Rodzaje ogrzewania - porównanie różnych systemów ogrzewania domu

Wybór odpowiedniego systemu grzewczego dla domu jest ważnym zadaniem podczas procesu realizacji inwestycji. Marzeniem każdego Inwestora jest komfortowy i ekonomiczny w użytkowaniu dom, a koszty ogrzewania stanowią znaczącą część rocznych wydatków eksploatacyjnych. Do wyboru są różne opcje, wśród nich kotły na paliwo stałe, instalacje gazowe, olejowe, elektryczne, a także systemy pozyskujące energię z naturalnych źródeł odnawialnych, dlatego decyzja czym ogrzewać dom wymaga analizy. Należy ją podjąć na etapie wyboru projektu domu, biorąc pod uwagę m.in. indywidualne preferencje, założenia finansowe, wielkość budynku, ceny nośników energii i ich dostępność, a także ustalenia MPZP, które w niektórych przypadkach mogą wykluczać zastosowanie konkretnych systemów.

Sposoby przenoszenia ciepła wewnątrz budynku

W kontekście tematu ogrzewania domu warto wspomnieć o tym, w jaki sposób ciepło rozchodzi się po wnętrzach. Ciepło w budynku można rozprowadzać na wiele sposobów, zależnie od zastosowanego systemu grzewczego. Sposób przenoszenia ciepła wewnątrz domu ma wpływ na odczuwalny komfort termiczny, ponieważ poszczególne systemy ogrzewania pomimo analogicznej mocy cieplnej mogą dawać inny efekt.

Zależnie od zastosowanego systemu grzewczego ciepło w domu może być rozprowadzane poprzez kondukcję, konwekcję oraz radiację.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Ogrzewanie przez kondukcję

Ogrzewanie domu przez kondukcję jest procesem przenoszenia ciepła bezpośrednio z jednego ciała na drugie poprzez bezpośredni kontakt między nimi. W procesie ogrzewania domu kondukcja jest jednym ze sposobów, w jaki ciepło może być przekazywane z urządzenia grzewczego do przestrzeni mieszkalnej. Jednym z przykładów ogrzewania przez kondukcję jest system centralnego ogrzewania z grzejnikami. W tym systemie ciepło jest produkowane w kotłowni i przesyłane do grzejników w różnych pomieszczeniach przez odpowiednio rozmieszczone rury. Ciepła woda lub para, która jest produkowana przez kotłownię lub piec centralny, jest przepompowywana przez rurki do grzejników, które znajdują się w pomieszczeniach. Grzejniki ogrzewają powietrze, powodując wzrost temperatury i rozprowadzając ciepło w całym domu. Zazwyczaj umieszczone są pod oknami, ponieważ tam powietrze jest chłodniejsze i bardziej narażone na ochładzanie w sezonie zimowym. Ciepła woda wraca do urządzenia grzewczego, gdzie jest ponownie ogrzewana i cykl się powtarza. W systemie centralnego ogrzewania z grzejnikami istotną rolę odgrywają zawory regulacyjne, które pozwalają na kontrolę przepływu ciepłej wody do poszczególnych urządzeń. Dzięki temu można sterować temperaturą w każdym pomieszczeniu niezależnie. System centralnego ogrzewania z grzejnikami jest wygodnym i skutecznym sposobem ogrzewania budynków, jednak wymaga odpowiedniej konserwacji i regularnego serwisowania.

