Jak zostać deweloperem? W tym poradniku znajdziesz najważniejsze wskazówki!

Inwestycje na rynku nieruchomości to od dłuższego czasu dobry pomysł na dochodowy biznes. Można kupować mieszkania na wynajem, ale zdecydowanie szybszą formą zarobkowania jest budowa domów i mieszkań na sprzedaż. By zostać deweloperem nie trzeba posiadać specjalnych uprawnień czy licencji, nie jest również konieczne kierunkowe wykształcenie, ale z pewnością przyda się dobry biznesplan. Jeżeli właśnie planujesz rozpocząć działalność deweloperską, by zarabiać na budowie i sprzedaży domów, to w tym artykule znajdziesz wiele ważnych wskazówek. Przedstawimy Ci również projekty domów, dzięki którym możesz osiągnąć wysoki zysk ze sprzedaży inwestycji, a nasz pakiet wsparcia dla deweloperów ułatwi Ci przygotowanie prospektu informacyjnego oraz promocję inwestycji i dotarcie do Twoich potencjalnych klientów.

Kim jest deweloper?

Deweloper to osoba, która na zakupionej działce buduje na sprzedaż domy, inne budynki mieszkaniowe, bądź też obiekty handlowe, usługowe, czy przemysłowe.
Zgodnie z definicją, jaką można znaleźć w Ustawie deweloperskiej z 16.09.2011r., deweloperem nazwany jest przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązuje się do ustanowienia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu i następnie przeniesienia go na nabywcę. Cała procedura odbywa się na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy deweloperskiej. W rozumieniu ustawy deweloperskiej deweloperem jest przedsiębiorca, który zdecyduje się na budowę domu lub lokalu mieszkalnego we współpracy z klientem, niezależnie od tego, czy buduje całe osiedle, czy tylko jeden budynek.

Kto może zostać deweloperem i jak rozpocząć działalność deweloperską?

Deweloperem może zostać zarówno podmiot prawny, jak i osoba fizyczna, która w celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich założy działalność gospodarczą, w formie m.in.: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki osobowej – np. spółka jawna, spółka komandytowa, czy spółki kapitałowej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Wybór właściwej formy najlepiej skonsultować z profesjonalnym doradcą księgowym. To ważna decyzja, tym bardziej istotna, że wiąże się m.in. z odmiennymi sposobami opodatkowania zysków i różnym stopniem ochrony majątku prywatnego.

Chcąc rozpocząć przedsięwzięcie deweloperskie, należy zapewnić finansowanie dla planowanej inwestycji. Jedną z możliwości finansowania jest kredyt deweloperski.

Startując w branży deweloperskiej z pewnością najbezpieczniej zacząć od w miarę prostego przedsięwzięcia, jakim będzie np. budowa domu jednorodzinnego lub budynku jednorodzinnego dwulokalowego. Początkującemu deweloperowi łatwiej będzie zorganizować takie przedsięwzięcie, a także uzyskać finansowanie. Zyski ze sprzedaży pierwszej nieruchomości będzie można sukcesywnie inwestować w kolejne przedsięwzięcia i tym samym rozwijać biznes i ugruntowywać na rynku swoją pozycję jako dewelopera.

Szkolenia deweloperskie, licencja deweloperska - czy są konieczne?

Nie ma przepisów, które ograniczałyby dostęp do tego rodzaju działalności, nie jest konieczne posiadanie kierunkowego wykształcenia, czy licencji. Jednak, aby z sukcesem rozpocząć pierwsze przedsięwzięcie deweloperskie, warto zgłębić zagadnienie. W internecie dostępnych jest wiele szkoleń, rozmaitych kursów, dzięki którym można dotrzeć do praktycznych porad i wskazówek. Z pewnością najlepiej korzystać z tych, prowadzonych przez doświadczonych deweloperów. Każde przedsięwzięcie budowlane wymaga starannie opracowanego planu, a sukces w dużej mierze zależy również od projektu, który deweloper wybierze na swoją inwestycję. Współpraca w tym zakresie z profesjonalną pracownią architektoniczną będzie owocowała nie tylko bezproblemową realizacją, dzięki wysokiej jakości dokumentacji projektowej, ale również szerokim wsparciem marketingowym.

