instalacja fotowoltaiczna z dofinansowaniem

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie ekologicznymi źródłami energii, które w skuteczny sposób podnoszą standard energetyczny domu i pozwalają ograniczyć wydatki eksploatacyjne. Duże możliwości w tym zakresie daje instalacja fotowoltaiczna, przetwarzająca energię słoneczną na elektryczną. Można dzięki niej wytworzyć darmowy prąd, który posłuży do zasilania urządzeń domowych, a także do ogrzewania. Z pewnością warto rozważyć montaż paneli fotowoltaicznych w domu jednorodzinnym, tym bardziej że można skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd”, dzięki czemu inwestycja zwróci się jeszcze szybciej.

Co to jest i jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna to bezobsługowy system urządzeń, dzięki którym można pozyskiwać promieniowanie słoneczne i przetwarzać na energię elektryczną przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Promienie słoneczne docierają do paneli i powodują w nich ruch elektronów, w wyniku czego powstaje prąd stały. Następnie jest on przesyłany do falownika, który przetwarza go na prąd zmienny, odpowiedni do zasilania domowych urządzeń elektrycznych. Moc systemu powinna być dobrana do rocznego zużycia prądu przez dane gospodarstwo domowe.

Instalacja fotowoltaiczna „on grid” czy „off grid”?

Panele fotowoltaiczne pracują przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych, jednak więcej energii produkują latem ze względu na większą ilość światła słonecznego. W okresie zimowym produkcja energii jest mniejsza, wówczas niedobory można uzupełniać, pobierając wyprodukowane latem nadwyżki. W zależności od systemu, w jakim działa instalacja, są one magazynowane w sieci publicznej lub w akumulatorach.

Instalacja fotowoltaiczna typu „on grid” to instalacja podłączona do publicznej sieci energetycznej, umożliwiająca współpracę i oddawanie do sieci nadwyżek wyprodukowanej energii.

Instalacja fotowoltaiczna typu „off grid” to instalacja autonomiczna, która wytwarza energię wyłącznie na potrzeby sieci domowej. Brak możliwości przekazywania nadwyżek do sieci publicznej wymaga zamontowania akumulatora, aby móc w nim gromadzić rezerwy energii, która zostanie wykorzystana w późniejszym czasie.

Co to jest net-metering?

Nadwyżki energii wyprodukowanej w czasie optymalnego nasłonecznienia mogą być magazynowane w sieci energetycznej i odbierane w okresach niższej produkcji. Net-metering to metoda rozliczania się właściciela mikroinstalacji fotowoltaicznej (czyli prosumenta, będącego jednocześnie producentem i konsumentem energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnego źródła energii) z publicznym dostawcą energii elektrycznej. Rozliczanie odbywa się w cyklu rocznym i polega na bilansowaniu ilości energii elektrycznej wyprodukowanej i oddanej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej z ilością energii pobranej z sieci. Bilansowanie odbywa się w proporcji 1:0,8 przy instalacjach o mocy do 10 kW lub 1:07 przy instalacjach 10 – 50 kW. Oznacza to, że prosument odzyskuje odpowiednio 80% lub 70% zmagazynowanych w sieci nadwyżek.

Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna

Z czego składa się instalacja fotowoltaiczna?

Głównym elementem instalacji są panele fotowoltaiczne składające się z wielu, połączonych ze sobą ogniw. Każde ogniwo zbudowane jest z krzemu w postaci krystalicznej, który umożliwia generowanie prądu pod wpływem promieni słonecznych. Ogniwa mogą być wykonane z dużego monokryształu krzemu lub z krzemu polikrystalicznego i w zależności od tego można wyróżnić panele monokrystaliczne i polikrystaliczne.

Bardzo ważnym elementem całej instalacji jest inwerter, czyli falownik, przekształca on wytworzony przez panele prąd o napięciu stałym na prąd zmienny, odpowiedni do zasilania domowych urządzeń. Dobór mocy falownika powinien być odpowiednio dostosowany do mocy paneli, co zapewni wysoką wydajność instalacji fotowoltaicznej. Wybór typu falownika uzależniony jest od decyzji i koncepcji inwestora, czy instalacja fotowoltaiczna ma działać jako instalacja „off grid”, czy też „on grid”.

W zależności od typu instalacji i sposobu wykorzystania oraz magazynowania energii można zastosować:

  • inwerter sieciowy (instalacja „on grid”) - przystosowany do przesyłania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci publicznej; inwerter sieciowy posiada wbudowany licznik dwukierunkowy do monitorowania i rozliczania ilości przesyłanej i pobieranej energii,
  • inwerter wyspowy (instalacja „off grid”) – jest przystosowany do zasilania domowych urządzeń, ale nie jest zsynchronizowany z siecią elektroenergetyczną i wytworzona energia nie może być do niej przesyłana; niezbędnym elementem takiej autonomicznej instalacji jest akumulator, aby móc w nim gromadzić nadwyżki energii,
  • inwerter hybrydowy – może współpracować z siecią elektroenergetyczną, ale może także tworzyć z akumulatorem instalację autonomiczną i w sytuacji braku prądu z sieci samodzielnie zasilać urządzenia w domu.