Ogrzewanie przez konwekcję

To sposób ogrzewania przez przenoszenie ciepła za pomocą przepływu powietrza, który znajduje zastosowanie m.in. w ogrzewaniu podłogowym, a także w tradycyjnych grzejnikach i kaloryferach. W ten sposób działa większość systemów grzewczych centralnych. Powietrze jest ogrzewane w jednym miejscu, a następnie przepływa przez kanały, by rozprowadzić ciepło po całym domu. W systemie ogrzewania podłogowego ciepło jest emitowane przez podłogę i przekazywane do pomieszczenia poprzez naturalne ruchy powietrza. W takim systemie rurki z ciepłą wodą lub kable grzewcze są umieszczone w podłodze. Są one ukryte w specjalnych panelach izolacyjnych i zapewniają równomierne rozprowadzenie ciepła, które w naturalny sposób unoszone jest do góry. System ogrzewania podłogowego przez konwekcję ma wiele zalet. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ciepło jest równomiernie rozprowadzane po całym pomieszczeniu, co pozwala na osiągnięcie optymalnej temperatury w każdym punkcie. Ponadto, dzięki temu, że ciepło jest dostarczane bezpośrednio do podłogi, pomieszczenia ogrzewają się szybciej, a temperatura utrzymuje się na stałym poziomie. System jest energooszczędny, ponieważ wymaga niższej temperatury wody do ogrzewania niż tradycyjny system z grzejnikami, jest również bezpieczny i zdrowy, nie powoduje odczucia suchego powietrza i nie unosi kurzu. Ponadto, jest to ciche rozwiązanie, co pozwala na komfortowe korzystanie z pomieszczenia. Minusem mogą być koszty inwestycyjne związane z montażem.

Radiacja 

Radiacja to proces, w którym energia jest przekazywana z jednego ciała do drugiego w postaci fali elektromagnetycznej lub cząstki. W kontekście ogrzewania domu radiacja jest jednym ze sposobów, w jaki ciepło może być przenoszone ze źródła do przestrzeni mieszkalnej. Radiacyjne ogrzewanie domu może być realizowane za pomocą różnych urządzeń, takich jak kominki z płaszczem wodnym, panele podczerwieni czy folie i maty grzewcze. Ciepło jest emitowane w postaci promieniowania podczerwonego, które jest wchłaniane przez przedmioty i powierzchnie w pomieszczeniu, a następnie przekazywane dalej do otoczenia, co powoduje podniesienie temperatury powietrza. Ogrzewanie na podczerwień w domu może być realizowane za pomocą specjalnych paneli podczerwieni, które są montowane na ścianach, suficie lub podłodze. Ogrzewanie na podczerwień działa bezpośrednio na przedmioty i powierzchnie, które są w jego zasięgu, co powoduje szybsze i bardziej równomierne rozprowadzenie ciepła.

Ten sposób ogrzewania ma wiele zalet. Jest to metoda bardzo energooszczędna, ponieważ ciepło jest emitowane bezpośrednio na przedmioty, a nie na powietrze, które może uciekać przez okna i drzwi. Warto zwrócić uwagę, że może wymagać specjalnego montażu instalacji, co może zwiększyć koszty. Nie jest odpowiednie do ogrzewania dużych pomieszczeń, w takich przestrzeniach efektywność ogrzewania na podczerwień może być ograniczona i niejednolita.

Ogrzewanie domu a Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - dlaczego wybierając rodzaj ogrzewania do domu należy zacząć od MPZP?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) jest dokumentem, który reguluje zagospodarowanie przestrzenne danego obszaru. Zawiera on zapisy dotyczące m.in. sposobu użytkowania gruntów, zabudowy oraz warunków technicznych, jakie muszą być spełnione przy realizacji inwestycji. Regulacjom MPZP może także podlegać sposób ogrzewania domu w zależności od jego rodzaju i sposobu montażu. MPZP może wprowadzać wymagania dotyczące sposobu i źródła ogrzewania oraz emisji substancji szkodliwych. Na przykład, w niektórych miejscowościach w Polsce obowiązuje tzw. "ustawa antysmogowa", która określa limity emisji zanieczyszczeń dla kotłów grzewczych. Ustawa antysmogowa wprowadziła szereg ograniczeń dotyczących jakości paliw, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz sposobu ogrzewania budynków. Według ustawy, w niektórych regionach Polski (tzw. "strefach ochrony powietrza") obowiązkowe jest stosowanie wyłącznie paliw spełniających określone normy emisji, a także stosowanie urządzeń grzewczych o niskiej emisji. W takich regionach MPZP może też określić dodatkowe wymagania w zakresie ochrony powietrza.