ARCHON+ oferuje deweloperom kompleksowy pakiet wsparcia na różnych etapach procesu inwestycyjnego, a oferowane przez nas projekty pozwolą osiągnąć maksymalny zysk ze sprzedaży!

Czym się zajmuje deweloper?

Działalność deweloperska polega na realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. To proces, którego celem jest wybudowanie na sprzedaż nieruchomości mieszkaniowej lub komercyjnej na zakupionej wcześniej działce. Deweloper podejmuje wszystkie czynności, niezbędne do rozpoczęcia budowy oraz jej oddania do użytkowania.

W ramach działalności m.in.:

 • nabywa prawa do gruntu, na którym powstanie inwestycja,
 • dopełnia wszystkich formalności przed budową, uzyskuje niezbędne pozwolenia oraz kupuje odpowiedni projekt domu,
 • organizuje i nadzoruje cały proces budowy (dba o dotrzymanie terminów poszczególnych etapów realizacji, rozlicza i kontroluje podwykonawców)
 • finalnie ustanawia i przenosi prawo własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub nieruchomości komercyjnej na rzecz nabywcy.

Obowiązki i prawa dewelopera

Deweloper, w ramach prowadzonej działalności, poszukuje również nabywców na zrealizowane inwestycje. Ustawa deweloperska określa, jakie prawa i obowiązki względem nabywcy ma deweloper przed zawarciem umowy deweloperskiej.

Przed rozpoczęciem sprzedaży deweloper zobowiązany jest opracować prospekt informacyjny, z którego nabywca dowie się o wszystkich istotnych kwestiach związanych z daną inwestycją. W chwili podpisania umowy deweloperskiej prospekt informacyjny, dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego wraz z załącznikami, staje się integralną częścią tej umowy.

Prospekt informacyjny – czego dowie się z niego nabywca nieruchomości?

 • jakie dotychczas inwestycje zostały zrealizowane przez dewelopera (deweloper, który dopiero rozpoczyna sprzedaż zobowiązany jest przygotować prospekt informacyjny dla danego przedsięwzięcia)
 • czy przeciwko deweloperowi nie są prowadzone postępowania egzekucyjne
 • czy zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę
 • jaki jest numer działki oraz księgi wieczystej
 • jaki jest harmonogram prac, w tym początek i zakończenie robót oraz planowany termin przeniesienia prawa własności na nabywcę
 • jaka jest cena za 1 m2 powierzchni użytkowej realizowanego mieszkania, domu, czy inwestycji komercyjnej
 • jakie są dostępne media
 • jaki jest standard wykończenia
 • jak wygląda plan zagospodarowania przestrzennego okolicy
 • oraz czy i na jaką kwotę deweloper zadłużył się, by zrealizować daną inwestycję

Deweloper zobowiązany jest do założenia rachunku powierniczego, na który nabywcy nieruchomości będą wpłacać pieniądze. Może to być rachunek otwarty lub zamknięty. W przypadku rachunku powierniczego otwartego, środki przelane przez nabywcę są odblokowywane dla dewelopera, po zakończeniu danego etapu budowy. Inspektor Nadzoru Budowlanego sprawdza na budowie, czy deweloper zrealizował wszystkie zaplanowane w harmonogramie danego etapu prace. Wypłaconymi środkami deweloper może dysponować w celu realizacji inwestycji. Jeżeli rachunek powierniczy ma formę zamkniętą, wówczas deweloper otrzyma pieniądze dopiero po przeniesieniu prawa własności na nabywcę, a więc po podpisaniu aktu notarialnego

O wszelkich zmianach w projekcie deweloper musi poinformować nabywcę.

Po przeniesieniu prawa własności na nabywcę nieruchomości obowiązuje 5-letnia rękojmia, której podlegają zarówno wady fizyczne nieruchomości, jak i prawne.

Od koncepcji do realizacji!
Dzięki współpracy z Pracownią ARCHON+ zyskasz wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomożemy Ci wybrać najlepszy projekt na Twoją działkę, przygotujemy koncepcję zagospodarowania terenu, gwarantujemy Ci również bezpłatne konsultacje podczas budowy oraz pomoc przy promocji inwestycji. Dzięki naszym materiałom bez problemu przygotujesz atrakcyjny prospekt informacyjny dla swoich klientów!

