mieszkanie bez wkładu własnego

Polacy, mimo rosnących cen nieruchomości wciąż dążą do posiadania własnego mieszkania, czy domu. Dla coraz większej grupy młodych ludzi własne mieszkanie jest poza zasięgiem możliwości finansowych, głównie ze względu na wkład własny, wymagany przez banki do kredytów hipotecznych. Kwotę taką nie jest łatwo zaoszczędzić, dlatego większość młodych ludzi nadal mieszka z rodzicami, a chcąc się usamodzielnić decyduje się na wynajem mieszkania. Sytuacja może się zmienić po wejściu w życie ogłoszonego 15 maja 2021 r. „Polskiego Ładu”, który w ramach programu "Mieszkanie bez wkładu własnego" zakłada wsparcie dla osób starających się o kupno swojego mieszkania, czy budujących dom. Sprawdźmy, jakie założenia przewidziano w rządowym planie.

„Polski Ład” (Nowy Ład) założenia dla budownictwa

W Polsce od dawna panuje niedobór mieszkań, a przecież posiadanie własnego lokum to dla młodych osób pierwszy krok do samodzielności, świadczący również o ich zaradności życiowej. Gdy zakładają rodziny i na świecie pojawiają się dzieci, posiadanie mieszkania czy własnego domu staje się koniecznością oraz gwarancją spokojnego, ustabilizowanego życia. Państwo poszukuje nowych możliwości wsparcia, a nowe rozwiązania w zakresie polityki mieszkaniowej zawarte zostały w przygotowanym przez Rząd „Polskim Ładzie”, który ma zwiększyć możliwość finansowania własnego mieszkania lub domu.

Mieszkanie bez wkładu własnego

Celem „Polskiego Ładu” („Nowego Ładu”) jest między innymi zwiększenie dostępności do finansowania własnego mieszkania w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego, z którego będą mogły także skorzystać osoby budujące dom. To bardzo obiecująca zapowiedź rządowej gwarancji wymaganego wkładu własnego koniecznego do uzyskania kredytu hipotecznego. Program skierowany jest do osób w wieku od 20. do 40. roku życia, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie na rynku pierwotnym, wtórnym, społecznym lub wybudować dom.

Młodzi Polacy często nie mają na tyle wystarczających dochodów, aby zgromadzić kapitał na wkład własny i móc starać się o kredyt hipoteczny. Zapowiedziane zmiany i pomoc państwa pozwolą im szybciej nabyć własne mieszkanie lub rozpocząć budowę domu.

Dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego oraz rodzin wielodzietnych przewidziano dofinansowanie do inwestycji. Zgodnie z prognozami szacuje się, że z programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” będzie mogło skorzystać około 80 tys. rodzin rocznie.

Dom 70 m2 bez formalności

Dodatkowo, zgodnie z zapowiedziami w "Polskim Ładzie", możliwa będzie budowa domu o powierzchni zabudowy do 70 m2 bez pozwolenia, bez kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia. Uproszczenie procedur ma ułatwić organizację budowy, przyspieszyć realizację inwestycji, a także umożliwić dodatkowe oszczędności. Do tej pory budowa domu bez pozwolenia często wiązała się z dopełnieniem podobnych formalności, jak w przypadku budowy z prcedurą: pozwolenie na budowę. Tak więc zapowiedziane uproszczenie będzie dla Inwestorów znaczącym udogodnieniem. W ofercie ARCHON+ dostępna jest specjalna kolekcja: projekty domów do 70 m2 powierzchni zabudowy.

Polski Ład domy do 70m2 – projekt zmiany prawa budowlanego

4 sierpnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy, przygotowany w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii. W projektowanej regulacji planowane jest wprowadzenie zmian w prawie budowlanym, zgodnie z którymi możliwa będzie budowa domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę. Jednocześnie budowa domu do 70 metrów kwadratowych nie będzie wymagała ustanawiania kierownika, ani prowadzenia dziennika budowy. Tak jak zapowiadano w programie Polski Ład domy do 70m2 będzie można realizować na podstawie procedury zgłoszenia, dołączając do wniosku projekt budowlany (tzw. zgłoszenie z projektem budowlanym). Zgodnie z procedurą organ administracji architektoniczno – budowlanej zamieszcza na stronie urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej na okres co najmniej 30 dni (nie dłuższy jednak niż 60 dni) informacje o planowanej inwestycji, tak by osoby zainteresowane mogły się z nią zapoznać (w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zgłoszenia publikowana jest informacja o zgłoszeniu wraz z danymi Inwestora i opisem projektowanego domu, w takim samym terminie podawana jest informacja o dacie wniesionych sprzeciwów).