W miejscowych planach mogą być także określone wymagania dotyczące wykorzystywania energii odnawialnej do ogrzewania domu. Rozwiązania takie jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, czy kolektory słoneczne mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii, takich jak gaz czy węgiel. MPZP może wprowadzać regulacje związane z wykorzystaniem OZE w budynkach, np. poprzez wymagania dotyczące montażu paneli słonecznych czy kolektorów słonecznych, a także określać warunki i zasady dotyczące budowy i użytkowania instalacji wykorzystujących OZE. Ustalenia miejscowych planów mogą także stanowić zachętę do wykorzystywania OZE w ogrzewaniu budynków poprzez przyznawanie preferencyjnych warunków dla inwestycji z OZE. W ten sposób można wspierać rozwój energetyki odnawialnej na danym terenie, co przyczyni się do ochrony środowiska i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Planując budowę i analizując kwestię ogrzewania budynku, warto zawsze sprawdzić, czy podjęta decyzja nie jest sprzeczna z zapisami MPZP. W niektórych przypadkach może wystąpić konieczność uzyskania stosownych pozwoleń oraz spełnienia określonych wymagań technicznych

Jakie ogrzewanie domu jednorodzinnego wybrać?

Domowe instalacje grzewcze są ważną częścią utrzymania komfortu i energooszczędności w domu. Zatem jakie ogrzewanie domu wybrać? Inwestorzy mają do wyboru różne rodzaje domowych instalacji grzewczych, z których każda ma swoje zalety i wady. Oto niektóre z nich:

Ogrzewanie gazowe

Ogrzewanie gazowe domu

Ogrzewanie gazowe jest najpopularniejszym rodzajem instalacji grzewczej w domu, w której paliwem może być gaz ziemny lub gaz płynny. Decyzja o wyborze zależy od różnych czynników, w tym dostępności, kosztów, bezpieczeństwa i wygody. Gaz ziemny jest najczęściej stosowany w miastach, gdzie jest łatwiej dostępny. W niektórych miejscowościach, zwłaszcza na obszarach wiejskich, gaz ziemny może być niedostępny, wówczas alternatywą jest gaz płynny, który można stosować praktycznie wszędzie i może być dostarczany do domu z butli lub zbiornika. Są to bezpieczna źródła ciepła, ale oczywiście wymagają odpowiednich zabezpieczeń i przestrzegania odpowiednich procedur. Gaz ziemny jest zazwyczaj łatwiejszy w obsłudze i nie wymaga regularnego uzupełniania zapasu paliwa jak w przypadku gazu płynnego.

 

Projekty domów z ogrzewaniem gazowym

 

Ogrzewanie olejowe domu

W tym przypadku do ogrzewania używa się oleju opałowego. Jest to stosunkowo droższy sposób ogrzewania, zazwyczaj stosowany tam, gdzie nie ma dostępu do gazu ziemnego. Olej opałowy dostarczany jest do domu w odpowiednich zbiornikach, po czym spala się go w przeznaczonym do tego celu piecu. Ogrzewanie olejowe jest efektywne i bezpieczne, instalacja jest też łatwa w obsłudze, a sam system emituje mniej gazów cieplarnianych niż węgiel czy drewno, jest więc bardziej przyjazny dla środowiska. W przypadku decyzji o zastosowaniu ogrzewania olejowego należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniego miejsca na zbiornik i konieczności uzupełniania zapasu paliwa. Warto też mieć na uwadze, że systemy ogrzewania olejem opałowym wymagają regularnej konserwacji i czyszczenia, a także wykorzystują ograniczone zasoby surowca, co może wpłynąć na ich dostępność i cenę w przyszłości.

