Koncepcja zagospodarowania terenu

Skorzystaj z profesjonalnej konsultacji

Chcąc zwiększyć potencjał zabudowy Twojej działki, oferujemy wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z doborem optymalnych projektów. Architekci ARCHON+ pozostają do dyspozycji w zakresie analizy możliwości inwestycyjnych działki lub weryfikacji zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Oferujemy również konsultacje dotyczące zagospodarowania działek.

Ze względu na dbałość o odpowiedni dobór projektów uwzględniamy obowiązujące parametry określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w Decyzji o Warunkach Zabudowy. Osoby zainteresowane wykonaniem koncepcji powinny przesłać na mail: deweloper@archon.pl wszystkie niezbędne materiały.

Wymagane informacje oraz dokumenty:

1.Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego do zagospodarowania (cały wypis, gdyż zawiera wiele danych mający istotny wpływ za sposób zagospodarowania terenu).

2.Załącznik graficzny do wypisu, tj. wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

3.W przypadku braku aktualnego wypisu, należy przesłać skan uchwały Rady Miasta lub Gminy dotyczący terenu przewidzianego pod inwestycję.

4.Mapę z działkami, na których ma być prowadzona inwestycja, najlepiej w wersji cyfrowej (format *.dwg lub *.dxf) lub precyzyjny skan mapy z możliwością określenia odległości np. z krzyżami geodezyjnymi.

Chcąc uwzględnić w przygotowywanej koncepcji wszystkie potrzeby i oczekiwania Inwestorów, pomocne będą dodatkowe wytyczne odnośnie do sposobu zabudowy, w tym określenie m.in.: rodzaju zabudowy (szeregowa, bliźniacza, wolnostojąca), ilość kondygnacji (parterowa zabudowa, z poddaszem, piętrowa, podpiwniczona), kształt dachu (dwuspadowy, wielospadowy, płaski), dodatkowe elementy wpływające na bryłę, np. z garażem lub bez garażu oraz sposób ogrzewania budynku (gazowe, na opał stały). Istotne są również informacje dotyczące określenia miejsca wjazdu na działkę oraz charakterystyka zabudowy na sąsiednich terenach.

  Zamów koncepcję zagospodarowania terenu

Co zawiera koncepcja zagospodarowania terenu?

Koncepcja zagospodarowania terenu to obrys budynku/budynków wrysowanych w mapę do celów projektowych, uwzględniający podstawowe informacje dotyczące lokalizacji samego budynku oraz relacje odległościowe budynku i granic działki. W naszej koncepcji zagospodarowania terenu znajdziesz bilans terenu, czyli procentowy udział powierzchni zabudowy, terenów utwardzonych oraz terenów zielonych, w stosunku do powierzchni działki. Zawiera ona również takie podstawowe dane, jak:

  • powierzchnia terenu budowlanego,
  • współczynnik powierzchni zabudowy,
  • współczynnik intensywności zabudowy,
  • teren biologicznie czynny,
  • wysokość budynku,
  • wysokość do okapu (gzymsu),
  • kąt nachylenia dachu.

 

Przykładowa koncepcja zagospodarowania terenu

 

Mapka

 

Przygotowana przez naszych architektów koncepcja zagospodarowania terenu może służyć jako wytyczna dla uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy. Koncepcja pomaga zobaczyć możliwości inwestycyjne działki oraz pokazuje zastosowanie wybranych projektów domów. Jest również bardzo pomocnym narzędziem dla architekta adaptującego, który będzie przygotowywał PZT (Projekt Zagospodarowania Terenu).

 

Wykorzystaj optymalnie potencjał Twojej działki. Szczegółowa analiza możliwości posiadanej działki to podstawa dobrze przygotowanej koncepcji zagospodarowania terenu. Koncepcja ta powinna w optymalny sposób wykorzystywać orientację słoneczną.

