RAUCH - JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Rauch

P.P.H.U. Centrum Kominów Przemysław Jaszczyk

ul. Wspólna 6, 98-270 Złoczew
tel. 518 942 445, 798 060 156
biuro@systemykominowe-rauch.pl, https://systemykominowe-rauch.pl/

Rauch to nowoczesne najwyższej jakości kompletne systemy kominowe oparte głównie na niemieckiej ceramice jednego z największych producentów w Europie. Posiadają 30 letnią gwarancję oraz spełniają najwyższe normy poparte europejskim certyfikatem CE na cały system, który został przebadany i dopuszczony do sprzedaży w krajach Unii Europejskiej, zapewniając niezawodne działanie i najwyższe bezpieczeństwo ich użytkowników.

SYSTEMY DO PIECÓW I KOMINKÓW NA PALIWA STAŁE:

SYSTEM RAUCH UNIWERSAL

Rauch Universal

To nowoczesny, w pełni izolowany system kominowy, przeznaczony do odprowadzenia spalin suchych oraz mokrych. Idealnie współpracuje z tradycyjnymi oraz nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi, w zakresie od 60 – 600°C, gdzie jest zminimalizowana temperatura spalin. Do takich urządzeń zalicza się kotły na paliwa stałe i ciekłe z otwartą komorą spalania, węgiel, ekogroszek, brykiet, pellet, miał, drewno, olej opałowy i gaz. Dedykowany jest również do kominków tradycyjnych oraz z płaszczem wodnym. Zastosowanie hydrofobizowanej wełny na całym obwodzie i wysokości wkładu ceramicznego powoduje, że szybko wytwarza odpowiedni ciąg kominowy oraz zapobiega powstawaniu zjawiska kondensacji (skraplania się) spalin w kominie. Montaż systemu RAUCH UNIWERSAL może być zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. W systemie tym zostały zastosowane najwyższej jakości żaroodporne niemieckie wkłady ceramiczne, odpowiadające wymaganiom normy EN 1457-1, EN 1457-2, które zapewniają możliwość odprowadzenia spalin do 600°C (klasa T600), są one odporne na pożar sadzy do 1000°C. Każdy element oznaczony jest normą A1N1. Pozwala to udzielić 30 letniej gwarancji. Obudową komina są pustaki keramzytobetonowe, wykonane zgodnie z normą EN:12446. Posiadają one system kanałów przewietrzających wkład ceramiczny oraz wełnę izolacyjną w kominie. Dzięki zastosowaniu systemu otworów w pustakach istnieje możliwość dozbrojenia komina ponad dachem.

Komin Rauch Universal

SYSTEM RAUCH STANDARD

Rauch Standard
Komin Rauch Standard

To nowoczesny, nieizolowany system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin suchych, który idealnie współpracuje z urządzeniami grzewczymi, gdzie temperatura spalin jest wyższa niż 200°C i nie występuje zjawisko skraplania się. Do takich urządzeń zalicza się kominki bez płaszcza wodnego oraz kotły na paliwa stałe drewno, węgiel, brykiet. Nie zaleca się stosowania do urządzeń grzewczych opalanych miałem oraz kominków z płaszczem wodnym. W systemie tym zostały zastosowane najwyższej jakości żaroodporne niemieckie wkłady ceramiczne, odpowiadające wymaganiom normy EN 1457-1, EN 1457-2, które zapewniają możliwość odprowadzenia spalin do 600°C (klasa T600), są one odporne na pożar sadzy do 1000°C. Obudową komina są pustaki keramzytobetonowe, wykonane zgodnie z normą EN:12446. Posiadają one system kanałów przewietrzających wkład ceramiczny oraz wełnę stabilizacyjną w kominie. Dzięki zastosowaniu systemu otworów w pustakach istnieje możliwość dozbrojenia komina ponad dachem.