Ogrzewanie na paliwo stałe

Ogrzewanie domu węglem - paliwo stałe

Ogrzewanie domu węglem jest jednym z tradycyjnych sposobów ogrzewania, obecnie coraz częściej zastępowanym przez nowocześniejsze rozwiązania, głównie z uwagi na negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Węgiel charakteryzuje się wysoką wartością opałową, jednak proces spalanie węgla powoduje emisję szkodliwych gazów, takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu i cząstki stałe, które mogą przyczynić się do zanieczyszczenia powietrza i pogorszenia jakości życia, dlatego coraz więcej osób świadomie rezygnuje z ogrzewania domu paliwem stałym. W niektórych regionach Polski na mocy ustawy antysmogowej ogrzewanie domu węglem jest już zakazane. Ponadto ogrzewanie przy użyciu węgla jest też uciążliwe, wymaga odpowiedniego pomieszczenia do składowania opału, regularnego uzupełniania podczas procesu spalania, regularnej kontroli stanu kotła i systemów kominowych.

 

Projekty domów z ogrzewaniem na paliwo stałe

 

Ogrzewanie domu drewnem / pelletem drzewnym

Innym wyborem może być ogrzewanie domu drewnem lub pelletem drzewnym, które są stosunkowo tanie i łatwo dostępne. Ogrzewanie drewnem lub pelletem jest też bardziej przyjazne dla zdrowia i środowiska niż węgiel. Pellet drzewny jest rodzajem biomasy, wytwarzanej z drewna oraz odpadów organicznych i uznawanej za energię odnawialną. Ogrzewanie biomasą wymaga stosowania odpowiednich urządzeń, takich jak piece lub kotły, które zostały zaprojektowane do spalania tego rodzaju paliw, wśród nich najpopularniejsze są właśnie kotły na pellet. Wsypuje się go do zasobnika, który w zależności od pojemności wystarczy uzupełniać raz na kilka dni. Ogrzewanie pelletem jest bardzo efektywne, można wygodnie regulować czas pomiędzy kolejnymi porcjami opału podawanego z zasobnika. Kocioł na biomasę lokalizuje się analogicznie jak kotły na paliwo stałe w kotłowni lub odpowiednio wydzielonym i wentylowanym pomieszczeniu, niezbędne jest także miejsce do składowania opału. Nowoczesne kotły na pellet to zazwyczaj rozbudowane systemy sterowania, które można obsługiwać z poziomu aplikacji na smartfonie. Przy ogrzewaniu drewnem, jak i biomasą ważne jest regularne czyszczenie urządzeń i przewodów kominowych, aby uniknąć nagromadzenia się sadzy i innych osadów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Ogrzewanie na pelet

Ogrzewanie elektryczne domu

Innym wariantem systemu grzewczego do domu jest ogrzewanie elektryczne, które jest wygodnym sposobem na utrzymanie ciepła w pomieszczeniach. Istnieją różne rodzaje elektrycznych systemów grzewczych, które mogą być stosowane w domach, takie jak: konwekcyjne ogrzewanie elektryczne - polegające na podgrzewaniu powietrza w pomieszczeniu za pomocą grzejników lub kanałów wyciągowych; promieniowanie podczerwone - grzejniki podczerwieni emitują promieniowanie podczerwone, które ogrzewa przedmioty i ludzi w pomieszczeniu, zamiast powietrza; ogrzewanie elektryczne podłogowe - polegające na umieszczeniu w podłodze kabli grzewczych lub rurek z płynem grzewczym.

Instalacja ogrzewania elektrycznego w połączeniu z fotowoltaiką

Korzystnym i ekologicznym rozwiązaniem może być ogrzewanie domu za pomocą energii elektrycznej i fotowoltaiki. System umożliwia wykorzystanie odnawialnego źródła energii. W takim przypadku panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu budynku lub na gruncie przetwarzają energię słoneczną na energię elektryczną, która jest wykorzystywana do zasilania ogrzewania domu oraz innych urządzeń elektrycznych. Warto jednak zaznaczyć, że taki system grzewczy może być kosztowny, zwłaszcza w okresie zimowym, gdy zapotrzebowanie na energię jest znacznie większe, a produkcja mniejsza w porównaniu ze słonecznym okresem letnim. W związku z tym konieczne jest skuteczne planowanie i zarządzanie energią, aby uniknąć nadmiernych kosztów. Jednym ze sposobów na zmniejszenie kosztów ogrzewania domu za pomocą prądu i fotowoltaiki może być zastosowanie systemu magazynowania energii, który umożliwia przechowywanie nadmiaru energii elektrycznej w okresach, gdy jest ona łatwo dostępna, a następnie wykorzystanie jej w okresach, gdy zapotrzebowanie wzrasta. Planując zastosowanie w domu instalacji fotowoltaicznej, Inwestorzy mają możliwość skorzystać z dedykowanych dotacji.