Finansowanie inwestycji deweloperskich

Na początku działalności w branży deweloperskiej, zazwyczaj nie mamy jeszcze zgromadzonych dostatecznie dużych środków własnych, dlatego najczęstszą formą finansowania jest kredyt. Kredyt deweloperski pozwoli wystartować w branży deweloperskiej, a także przyspieszyć rozwój firmy. Korzystają z niego nie tylko początkujący deweloperzy, ale chętnie także duże firmy deweloperskie, ponieważ umożliwia im realizować więcej przedsięwzięć budowlanych i finalnie szybciej mnożyć zyski. Kredyt deweloperski jest przeznaczony właśnie do finansowania produktów inwestycyjnych m.in. budowy lokali mieszkalnych. W ten sposób można kredytować budowę domów jednorodzinnych, bloków mieszkalnych, osiedli mieszkaniowych, wielolokalowych budynków mieszkalnych, a także powierzchni usługowych i biurowych. Z kredytu mogą skorzystać firmy prowadzące działalność deweloperską z odpowiednim PKD.

Aby skorzystać z kredytu deweloperskiego, konieczne jest posiadanie wkładu własnego, którego poziom wyznaczają poszczególne banki. Zazwyczaj jest to ok. 20 – 30% wartości inwestycji. Na poczet wkładu własnego może zostać zaliczona działka, na której powstanie inwestycja. Kredytobiorca zazwyczaj może także skorzystać z karencji w spłacie kapitału, której czas i zasady określa bank udzielający kredytu. Dla początkującego dewelopera może to być pomocne rozwiązanie. Korzystając z karencji, można realizować inwestycję i poszukiwać już nabywców, którzy decydując się na zakup, będą na podstawie umowy deweloperskiej wpłacać raty za nieruchomość. Po zakończeniu karencji deweloper będzie prawdopodobnie już mógł pokrywać swoje zobowiązania finansowe z wpływów od klientów.

Starając się o kredyt deweloperski, ważne jest przygotowanie i przedstawienie biznesplanu. W tym zakresie pomocny będzie kosztorys budowlany oferowany do projektów domów ARCHON+.

Kosztorysy

Z kosztorysem ARCHON+ zrealizujesz swoją inwestycję TANIEJ, SZYBCIEJ, SPRAWNIEJ!
Do każdego projektu z naszej kolekcji można zamówić kosztorys budowlany, który jest bardzo przydatnym narzędziem na etapie planowania i organizacji inwestycji, wyceny robót oraz prowadzenia prac budowlanych, aż po zakończenie i rozliczenie kosztów. Nasze kosztorysy są regularnie, raz na kwartał, aktualizowane i dostosowywane do cen krajowych Sekocenbud, dzięki czemu zawsze zawierają rzeczywiste wyceny.

Kosztorys ARCHON+ zawiera wycenę sprzętu, materiałów i robocizny oraz tak zwany „przedmiar robót” – czyli wykaz wszystkich prac koniecznych do wybudowania domu wraz z pełnym zestawieniem i ilościami potrzebnych materiałów, sprzętu, robocizny oraz opisem sposobu wykonania. Inwestor ma możliwość modyfikacji ujętych w kosztorysie cen, co pozwala na ich dostosowanie do stawek obowiązujących w danym regionie. Wszystkie wprowadzone modyfikacje przeliczają się automatycznie, dzięki czemu na bieżąco można monitorować całościowe koszty budowy.

Główne elementy udanej inwestycji deweloperskiej

Pierwszym krokiem do sukcesu jest odpowiednia działka, taka, która będzie atrakcyjna dla potencjalnych nabywców lokalizacji i pozwoli na realizację zaplanowanej inwestycji. Młode rodziny coraz chętniej wybierają swoje miejsce do życia poza miastem, głównie ze względu na bliskość przyrody, spokój, dobrą jakość powietrza. Z punktu widzenia dewelopera i kosztów zakupu działki pod taką inwestycję jest to bardzo korzystne. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup konkretnej działki, koniecznie należy sprawdzić jej przeznaczenie. Jeżeli jest ona objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, wówczas szybko można zweryfikować, jaki rodzaj zabudowy został na niej dopuszczony do realizacji. Jeżeli nie ma opracowanego MPZP, konieczne będzie ustalenie Warunków Zabudowy. Należy mieć na uwadze, że szczegółowe wymogi miejscowych planów mogą determinować różne elementy budynku m.in.: jego wysokość, rodzaj dachu, kąt nachylenia połaci. Warto dokładnie przeanalizować te zapisy, ponieważ wpływają one bezpośrednio na wybór projektu domu. Dla nabywców nieruchomości istotne znaczenie może mieć także okoliczna zabudowa, warto więc zwrócić uwagę, czy w sąsiedztwie nie funkcjonują firmy, których działalność może być uciążliwa dla mieszkańców. Może to negatywnie oddziaływać na sprzedaż inwestycji.