Projektowana nowelizacja, wprowadzająca do prawa budowlanego założenia programu Polski Ład domy do 70 m2, ma dotyczyć wolno stojących mieszkalnych budynków jednorodzinnych, nie więcej niż dwukondygnacyjnych, o powierzchni zabudowy do 70 m2, a ich liczba na każde 1000 m2 powierzchni działki nie może być większa niż jeden.

Projekt ustawy zakłada również, że dla jednorodzinnych domów do 70 m2 powierzchni zabudowy zostanie określony maksymalnie 30-dniowy termin na wydanie Warunków Zabudowy (w sytuacji, gdy nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego).
Regulacja jest w fazie konsultacji.

Inne zmiany zapowiedziane w „Polskim Ładzie”

„Polski Ład” (Nowy Ład) przewiduje również cyfryzację procesu budowlanego, tak by możliwe było składanie określonych dokumentów w formie elektronicznej. Pozwoli to na unowocześnienie, uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego. Ponadto, wprowadzone mają być zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, tak by od 2025 r. każda gmina w Polsce miała opracowany ogólny plan, który będzie określał ramy lokalizacyjne dla nowej zabudowy, uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy.

Ostateczne zasady programu będą znane po przyjęciu przez Radę Ministrów.

Gwarancja wkładu własnego - co to jest?

Wymagany przez banki wkład własny, określony przez większość banków w 2021 roku na poziomie 20% wartości nieruchomości, to udział klienta w finansowanej przez bank inwestycji w nieruchomość. W przypadku zakupu mieszkania jest to część jego ceny, a w przypadku budowy domu jest to udział w wartości inwestycji. Dla młodych ludzi, zarabiających wystarczająco, by móc spłacać raty kredytu, wysokość wkładu własnego stanowi duży problemem i często uniemożliwia im zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Przedstawiony w „Polskim Ładzie” program mieszkaniowy ułatwi finansowanie przyszłego mieszkania i wzięcie kredytu, dzięki temu że Państwo będzie dawać gwarancję do 100 tys. zł wkładu własnego dla biorących kredyt. Kwota gwarancji może wynieść maksymalnie 40% wartości mieszkania. Jak pisaliśmy wcześniej z tego programu będą mogły skorzystać osoby w wieku od 20. do 40. roku życia, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie na rynku pierwotnym, wtórnym, społecznym lub też wybudować dom.

Jednocześnie zapowiedziano także pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych po urodzeniu się dzieci w rodzinie, łącznie do poziomu 100 tys. zł. Aby nie dopuścić do nagłego wzrostu cen i przeciwdziałać sytuacji, że ceny mieszkań nagle zaczną sztucznie szybować w górę Rząd planuje też ustanowienie ceny maksymalnej za 1 m2 nieruchomości objętej programem.

Dofinansowanie zakupu mieszkania

Dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego oraz rodzin wielodzietnych Państwo ma oferować dofinansowanie w kwocie do 160 tys. zł. Wysokość dopłaty do inwestycji mieszkaniowej ma być uzależniona od liczby dzieci w rodzinie: – 20 tys. PLN w przypadku drugiego dziecka, 60 tys. PLN – trzeciego, 20 tys. PLN – każdego kolejnego.

Dofinansowanie zakupu mieszkania realizowane będzie w formie bonu mieszkaniowego, który powinien działać od 1 stycznia 2023 roku. O możliwości przyznania bonu wnioskującym zdecyduje terenowa jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będzie go można zrealizować od 1 stycznia do 31 grudnia roku, następującego po roku jego przyznania, z możliwością przedłużenia jego ważności o kolejny rok, ale już za opłatą. Środki będą przekazywane przez banki pośredniczące na rachunek właściwego podmiotu, tj. TBS/SIM, SM, dewelopera itd.

Bon mieszkaniowy

Bon społeczny

Społeczny bon mieszkaniowy będzie przeznaczony dla osób nieposiadających swojego mieszkania, których dochody ograniczają możliwość uzyskania kredytu. Realizowany będzie w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) partycypującej w Towarzystwach Budownictwa Społecznego (TBS) lub Spółdzielniach Mieszkaniowych (SM), od których wynajmowane lub nabywane będą mieszkania. Jednoosobowe gospodarstwa domowe otrzymają pomoc w wysokości 5 tys. zł, małżeństwa bez dzieci otrzymają 10 tys. zł. Małżeństwo z jednym dzieckiem otrzyma 25 tys. zł, a z dwojgiem dzieci 40 tys. zł.