Ogrzewanie pompą ciepła

Ogrzewanie domu pompą ciepła

Instalacja, w której źródłem ciepła jest pompa ciepła to coraz popularniejsze wśród Inwestorów rozwiązanie. Jest to bardzo efektywny i ekologiczny system, jednak koszt instalacji jest stosunkowo wysoki. Pompa ciepła działa na zasadzie przetwarzania energii cieplnej z otoczenia, na potrzeby ogrzewania pomieszczeń. W projektach domów z pompami ciepła ARCHON+ stosowane są instalacje typu powietrze – woda. W przypadku pomp ciepła powietrze - woda, energia cieplna jest pobierana z powietrza zewnętrznego i przetwarzana na energię cieplną, która jest wykorzystywana do ogrzewania wody w instalacji centralnego ogrzewania lub podgrzewania wody użytkowej w domu. Pompy ciepła powietrze - woda są stosunkowo łatwe w instalacji i nie wymagają wykopów, co oznacza niższe koszty inwestycyjne w porównaniu z innymi rodzajami pomp. Przy wyborze pompy powietrze - woda do ogrzewania domu należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak zapotrzebowanie na ciepło, wielkość budynku, ilość pomieszczeń oraz rodzaj systemu grzewczego. Koszty ogrzewanie powietrzną pompą ciepła, która jest dobrze dopasowana do zapotrzebowania konkretnego domu, mogą być znacząco niższe w porównaniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi.

 

Projekty domów z pompą ciepła w standardzie

 

Pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką

Zestawienie pompy ciepła z fotowoltaiką pozwala na stworzenie samowystarczalnego systemu grzewczego, który może znacznie obniżyć koszty ogrzewania budynku i zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Warto pamiętać, że instalacja takiego systemu wymaga początkowej inwestycji, jednak w dłuższej perspektywie może okazać się opłacalna. Fotowoltaika pozwala na pozyskiwanie darmowej energii ze słońca, co można wykorzystać do zasilania pompy ciepła. Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej do zasilania pompy ciepła można zminimalizować koszty eksploatacji systemu grzewczego. Ponadto, wykorzystanie energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna, jest korzystne dla środowiska naturalnego, ponieważ nie emituje się przy tym zanieczyszczeń. Decydując się na pompę ciepła, można także ubiegać się o dedykowaną dotację finansową.

Ogrzewanie domu wspomagane fotowoltaiką

Systemy grzewcze w projektach domów ARCHON+

Biorąc pod uwagę sposób ogrzewania domu w kolekcji ARCHON+ dostępne są projekty, w których przewidziano różne typy instalacji. Wśród nich znajdują się domy jednorodzinne, w których przewidziano:
    • kocioł gazowy
    • kocioł na paliwo stałe
    • kocioł gazowy z możliwością zmiany na paliwo stałe po adaptacji
    • pompę ciepła

Do kompletnej dokumentacji projektowej, w której przewidziano kocioł na paliwo stałe, dołączamy GRATIS projekt instalacji gazowej, który umożliwia zmianę sposobu ogrzewania domu na gazowy.

Jednocześnie do każdego projektu domu ARCHON+ Inwestor może zamówić w promocyjnych cenach, jako alternatywne rozwiązanie, projekt pompy ciepła powietrze - woda i ogrzewania podłogowego, wyjątkiem są dokumentacje uwzględniające takie instalacje w standardzie. 

Do projektów domów z pompą ciepła w standardzie, oznaczonych symbolem OZE, dołączamy GRATIS projekt instalacji fotowoltaicznej

Jak wentylacja mechaniczna w domu wpływa na koszty ogrzewania?