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE - DWA NIEZALEŻNE SYSTEMY W JEDNEJ OBUDOWIE:

SYSTEM RAUCH DUO UNIWERSAL

Rauch Duo Universal

System stalowy, powietrzno-spalinowy służy do odprowadzenia spalin z nowoczesnych kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania opalanych gazem lub olejem opałowym. Pracuje w temperaturach do 200°C, odporny na działanie kondensatu. Zastosowane zostały w nim najwyższej jakości stalowe, nierdzewne rury kwasoodporne o grubości 0,6 mm i średnicy Ø 80mm w gatunku 1.4404. Łączone są one w zestaw kominowy dzięki odpowiednio przygotowanym kielichowym końcówkom z uszczelkami, umożliwiającym swobodną termiczną dylatację wkładu oraz gwarantującym jego szczelność I odporność na występujące w spalinach kwasy. Podłączenie do kotła oraz górne zakończenie czerpnią powietrza są o średnicy Ø 125/80 mm. Powstający w kominie kondensat w całości odprowadzany jest do kotła (z którego przez odpowiedni kanał trafia do systemu kanalizacji) w celu dalszego odzysku ciepła, co wpływa na poprawę sprawności urządzenia grzewczego. Powietrze zasilające komorę spalania, doprowadzane jest poprzez obudowę komina, w kierunku przeciwnym do gazów spalinowych. Dzięki temu jest ono ogrzewane co ogranicza straty energii, a jednocześnie zwiększenie sprawność podłączonego urządzenia grzewczego. Zalecana wysokość przyłącza kotła wynosi 2,0 m. System ceramiczny, izolowany służy do odprowadzenia spalin z kotłów na każdy rodzaj paliw stałych, eko groszek, miał, drewno, węgiel, brykiet, pellet, a także z kominków tradycyjnych oraz z płaszczem wodnym. Pracuje w temperaturach od 60 do 600°C, odporny na pożar sadzy i działanie kondensatu. Zastosowanie hydrofobizowanej wełny na całym obwodzie i wysokości wkładu ceramicznego powoduje, że szybko wytwarza odpowiedni ciąg kominowy oraz zapobiega powstawaniu zjawiska kondensacji (skraplania się) spalin w kominie. W systemie tym zostały zastosowane najwyższej jakości żaroodporne niemieckie wkłady ceramiczne, odpowiadające wymaganiom normy EN 1457-1, EN 1457-2, które zapewniają możliwość odprowadzenia spalin do 600°C (klasa T600), są one odporne na pożar sadzy do 1000°C. Każdy element oznaczony jest normą A1N1. Odporność na działanie kondensatu (D3) oraz na ścieranie (≤ 0,03kg/m³), wytrzymałość na ściskanie (≥ 10MN/m²) i wyjątkowo gładka powierzchnia wewnętrzna zapewniają właściwy ciąg przez cały okres użytkowania oraz zmniejszają możliwość gromadzenia się sadzy na ściankach przewodu kominowego. Pozwala to udzielić 30 letniej gwarancji.

Komin Rauch Duo Universal

RAUCH DUO STANDARD

Rauch Duo Standard
Komin Rauch Duo Standard

System stalowy, powietrzno-spalinowy służy do odprowadzenia spalin z nowoczesnych kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania opalanych gazem lub olejem opałowym. Pracuje w temperaturach do 200°C, odporny na działanie kondensatu. Zastosowane zostały w nim najwyższej jakości stalowe, nierdzewne rury kwasoodporne o grubości 0,6 mm i średnicy Ø 80mm w gatunku 1.4404. Łączone są one w zestaw kominowy dzięki odpowiednio przygotowanym kielichowym końcówkom z uszczelkami, umożliwiającym swobodną, termiczną dylatację wkładu oraz gwarantującym jego szczelność i odporność na występujące w spalinach kwasy. Podłączenie do kotła oraz górne zakończenie czerpnią powietrza są o średnicy Ø 125/80 mm. Powstający w kominie kondensat w całości odprowadzany jest do kotła, z którego przez odpowiedni kanał trafia do systemu kanalizacji, w celu dalszego odzysku ciepła, co wpływa na poprawę sprawności urządzenia grzewczego. Powietrze zasilające komorę spalania, doprowadzane jest poprzez obudowę komina, w kierunku przeciwnym do gazów spalinowych. Dzięki temu jest ono ogrzewane co ogranicza straty energii, a jednocześnie zwiększa sprawność podłączonego urządzenia grzewczego. Zalecana wysokość przyłącza kotła wynosi 2,0 m. System ceramiczny, to nieizolowany system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin suchych, który idealnie współpracuje z urządzeniami grzewczymi, gdzie temperatura spalin jest wyższa niż 200°C i nie występuje zjawisko skraplania się. Do takich urządzeń zalicza się kominki bez płaszcza wodnego oraz kotły na paliwa stałe: drewno, węgiel, brykiet. Nie zaleca się stosowania do urządzeń grzewczych opalanych miałem oraz kominków z płaszczem wodnym. Montaż systemu RAUCH DUO STANDARD może być wyłącznie wewnątrz budynku, możliwość montażu na zewnątrz tylko po zastosowaniu izolacji. W systemie tym zostały zastosowane najwyższej jakości żaroodporne niemieckie wkłady ceramiczne, odpowiadające wymaganiom normy EN 1457-1, EN 1457-2, które zapewniają możliwość odprowadzenia spalin do 600°C (klasa T600), są one odporne na pożar sadzy do 1000°C.Każdy element oznaczony jest normą A1N1. Odporność na działanie kondensatu (D3) oraz na ścieranie (≤ 0,03kg/m³), wytrzymałość na ściskanie (≥ 10MN/m²) i wyjątkowo gładka powierzchnia wewnętrzna zapewniają właściwy ciąg przez cały okres użytkowania oraz zmniejszają możliwość gromadzenia się sadzy na ściankach przewodu kominowego. Pozwala to udzielić 30 letniej gwarancji.

