepła ze względu na wiatr. Okna domu zastosowane od strony wschodniej, zachodniej i północnej powinny być małe, ale jednocześnie zapewniające optymalne naświetlenie pomieszczeń. Wybierzmy odpowiednie okna o optymalnym w stosunku do wielkości pomieszczeń, rodzaju i powierzchni przeszklenia oraz posiadające ciepłochronne profile.

Domy energooszczędne - lokalizacja pomieszczeń

Oszczędność energii można również osiągnąć poprzez odpowiednią lokalizację pomieszczeń w domu, np. projektując pomieszczenia higieniczno-sanitarne w pobliżu miejsca przygotowania ciepłej wody (kotłownia). Ponadto, jeśli zlokalizujemy kominek w centralnym punkcie domu, pozwoli to na efektywniejszą dystrybucję ciepła wewnątrz budynku. Dla podniesienia efektywności energetycznej budynku warto również zastosować w domu jednorodzinnym system wentylacji mechanicznej z możliwością odzyskiwania ciepła z powietrza zużytego w budynku – tzw. rekuperator. Nowoczesna wentylacja mechaniczna z rekuperacją zapewnia jednocześnie optymalne warunki klimatyczne wewnątrz domu.

5 Powodów aby zainwestować w energooszczędny dom:

 • mniejsze koszty ogrzewania
 • lepsza charakterystyka energetyczna budynku
 • większa wartość nieruchomości na rynku wtórnym
 • ochrona środowiska poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery
 • komfort cieplny w pomieszczeniach

Obniżenie strat ciepła i kosztów eksploatacji domu można uzyskać poprzez następujące rozwiązania projektowe:

 • docieplenie ścian zewnętrznych
 • dodatkową warstwę izolacyjną stropodachu
 • pogrubienie warstwy izolacji termicznej w podłodze na gruncie
 • okna o niższym współczynniku przenikania ciepła z ramami wielokomorowymi
 • zastosowanie rolet zewnętrznych
 • wentylację mechaniczną z rekuperatorem
 • zastosowanie instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych np.: kolektory słoneczne, fotowoltaikę, pompy ciepła
 • warto rozważyć zastosowanie do ogrzewania domu pellet - wysokokaloryczne i ekologiczne paliwo, wytwarzane z odnawialnych surowców pochodzenia roślinnego, które nie zawiera szkodliwych substancji i nie wytwarza nieprzyjemnych zapachów
ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Miary energooszczędności - wskaźnik EP

Tajemniczo brzmiące "EP" jest skrótem od Energia Pierwotna. Skrót EP jest często używany w kontekście charakterystyki energetycznej domów, ponieważ jego wartość mówi nam o zapotrzebowaniu domu na nieodnawialną energię pierwotną. Wskaźnik EP jest jednym ze wskaźników, które określają energetyczną efektywność budynku. EP obok energii końcowej, uwzględnia dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. Jednocześnie ze zużyciem energii można podawać odpowiadającą emisje CO2 budynku.

Miary energooszczędności - wskaźnik EK

Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową jest to ilość energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczona do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność.

Dodatkowe 5% może oszczędzić 33% kosztów ogrzewania

Szacujemy, że zwiększenie nakładów o 5% wartości inwestycji w przypadku zastosowania rozwiązań zawartych w Poradniku ENERGOOSZCZĘDNYM pozwoli zaoszczędzić 33% kosztów ogrzewania. Natomiast zastosowanie łącznie rozwiązań zawartych w Poradniku ENERGOOSZCZĘDNYM oraz Projektu Wentylacji Mechanicznej pociąga za sobą dodatkowe nakłady równe 7,8% wartości inwestycji, natomiast pozwala zaoszczędzić 72% kosztów ogrzewania.

Ponieważ realizacja domu energooszczędnego wiąże sie z poniesieniem dodatkowych kosztów, decyzję o wyborze wariantu budowy pozostawiamy Państwu. Proponujemy dodatkowe rozwiązania architektoniczne do wprowadzenia w projekcie podstawowym oraz projekty dodatkowych instalacji, które wpływają na zwiększenie energooszczędności domu i zmniejszenie kosztów ogrzewania przy zachowaniu efektywności ekonomicznej.

Nowe rozszerzone wydanie poradnika energooszczędnego, pozwoli Państwu podjąć decyzję jakie rozwiązania projektowe oraz systemy instalacyjne warto zastosować budując energooszczędny dom.

Dodatkowe instalacje wewnętrzne

Decydując się na budowę domu energooszczędnego, warto zainwestować w dodatkowe instalacje, które podnoszą efektywność energetyczną budynku oraz mają ogromny wpływ na zmniejszenie kosztów związanych z jego ogrzewaniem oraz przygotowaniem ciepłej wody użytkowej (CWU).

Projekt wentylacji mechanicznej

Projekt Wentylacji Mechanicznej

Nowoczesna wentylacja mechaniczna z rekuperacją zapewnia optymalne warunki klimatyczne w domu.
Cena już od 490 zł

Projekt instalacji solarnej

Projekt Instalacji Solarnej

Pozwalają na korzystanie z energii promieniowania słonecznego do ogrzania ciepłej wody użytkowej
Cena już od 350 zł

Projekt ogrzewania kominkowego

Projekt Ogrzewania Kominkowego

Wykorzystaj ciepło wyprodukowane przez kominek do równomiernego dogrzania domu.
Cena już od 350 zł

Projekt instalacji fotowoltaicznej

Projekt Instalacji Fotowoltaicznej

Zostań niezależnym dostawcą własnego prądu.
Cena już od 390 zł

Projekt pompy ciepła

Projekt Pompy Ciepła

Zainwestuj w alternatywny sposób ogrzewania Swojego domu.
Cena już od 690 zł

Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu
w dogodnej dla Ciebie formie!

2022 06 20 contact 02

Chcesz z nami porozmawiać w dogodnej dla siebie chwili?

Zamów rozmowę, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

2022 06 20 contact 03

Jesteśmy do Twojej dyspozycji również na czacie pon.-pt. 8-21, sob. 9-13

Jesteśmy teraz dostępni.

2022 06 20 contact 04

Jeśli wolisz szczegółowo opisać swoje pytanie, napisz do nas.

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Napisz do nas

Zadzwoń do nas +48 12 37 21 900

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?