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją ciepła to rozwiązanie coraz bardziej popularne  wśród Inwestorów budujących dom, które może znacząco obniżyć koszty ogrzewania budynku. W porównaniu do tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej, która wymusza przepływ powietrza, wykorzystując prawa fizyki, systemy z rekuperacją odzyskują ciepło z powietrza usuwanego na zewnątrz, aby ogrzać powietrze świeże wprowadzane do domu. Sprawnie działająca wentylacja mechaniczna z rekuperacją pozwala na odzyskanie do 90% ciepła z powietrza wentylacyjnego. Dzięki temu, że powietrze dostarczane do budynku jest już wstępnie ogrzane, zmniejsza się zapotrzebowanie na energię, wykorzystywaną do ogrzewania pomieszczeń w budynku. Wraz z wymiernymi korzyściami finansowymi, mieszkańcy domu z rekuperacją zyskują zdrowy mikroklimat, powietrze pozbawione jest zanieczyszczeń i alergenów. Wentylacja  zapobiega też gromadzeniu się wilgoci, pomaga w utrzymaniu równomiernej temperatury w pomieszczeniach i podnosi ogólny komfort użytkowania domu. 

Jak izolacja domu wpływa na ogrzewanie domu?

Omawiając zagadnienia dotyczące ogrzewania domu, warto podkreślić, że ocieplenie domu ma bardzo duży wpływ na koszty ogrzewania, ponieważ to właśnie przez słabo zaizolowane ściany, dach czy okna budynek może tracić dużo ciepła, co w konsekwencji będzie skutkować koniecznością zwiększenia mocy i czasu pracy urządzeń grzewczych, aby utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku. Właściwa izolacja domu pozwala zminimalizować straty ciepła poprzez utrzymanie temperatury wewnątrz budynku na stałym poziomie, dzięki czemu zmniejsza się zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania. Wysoka jakość izolacji skutkuje zmniejszeniem strat ciepła przez ściany, dach i podłogę, a także przez okna i drzwi. Dobra izolacja zdecydowanie poprawi wydajność systemów grzewczych w budynku, zyskamy też komfort termiczny, gdyż temperatura wewnątrz domu będzie stabilna.

Budując dom, trzeba mieć na uwadze, że ważna jest zarówno odpowiednia grubość i jakość warstwy izolacji termicznej oraz staranne wykonawstwo. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na właściwości materiałów izolacyjnych, wybierać produkty certyfikowane, odpowiadające parametrom wskazanym w projekcie. Zadbać należy również o odpowiedni standard energetyczny stolarki oraz jej szczelny i ciepły montaż. Pod względem kosztów ogrzewania domu, korzystny jest także wybór projektów o prostych bryłach, z mniejszą liczbą przegród zewnętrznych, które są najbardziej narażone na powstawanie mostków termicznych. Domy o uproszczonych formach są bardziej efektywne energetycznie, co warto mieć na uwadze na etapie poszukiwań idealnego projektu domu.

Rodzaje ogrzewania

Rodzaje ogrzewania a koszty ogrzewania domu

Koszt ogrzewania stanowi znaczną część wydatków związanych z eksploatacją budynku, dlatego decyzja o wyborze konkretnego systemu wymaga analizy różnych czynników. Poza stawkami poszczególnych nośników energii pod uwagę należy wziąć rozmiar domu, stopień izolacji termicznej, a także lokalizację geograficzną. Z pewnością warto rozważyć inwestycję w instalacje pozyskujące energię z odnawialnych źródeł energii, które przy coraz wyższych cenach za tradycyjne paliwa, są ekonomicznie coraz bardziej zasadne.