Pozostałe elementy instalacji fotowoltaicznej to w zależności od typu instalacji licznik zużycia i produkcji energii elektrycznej, akumulator do magazynowania nadwyżek oraz odpowiednie przewody fotowoltaiczne, odporne na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne.

Jakie panele fotowoltaiczne wybrać?

Przy wyborze należy uwzględnić różne czynniki m.in.: koszt, wielkość powierzchni przeznaczonej do zagospodarowania pod panele, ekspozycję paneli i rozkładanie się światła słonecznego w różnych porach dnia oraz roku, kierunek padania światła, ewentualne zacienienia, zabrudzenia, a także dostęp powietrza, niezbędnego do wentylowania systemu.

Krzem wykorzystywany do produkcji ogniw fotowoltaicznych może w nich występować w postaci monokryształu lub polikryształu, co wiąże się z różną wydajnością paneli monokrystalicznych i polikrystalicznych.

Panele monokrystaliczne wyróżniają się większą wydajnością, co ma istotne znaczenie w sytuacji, gdy powierzchnia pod instalację jest ograniczona. System składający się z paneli monokrystalicznych wytwarza prąd z energii naturalnej zarówno podczas słonecznych, jak i bardziej pochmurnych dni.

Panele polikrystaliczne są tańsze, jednak wykazują się mniejszą wydajnością, dlatego, aby zaspokoić zapotrzebowanie domu na energię, konieczne jest zastosowanie większej liczby paneli, a więc Inwestor musi dysponować większą powierzchnią, na której mogą zostać zamontowane.

Gdzie zamontować panele fotowoltaiczne

Gdzie zamontować panele fotowoltaiczne?

Aby instalacja fotowoltaiczna działała w efektywny sposób należy zadbać o odpowiednie nasłonecznienie paneli, dlatego najczęściej montuje się je na południowej połaci dachu. Dla wydajności systemu bardzo ważne jest, aby wszystkie ogniwa były usytuowanie pod odpowiednim kątem nachylenia. W przypadku dachu płaskiego konieczne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji, która zapewni optymalny kąt padania promieni słonecznych. Panele fotowoltaiczne można także zamontować np., na znajdującym się w pobliżu domu garażu czy też na gruncie, stosując odpowiednie wysięgniki.

Jakie są korzyści z instalacji fotowoltaicznej?

System fotowoltaiki jest ekologicznym, czystym źródłem energii, która wytwarzana jest bez emisji zanieczyszczeń. Jest to energia bezpłatna, pozyskiwana ze słońca, a więc dostępna w każdym miejscu kuli ziemskiej. Instalacja daje właścicielowi możliwość uniezależnienia się od komercyjnych dostawców energii i wprowadzanych przez nich podwyżek. System działa bezobsługowo, panele wykazują wysoką wytrzymałość mechaniczną i nie wymagają skomplikowanej konserwacji.

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej

Uruchomiony w 2019 r. program „Mój Prąd” przewiduje dotację na instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW. Program jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych i zmniejszenie emisji CO2. W ramach dwóch pierwszych edycji tego programu beneficjenci mogli uzyskać dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji fotowoltaicznej wchodzącej w skład przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie. Do kosztów kwalifikowanych zaliczono: zakup paneli fotowoltaicznych z niezbędnym oprzyrządowaniem, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji. Drugi nabór wniosków zakończył się 6.12.2020 r.

Trzecia edycja programu w wersji „Mój Prąd 3.0” najprawdopodobniej ruszy od 1.07.2021 r. i zgodnie z zapowiedziami ma zostać rozszerzona o dodatkowe komponenty, które pozwolą zwiększyć konsumpcję wytworzonej przez prosumentów energii. Dodatkowymi elementami mają być punkty ładowania do samochodów elektrycznych, inteligentne systemy zarządzania energią w domu, a także magazyny ciepła/chłodu. Nabór ma być prowadzony do 20.12.2021 r., z możliwością jego przedłużenia lub też do wyczerpania alokacji środków.

Istotna zmiana w programie dotyczy wysokości dotacji, która w trzeciej edycji ma zależeć od „zakresu rzeczowego inwestycji”. Zmieni się także sposób finansowania i w tym naborze program będzie realizowany ze środków unijnych. Kosztem kwalifikowanym będą koszty poniesione w okresie od 1.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Przedział mocy instalacji fotowoltaicznej ma być utrzymany na poziomie od 2 kW do 10 kW. Dotację będą mogły uzyskać osoby fizyczne, wytwarzające energię elektryczną na potrzeby własne, które mają zawartą kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Finansowane będą przedsięwzięcia zakończone i podłączone do sieci OSD. Dofinansowanie będzie obejmować zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.

Czytaj również: Dotacje dla budujących lub remontujących dom

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?