Od koncepcji do sprzedaży

W ramach wsparcia oferujemy naszym Deweloperom kompleksową pomoc na każdym etapie realizacji Inwestycji! Na podstawie przesłanej mapy działki i Warunków Zabudowy (lub wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) nasi architekci przygotują koncepcję zagospodarowania terenu posiadanej działki, wykorzystując optymalnie jej potencjał. Dodatkowo oferujemy wykonanie wizualizacji całego osiedla lub jego najciekawszych fragmentów, aby ułatwić promocję Inwestycji oraz późniejszą sprzedaż poszczególnych mieszkań lub domów. Zrealizowaną Inwestycję pomożemy reklamować na naszej stronie www.archon.pl oraz www.osiedladomow.pl. Oferujemy wykonanie sesji zdjęciowej oraz filmu z realizacji, udostępniamy również nasze materiały promocyjne, np. wizualizację wnętrz lub stylizacje elewacji.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Optymalnie dopasowany do działki projekt architektoniczny powinien wyróżniać się również wysoką rentownością inwestycji, pozwalającą osiągnąć większy zysk ze sprzedaży mieszkań. Nasi architekci zadbali o to, aby projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych miały do minimum ograniczoną przestrzeń, której Inwestor nie będzie mógł sprzedać. Zobacz, jak uzyskać większą ilość „PUM-u” w powierzchni netto lub powierzchni całkowitej i zwiększyć swój zysk! Czytaj więcej

Zobacz przykłady zrealizowanych koncepcji!

 

OSIEDLE MATUSZCZAKA

 

OSIEDLE ŁĄKI TCZEWSKIE

 

OSIEDLE NA OLBRACHTA

 

OSIEDLE LEŚNA KRAINA

 

Projekty domów na wąskie działki

To projekty domów, które cechuje uporządkowany układ funkcjonalny, tworzący jeden ciąg, którego zwieńczeniem najczęściej jest przestronna strefa dzienna. Nasze projekty z powodzeniem można realizować na wąskich działkach. W ramach kolekcji wyodrębniliśmy specjalną kategorię: projekty domów na wąska działkę do 16 metrów. W ofercie znajdują się domy do zabudowy bliźniaczej, szeregowej lub do intensywnej zabudowy jednorodzinnej. Warto pamiętać, że dużą część projektów domów ARCHON+ można w ramach adaptacji dostosować do jeszcze węższej działki, niż zakłada projekt pierwotny. Najczęstsze zmiany to: likwidacja okien na parterze i piętrze, skrócenie okapu dachu, doprojektowanie okien połaciowych. Minimalne wymiary działki po adaptacji są podawane każdorazowo w tabelce danych projektu.

Gotowy projekt Dom w narcyzach (B)Dom w narcyzach (B)
Gotowy projekt Dom pod miłorzębem 17 (GB)Dom pod miłorzębem 17 (GB)
Gotowy projekt Dom w klematisach 20 (SA)Dom w klematisach 20 (SA)

Projekty domów na płytkie działki

Okazuje się, że posiadanie działki potencjalnie problematycznej nie jest przeszkodą w zaprojektowaniu idealnej zabudowy deweloperskiej, z dobrze doświetlonymi wnętrzami oraz komfortowym rozkładem pomieszczeń. Płytkie działki są zazwyczaj szerokie, a ich problematyczność polega na ustawieniu budynku do drogi dojazdowej dłuższym bokiem. Zastosowanie szerokiej elewacji frontowej, nie za bardzo wysuniętych okapów oraz garażu w bryle pozwala zaoszczędzić miejsce, a aranżacja części ogrodowej z boku budynku lub nad garażem w formie tarasu tworzy ciekawą strefę wypoczynkowo-rekreacyjną, estetycznie dopełniając całość. W domach na płytką działkę staramy się doświetlać strefę dzienną z co najmniej dwóch stron budynku tak, aby móc korzystać z tego pomieszczenia bez względu na porę dnia.