Według danych publikowanych na portalu symulatorogrzewania w dniu 30.03.2023.r stawki za 1 kWh dla poszczególnych nośników energii kształtują się następująco:

    • ogrzewanie energią elektryczną – zależnie od taryfy - od 0.99 do 1,34 zł/kWh 
    • ogrzewanie gruntową pompą ciepła – od 0,31 do 0,34 zł/kWh 
    • ogrzewanie powietrzną pompą ciepła - od 0,42 do 0,45 zł/kWh
    • ogrzewanie gazem ziemnym - 0,37 zł/kWh
    • ogrzewanie płynnym – od - 0,41 do 0,45 zł/kWh
    • ogrzewanie olejem opałowym - 0,61 zł/kWh
    • ogrzewanie węglem - zależnie od rodzaju - od 0,40 do 0,49 zł/kWh 
    • ogrzewanie pelletem – zależnie od klasy – od 0,45 do 0,52 zł/kWh
    • ogrzewanie drewnem  - od 0,36 do 0,55 zł/kWh

Jak ustawić odpowiednią temperaturę we wnętrzach?

Odpowiednie ustawienie temperatury we wnętrzach zależy od kilku czynników, takich jak preferencje i wygoda użytkowników, rodzaj pomieszczenia, pora roku i pogoda na zewnątrz, a także od kosztów związanych z ogrzewaniem lub klimatyzacją. Przy zwiększonej wilgotności powietrza, temperatura może być odczuwana jako wyższa, niż w rzeczywistości jest to mierzalne. Przyjmuje się, że w sezonie grzewczym, temperatura powinna wynosić około 18-20 stopni Celsjusza, a w sezonie letnim około 23 -25 stopni Celsjusza. W sterowaniu temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach można zastosować termostaty i na każdym z nich ustawić odpowiednią temperaturę, która zapewni zgodne z preferencjami warunki termiczne. Wygodnym rozwiązaniem są programowalne termostaty, pozwalające na automatyczne zmiany temperatury w pomieszczeniu w ciągu dnia. Termostat można zaprogramować tak, aby obniżał temperaturę w godzinach nocnych lub gdy nie ma nikogo w domu. Automatyczne sterowanie temperaturą w domu można osiągnąć poprzez zastosowanie systemu automatyki, który składa się z czujników temperatury, regulatora temperatury oraz urządzenia grzewczego, takiego jak piec lub klimatyzator. Czujniki temperatury pozwalają na pomiar temperatury w różnych częściach domu, a regulator temperatury na podstawie tych pomiarów steruje urządzeniem grzewczym, aby utrzymać temperaturę wewnątrz domu na poziomie ustawionym przez użytkownika. 

Coraz popularniejsze są inteligentne termostaty, które umożliwiają zdalne sterowanie temperaturą w domu za pomocą aplikacji mobilnej lub internetowej. Dzięki nim można w prosty sposób zaprogramować harmonogram ogrzewania lub chłodzenia, ustawić temperaturę na czas, gdy nikogo nie ma w domu, a także monitorować zużycie energii. Taki system pozwala znacząco obniżyć rachunki za energię. Inteligentne termostaty często wykorzystują również sztuczną inteligencję, aby nauczyć się preferencji użytkowników i dostosować ustawienia do ich indywidualnych potrzeb, a także warunków panujących na zewnątrz. 

Wprowadzenie automatycznego sterowania temperaturą w domu może przynieść wiele korzyści, takich jak wygoda, oszczędność energii i pieniędzy, a także zwiększenie efektywności energetycznej domu.

Wybór rodzaju ogrzewania a aranżacja wnętrz

Sposób ogrzewania domu może wpłynąć na możliwości aranżacyjne wnętrz. Na przykład zastosowanie tradycyjnych grzejników, które zajmują miejsce przy ścianach, może ograniczać możliwości ustawiania mebli. Z kolei ogrzewanie podłogowe, które rozprowadza ciepło równomiernie na całej powierzchni podłogi, pozwala na swobodne rozmieszczenie mebli bez konieczności zachowywania odstępu od źródła ciepła. Dlatego ważne jest, aby przy wyborze systemu ogrzewania uwzględnić zarówno efektywność energetyczną, jak i wpływ na aranżację wnętrz. Warto również skonsultować się z projektantem wnętrz lub specjalistą ds. systemów ogrzewania, aby dostosować system ogrzewania do konkretnych potrzeb i wymagań estetycznych. 

 

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?