SYSTEMY KOMINOWE PRZEZNACZONE DO KOTŁÓW GAZOWYCH Z ZAMKNIĘTA KOMORĄ SPALANIA:

SYSTEM RAUCH TURBO KERAMIK

Rauch Turbo Keramik

To powietrzno-spalinowy system kominowy przeznaczony do odprowadzania spalin z nowoczesnych kotłów z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjnych jak i TURBO, opalanych gazem lub olejem opałowym. Z uwagi na możliwość podłączenia więcej niż jednego kotła do komina polecany jest do domów jedno jak i wielorodzinnych. Może pracować przy nadciśnieniu do 200Pa. W systemie tym zastosowane zostały najwyższej jakości niemieckie wkłady ceramiczne, które zapewniają możliwość odprowadzenia spalin do 200°C (klasa T200 P1 W2 050). Są one odporne na działanie wilgoci i agresywnych kwasów zawartych w spalinach. System kominowy RAUCH TURBO KERAMIK posiada europejski certyfikat CE zgodny z normami EN 13063-2, EN 13063-3. Powstający w kominie kondensat w całości odprowadzany jest do zbiornika, który występuje w postaci głebokiej misy, a stamtąd do kanalizacji. Powietrze zasilające komorę spalania, doprowadzane jest poprzez obudowę komina, w kierunku przeciwnym do gazów spalinowych, dzięki temu jest ono ogrzewane co ogranicza straty energii, a jednocześnie zwiększa sprawność podłączonego urządzenia grzewczego. Obudową komina są pustaki keramzytobetonowe, wykonane zgodnie z normą EN:12446. Odznaczają się wysoką izolacyjnością termiczną oraz trwałością.

Komin Rauch Turbo Keramik

RAUCH TURBO STAL

Rauch Turbo Stal
Komin Rauch Turbo Stal

To nowoczesny, ekonomiczny komin przeznaczony do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania oraz kondensacyjnych, opalanych gazem lub olejem opałowym, zgodnie z normą EN 14989-2. Pracuje w temperaturach do 200 °C. W tym systemie kominowym zastosowane zostały najwyższej jakości stalowe, nierdzewne rury kwasoodporne o grubości 0,6 mm i średnicy Ø 80mm. Łączone są one w zestaw kominowy dzięki odpowiednio przygotowanym kielichowym końcówkom z uszczelkami, umożliwiającym swobodną termiczną dylatację wkładu oraz gwarantującym jego szczelność I odporność na występujące w spalinach kwasy. Podłączenie do kotła oraz górne zakończenie czerpnią powietrza są o średnicy Ø 125/80 mm. Powstający w kominie kondensat w całości odprowadzany jest do kotła (z którego przez odpowiedni kanał trafia do systemu kanalizacji) w celu dalszego odzysku ciepła, co wpływa na poprawę sprawności urządzenia grzewczego. Powietrze zasilające komorę spalania, doprowadzane jest poprzez obudowę komina, w kierunku przeciwnym do gazów spalinowych. Dzięki temu jest ono ogrzewane co ogranicza straty energii, a jednocześnie zwiększenie sprawność podłączonego urządzenia grzewczego. Zalecana wysokość przyłącza kotła wynosi 2,0 m. Obudową komina są pustaki keramzytobetonowe, wykonane zgodnie z normą EN:12446. Odznaczają się wysoką izolacyjnością termiczną oraz trwałością.

 

Wszystkie systemy kominowe posiadają certyfikaty zgodności produkcji oraz deklaracje CE.

Certyfikat zgodności
Certyfikat zgodności

Zobacz inne artykuły z kategorii:

Producenci polecają

Więcej

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?