Drugi ważny element, który w bezpośredni sposób przekłada się na sukces inwestycji deweloperskiej to dobry projekt domu, czyli taki który z jednej strony sprawi, że inwestycja będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem nabywców, a jednocześnie zapewni deweloperowi odpowiedni zysk ze sprzedaży.

Zobacz, jak może wyglądać Twoja inwestycja!

Wizualizacja osiedla
Wizualizacja osiedla - WIlla Julia 9B i 5B
Wizualizacja osiedla - Dom przy plantach 11
Wizualizacja osiedla - Willa Amelia BA i SA
Wizualizacja osiedla - Willa Julia 9B i 5B
Wizualizacja osiedla - dom w czworolistach R2B

W kolekcji ARCHON+ liczącej blisko 2800 gotowych projektów domów posiadamy wiele projektów deweloperskich, które wyróżniają się ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi oraz przemyślanymi układami funkcjonalnymi. Od wielu lat współpracujemy z Deweloperami, regularnie poszerzamy oraz udoskonalamy naszą ofertę, aby w pełni odpowiadała ich oczekiwaniom oraz potrzebom ich Klientów. Dedykowane inwestycjom deweloperskim kategorie to przede wszystkim: projekty domów do intensywnej zabudowy jednorodzinnej, projekty domów bliźniaczych, projekty domów dwurodzinnych, projekty domów szeregowych, projekty domów wielorodzinnych, które doskonale wpisują się w miejską i podmiejską zabudowę.

ARCHON+ to lider na rynku gotowych projektów domów z ponad 30-letnim doświadczeniem!

Projekty domów ARCHON+ to profesjonalne dokumentacje, zgodne z aktualnymi przepisami budowlanymi, zawierające szczegółowo opracowaną i starannie przemyślaną część architektoniczną, projekt konstrukcyjny oraz projekty instalacji wewnętrznych, co umożliwia Inwestorom sprawną adaptację oraz płynną i bezproblemową budowę. Dokumentacja ARCHON+ zawiera projekt instalacji wod.-kan., C.O., gazowej, elektrycznej i odgromowej, do których wykonane zostały szczegółowe opisy, wszystkie niezbędne obliczenia oraz rysunki techniczne. Do każdego projektu domu oferujemy kosztorys budowlany, który jest nieocenionym wsparciem na każdym etapie realizacji inwestycji. Z kosztorysem można szybko przygotować wniosek kredytowy, ustalić właściwy harmonogram prac i sprawnie porównać oferty od różnych wykonawców, czy ceny materiałów budowlanych. Kosztorysy oferowane to projektów domów ARCHON+ bazują na aktualnych stawkach krajowych Sekocenbud, dzięki czemu zawierają rzeczywiste wyceny. Inwestor ma możliwość wprowadzania modyfikacji, a wszystkie zmiany przeliczają się na bieżąco, co pozwala na pełną kontrolę wydatków.

Najlepsze projekty domów dla deweloperów z kolekcji ARCHON+

Atuty projektów domów ARCHON+ to atrakcyjna kompozycja elewacji, optymalnie zagospodarowana przestrzeń użytkowa oraz przemyślana organizacja programów wewnętrznych. Państwa Klienci z pewnością docenią zarówno efektowny wygląd zewnętrzny inwestycji, jak i funkcjonalność mieszkań oraz ich duże możliwości aranżacyjne. Zaprojektowane przez naszych architektów domy oferują ich właścicielom również idealne warunki do relaksu na świeżym powietrzu, posiadają pomysłowo zakomponowane tarasy, prowadzące do prywatnych ogródków, bądź kameralne balkony.

Stworzony z dbałością o każdy detal projekt domu ARCHON+ to gwarancja sukcesu Twojej Inwestycji!

