Prawo budowlane 2020. Zmiany w projekcie w trakcie budowy - odstąpienie od projektu

Nowelizacja prawa budowlanego, obowiązująca od 19 września 2020 r., wprowadza nowe regulacje w zakresie odstąpień od zatwierdzonego projektu. Zmieniono klasyfikację odstąpień od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno – budowlanego. Sprawdźmy szczegóły tych zmian.

Prawo budowlane 2020 a zmiany w projekcie

Jeżeli w realizowanym budynku mają wystąpić różnice w stosunku do dokumentacji, wówczas projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu. W przypadku uznania, że jest ono nieistotne, jest zobowiązany zamieścić w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub w projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje dotyczące tego odstąpienia, przygotowując rysunek i opis. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz ponownego zgłoszenia.

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Prawo budowlane 2020 a klasyfikacja odstąpień od zatwierdzonego projektu

Od 19 września 2020 r. obowiązują zmienione przepisy Prawa budowlanego zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471, tekst jednolity, Dz. U. 2020, poz. 1333).

Zmianie uległa klasyfikacja odstąpień od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.

Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:

 1. projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany;
 2. charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:
  a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,
  b) wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,
  c) liczby kondygnacji;
 3. warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;
 4. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 5. ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 6. wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień;
 7. zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.

Odstąpienie od projektu technicznego jest dopuszczalne po dokonaniu przez projektanta zmian w tym projekcie.

 

Czytaj więcej:
Zmiany w prawie budowlanym 2020
Nowe Prawo budowlane 2020. Zalety dla inwestora i projektanta
Co można budować bez pozwolenia i zgłoszenia? Zmiany w prawie budowlanym 2020

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?