Fundacji ARCHON+ Dzieci Które Kochacie

Program wsparcia dla Rodzin w potrzebie.

Program „Projekt domu za złotówkę” adresowany jest do Rodzin Zastępczych, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Rodzin dotkniętych przez los, które utraciły swój dobytek na skutek tragicznej sytuacji życiowej (pożary, powodzie, huragany, osuwiska).

Aby stać się beneficjentem programu „Projekt domu za złotówkę” wystarczy skontaktować się z Fundacją ARCHON+ Dzieci Które Kochacie lub Biurem Projektów ARCHON+, spełnić wymagania formalne oraz przesłać komplet dokumentacji tj.:

 • podanie o przekazanie projektu wraz z umotywowaniem prośby;
 • oryginał zaświadczenia z PCPR potwierdzający pełnienie funkcji rodziny zastępczej wraz z informacją o liczbie przyjętych dzieci;
 • opinia od organizatora pieczy zastępczej lub innej instytucji, która może zaświadczyć o istnieniu rodziny i poświadczyć jej problemy;
 • oryginał zaświadczenia z urzędu potwierdzający tragedię (w przypadku Rodzin dotkniętych przez los)
 • kserokopię dowodu osobistego Obdarowanego;
 • aktualne zdjęcie rodziny (wraz z przyjętymi dziećmi);
 • kopię mapy nieruchomości na której planowana jest budowa;
 • wypis z rejestru gruntów;
 • aktualny odpis z ksiąg wieczystych dotyczący prawa własności do nieruchomości;
 • AKTUALNE warunki zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na publikację zdjęcia rodziny;


Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie

Fundacja została założona w kwietniu 2006 r. z inicjatywy właściciela Biura Projektów ARCHON+. Misją Fundacji jest wyrównywanie szans życiowych dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych utratą praw rodzicielskich z powodu biedy oraz z rodzin zastępczych. Pragniemy, aby każde dziecko miało mamę i tatę i wychowywało się w atmosferze miłości. Dlatego przede wszystkim wspieramy rodziny biologiczne, aby dzieci zostały w domu. Wiemy, że nie zawsze jest to możliwe i dlatego wspieramy Rodziny Zastępcze jako alternatywę dla domów dziecka.
 

Alternatywa dla domów dziecka

Fundacja pragnie, aby każde dziecko miało swoich Rodziców i wychowywało się w atmosferze miłości. Dlatego propaguje ideę Rodzicielstwa Zastępczego jako najlepszą alternatywę dla Domów Dziecka. Dziecko żyjące poza rodziną, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zwanej potocznie domem dziecka nie znajdzie matczynej miłości i ojcowskiego wsparcia. Nie nauczy się też borykania z codziennymi problemami i pułapkami, które niesie dorosłe życie.

 

Serdecznie dziękujemy Przedsiębiorcom, Darczyńcom, Wolontariuszom i Przyjaciołom Fundacji ARCHON+ Dzieci Które Kochacie. To dzięki Państwa zaangażowaniu udało się zrealizować wszystkie wyznaczone zadania!

 

 

 

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger  Czat z Doradcą
 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?