Gotowy projekt Dom w borówkach (R2N)Dom w borówkach (R2N)
Gotowy projekt Dom w halezjach (R2B)Dom w halezjach (R2B)
Gotowy projekt Dom w zimokwiatach (S)Dom w zimokwiatach (S)

Projekty domów na każdą działkę

To nowoczesne, ekonomiczne projekty domów, które pozwolą na realizację wyjątkowego osiedla! Nasze projekty zawierają rozwiązania ekonomiczne w budowie i eksploatacji, a jednocześnie są zgodne z najnowszymi trendami w architekturze oraz oczekiwaniami Klientów. W autorskiej kolekcji ARCHON+, liczącej ponad 2600 gotowych projektów domów, znajdują się projekty domów do zabudowy bliźniaczej oraz szeregowej, projekty do intensywnej zabudowy jednorodzinnej, domy dwurodzinne oraz projekty budynków wielorodzinnych. Interesującą propozycją w ofercie są kameralne, 4-lokalowe domy mieszkalne, które mogą być realizowane na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne (z dopuszczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wznoszenia budynków zawierających do 4 lokali mieszkalnych). Jest to idealny sposób na intensyfikację zabudowy takiego terenu.

Gotowy projekt Dom w bratkach (R2B)Dom w bratkach (R2B)
Gotowy projekt Willa Julia 4 (B)Willa Julia 4 (B)
Gotowy projekt Dom w gunnerach (B)Dom w gunnerach (B)

Projekty domów wielorodzinnych

W naszej ofercie domów wielorodzinnych posiadamy projekty, które doskonale wpisują się zarówno w miejską, jak i podmiejską zabudowę. Atrakcyjna estetyka budynków, odpowiednia struktura i funkcjonalność mieszkań to gwarancja powodzenia oferty mieszkaniowej wśród Klientów. Atutem naszych projektów domów wielorodzinnych jest ich optymalizacja, zapewniająca wysoki wskaźnik PUM (powierzchnia użytkowa mieszkalna), sięgający nawet 93%. Pozwala to osiągnąć większy zysk ze sprzedaży mieszkań, bez podnoszenia ich ceny. W naszych budynkach wielorodzinnych stosujemy proste, sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne, które zapewnią sprawną, bezproblemową oraz ekonomiczną realizację inwestycji.

Gotowy projekt Dom przy deptakuDom przy deptaku
Gotowy projekt Dom przy pasażuDom przy pasażu
Gotowy projekt Dom przy skwerzeDom przy skwerze

 

Poznaj podstawowe definicje związane z koncepcją zagospodarowania terenu

Powierzchnia działki budowlanej to wyznaczony w MPZP obszar przewidziany pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową lub inną.

Współczynnik powierzchni zabudowy to powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, którą wyznacza rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na pow. terenu.

Współczynnik intensywności zabudowy to stosunek powierzchni całkowitej budynku do powierzchni działki.

Kąt nachylenia dachu to kąt mierzony pomiędzy poziomem, a nachyleniem połaci. Analogicznie do dachów wielospadowych, w zależności od interpretacji, może dotyczyć wszystkich lub tylko głównych połaci.

Wysokość budynku mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części (znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku) do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pom. przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Teren biologicznie czynny jest to teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

Wysokość do kalenicy jest liczona do najwyższej części dachu, utworzonej na przecięciu połaci dachowych. Określa maksymalną wysokość od poziomu gruntu przy wejściu głównym do budynku do najwyższej krawędzi lub wierzchołka dachu.

Wysokość do okapu (gzymsu) liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do dolnej, poziomej krawędzi dachu, zwykle wysuniętej przed płaszczyznę elewacji.

Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu
w dogodnej dla Ciebie formie!

2022 06 20 contact 02

Chcesz z nami porozmawiać w dogodnej dla siebie chwili?

Zamów rozmowę, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

2022 06 20 contact 03

Jesteśmy do Twojej dyspozycji również na czacie pon.-pt. 8-21, sob. 9-13

Jesteśmy teraz dostępni.

2022 06 20 contact 04

Jeśli wolisz szczegółowo opisać swoje pytanie, napisz do nas.

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Napisz do nas

Zadzwoń do nas +48 12 37 21 900

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?