Każdemu Klientowi zapewniamy bezpłatne doradztwo i pomoc w doborze najbardziej odpowiedniego projektu.
Zapraszamy do kontaktu z naszym działem obsługi deweloperów tel. 12 37 21 990 e-mail: deweloper@archon.pl

Domy w zabudowie bliźniaczej oraz szeregowej to ekonomicznie opłacalne rozwiązanie, a oszczędności dotyczą zarówno kupna działki, budowy, jak i eksploatacji domu. Ze względu na mniejszą powierzchnię zabudowy bardzo dobrze wpisują się w małe, także wąskie lub płytkie działki i dają możliwość bardziej efektywnego zagospodarowania gruntu. W ofercie ARCHON+ stanowią obszerną kategorię projektów domów, które w zależności od możliwości lokalizacyjnych i zapotrzebowania rynku na danym terenie z powodzeniem można realizować w różnych konfiguracjach, zarówno w formie 2-segmentowych bliźniaków, jak i wielosegmentowych szeregówek. Bogata kolekcja projektów w tej kategorii daje możliwość optymalnego dopasowania do szerokości działki. Swobodny wybór zapewnia także różnorodność stylistyczna.

To projekty domów jednorodzinnych dwulokalowych, które tworzymy z myślą o Deweloperach, a także inwestorach prywatnych, którzy wykazują rosnące zainteresowanie tego rodzaju zabudową. Wśród wielu zalet domów dwurodzinnych, warto podkreślić aspekt ekonomiczny, związany z zakupem mniejszej, a więc również odpowiednio tańszej działki. To projekty odpowiednie do realizacji na działkach, na których nie ma wskazań do zabudowy bliźniaczej. W kolekcji prezentujemy budynki w różnym stylu, z różnorodnymi typami rozwiązań funkcjonalnych, które w optymalny sposób organizują przestrzeń wewnętrzną, by zapewnić maksimum wygody każdej rodzinie i nie zakłócać jej prywatności. Najczęściej w domach dwurodzinnych projektujemy dwa niezależne wejścia bezpośrednio z zewnątrz, taki układ zapewnia mieszkańcom większą swobodę. Ciekawą propozycją wśród projektów domów dwurodzinnych są domy piętrowe oraz wille, które dzięki pełnej wysokości na dwóch kondygnacjach dają możliwość lokalizacji komfortowych mieszkań.

Podstawową zaletą projektów z tej kategorii jest możliwość bardziej efektywnego zagospodarowania terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Doskonale sprawdzają się w dobrych miejskich oraz podmiejskich rejonach z dopuszczoną zabudową jednorodzinną. Kameralne, atrakcyjnie położone inwestycje mieszkaniowe cieszą się dużym zainteresowaniem Klientów, a dzięki intensyfikacji zabudowy w dobrej lokalizacji można maksymalnie zwiększyć zysk ze sprzedaży inwestycji. W tej kolekcji znajdziecie Państwo projekty domów dwulokalowych do zabudowy bliźniaczej lub szeregowej, które można zrealizować na terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Różnorodność naszej oferty gwarantuje Państwu szerokie możliwości dopasowania projektu do kształtu i wielkości posiadanej działki. Wśród projektów do intensywnej zabudowy jednorodzinnej znajdują się budynki z poddaszem użytkowym oraz piętrowe, część z nich posiada również podpiwniczenie, a dzięki różnorodnej stylistyce projektów domów z tej kategorii, bez problemu dopasujcie swoją inwestycję do charakteru zabudowy istniejącej już na danym terenie.

Nasze wieloletnie doświadczenie w projektowaniu oraz systematyczna obserwacja rynku budowlanego i nieruchomości, pozwala nam tworzyć elastyczne koncepcje, które odpowiadają różnym potrzebom odbiorców. Atrakcyjna estetyka zabudowy, odpowiednia struktura i funkcjonalność mieszkań to gwarancja powodzenia oferty mieszkaniowej wśród Klientów. Atutem projektów domów wielorodzinnych ARCHON+ jest ich optymalizacja, która m.in. dzięki racjonalnej organizacji powierzchni komunikacyjnej względem powierzchni całkowitej budynku, pozwala Deweloperowi uzyskać większy PUM. Tym samym, bez podnoszenia ich ceny mieszkań, można osiągnąć większy zysk ze sprzedaży inwestycji. 

Większy PUM (Powierzchnia Użytkowa Mieszkalna) to większy zysk z Twojej Inwestycji!

W naszych projektach domów wielorodzinnych stosujemy proste, sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne, aby umożliwić Państwu sprawną, bezproblemową oraz ekonomiczną realizację inwestycji. Programy funkcjonalno – przestrzenne wyróżniają się dużą elastycznością, dają możliwość łączenia sąsiadujących ze sobą mieszkań w większe lokale, a także zapewniają dużą swobodę w dostosowaniu ich układów do indywidualnych potrzeb właścicieli. W optymalny sposób organizowana jest również wewnętrzna przestrzeń komunikacyjna, poprzez ograniczenie do minimum powierzchni, która nie podlega sprzedaży, bez uszczerbku dla wygody użytkowania.

Kameralne 4-lokalowe bloki

Interesującą propozycją z kolekcji projekty budynków wielorodzinnych są kameralne 4-lokalowe bloki. To doskonała propozycja dla Deweloperów, projekty pozwalają osiągnąć wysoki zysk z realizacji inwestycji. Mogą być realizowane na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, z dopuszczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wznoszenia budynków zawierających do 4 lokali mieszkalnych. Jest to więc idealny sposób na intensyfikację zabudowy takiego terenu.

Partnerstwo biznesowe i pakiet korzyści dla Dewelopera

Wszechstronność oferty ARCHON+ to atut, który dostrzegają i doceniają nasi Klienci. Dowodem ich zaufania, a zarazem świadectwem naszej rzetelności i profesjonalizmu, są tysiące inwestycji, które zrealizowano zgodnie z projektami ARCHON+. Wszystkim naszym klientom, w ramach bezpłatnych konsultacji, zapewniamy pomoc w doborze projektu, który będzie zgodny z wymaganiami MPZP/WZ, oczekiwaniami funkcjonalnymi i założeniami finansowymi. Deweloperom gwarantujemy profesjonalne doradztwo i wsparcie marketingowe na każdym etapie inwestycji.

Pakiet korzyści dla Dewelopera to m.in.:

Koncepcja zagospodarowania terenu

Nasi architekci zaproponują Ci optymalny sposób zabudowy na działce i wykonają koncepcję zagospodarowania terenu wraz z doborem najlepszych projektów. Dzięki szczegółowej analizie wymogów MPZP/WZ konkretnej działki w optymalny sposób wykorzystasz jej potencjał! W koncepcji uwzględnimy właściwą orientację względem stron świata oraz geometrię terenu. To również pomoc dla architekta adaptującego, który będzie przygotowywał Projekt Zagospodarowania Terenu.

Wizualizacje osiedli

Klienci ARCHON+ realizujący przedsięwzięcia deweloperskie mogą zamówić wizualizacje, na których przedstawiona będzie ich inwestycja. Opracowane przez nas materiały są pomocne w promocji inwestycji wśród klientów, którzy będą mogli obejrzeć ją z różnych perspektyw, w tym np. z loku ptaka, czy z perspektywy przechodnia. Wysoka jakość materiałów umożliwia wydruk ulotek, plakatów, a także bilbordów. Ponadto część naszych projektów posiada gotowe wizualizacje wnętrz, dzięki którym klienci odkryją możliwości aranżacyjne lokali.

Pakiet graficzny i karty mieszkań do budynków wielorodzinnych

Skuteczna promocja inwestycji to duże zainteresowanie potencjalnych klientów, a co za tym idzie szybka sprzedaż. Pakiet graficzny, oferowany do naszych projektów domów, gwarantuje kompleksową prezentację w formie drukowanej oraz na stronie internetowej. Wśród materiałów otrzymasz wizualizację budynku, poszczególnych elewacji, rzutów kondygnacji, przekroju i sytuacji. W przypadku projektów budynków wielorodzinnych oferujemy również indywidualne karty mieszkań, co jest szczególnie przydatne w prezentacji klientowi oferty konkretnego lokalu.

Poznaj naszą ofertę projektową i zrealizuj z nami swoją inwestycję!

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE PROJEKTÓW DOMÓW?

wyślij email
zadzwoń do nas
napisz na czacie
wyślij wiadomość na Messenger

Zapraszamy do kontaktu!

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?