Bon rodzinny

Rodzinny bon mieszkaniowy przyznawany będzie gospodarstwu domowemu, w skład którego wchodzi co najmniej trójka dzieci lub osób z niepełnosprawnością. Ten rodzaj bonu będzie mógł zostać przeznaczony na partycypację w SIM/TBS, wkład mieszkaniowy w SM, a także na nabycie mieszkania lub domu jednorodzinnego albo na budowę domu. Jeżeli rodzina przed przyznaniem bonu nie posiadała własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego, albo jeżeli powierzchnia tego domu lub lokalu nie przekraczała 65 m2, wysokość rodzinnego bonu mieszkaniowego dla rodziny z trojgiem dzieci wyniesie 100 tys. zł. Kwota ta będzie dodatkowo podwyższana o 15 tys. zł za każde kolejne dziecko. Rodzinny bon mieszkaniowy przysługiwać będzie również, gdy członkowie rodziny posiadali wcześniej mieszkanie większe niż 65 m2. Kwota bonu dla rodziny z trojgiem dzieci wyniesie wówczas 55 tys. zł i również będzie podwyższana o 15 tys. zł za każde kolejne dziecko.

Jakie zmiany przyniesie „Polski Ład” ?

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” pozwoli wielu osobom w młodym wieku na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup pierwszego własnego mieszkania lub na budowę domu. Zapowiadane udogodnienia z pewnością zwiększą ruch na rynku nieruchomości, co za tym idzie z jednej strony jeszcze bardziej wzrośnie zainteresowanie mieszkaniami oferowanymi przez deweloperów, z drugiej otworzy się również szansa na zaciągnięcie kredytu bez wkładu własnego pod budowę domu.

Przewiduje się, że nowy program będzie o wiele bardziej efektywny niż dopłaty do kredytów realizowane w Polsce w latach 2014-18 w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.

Nowe możliwości inwestycyjne może także przynieść propozycja „lokal na grunt”, dzięki której deweloperzy mogą zyskać dostęp do gruntów publicznych i na nich realizować nowe inwestycje, przeznaczając część wybudowanych lokali na rzecz mieszkalnictwa publicznego.

Budowa domu bez wkładu własnego - już dziś wybierz projekt domu

Każdy Inwestor planujący budowę własnego domu znajdzie w ofercie ARCHON+ idealny projekt na swoją inwestycję. Przygotowaliśmy obszerną kolekcję, która dzięki różnorodności pod względem wielkości powierzchni, układów funkcjonalnych i stylistyki wykończenia elewacji daje dużą swobodę wyboru i możliwość optymalnego dopasowania do indywidualnych potrzeb. Posiadamy projekty domów parterowych, projekty domów z poddaszem użytkowym , a także projekty domów piętrowych, które można realizować na różnych typach działek. Wśród naszych propozycji znajdują się kolekcje dedykowane na działki z wejściem od południa, działki na stoku, a także projekty domów na wąską działkę. Projekty ARCHON+ umożliwią budowę komfortowych i pięknych domów. Państwa uwadze polecamy również projekty domów tanich w budowie, które powstają z myślą o optymalizacji kosztów budowy, zawierają proste i sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne.

Zapraszamy do skorzystania z naszej szczegółowej wyszukiwarki projektów, z pomocą której szybko można znaleźć propozycje, spełniające założenia określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkach Zabudowy oraz zgodne z indywidualnymi oczekiwaniami użytkowymi. Na naszej stronie dostępny jest także formularz doboru projektu, po wypełnieniu którego i wskazaniu oczekiwań oraz parametrów przyszłego domu nasi specjaliści wybiorą spośród całej oferty ARCHON+ najbardziej odpowiednie projekty i prześlą Państwu listę drogą e-mailową. Swoim doświadczeniem i pomocą służą Państwu także nasi Doradcy Projektowi, z którymi można się skontaktować w dowolnej formie.

Wszystkie nasze projekty są zgodne z obowiązującymi Warunkami Technicznymi WT 2021, ponadto konstrukcja budynków jest dostosowana do europejskich norm projektowania konstrukcji Eurokod.

Poznaj domy do 70 m2 zabudowy projekty ARCHON+

W naszej ofercie przygotowaliśmy specjalną kolekcję projektów domów do 70m2 powierzchni zabudowy, czyli powierzchni terenu zajętego przez budynek w stanie wykończonym bez tarasów, schodów zewnętrznych i podjazdów, zgodnie z normą PN-ISO-9836. Budynek mając 70 m2 w podstawie, jeżeli posiadał będzie również drugą kondygnację jego powierzchnia użytkowa może wynieść nawet ok. 90 m2. Dzięki niewielkiej powierzchni zabudowy taki dom z powodzeniem można zrealizować na niewielkiej działce. W naszej kolekcji proponujemy projekty małych domów w różnorodnej stylistyce, które oferują funkcjonalne i wygodne w użytkowaniu wnętrza, a odpowiednio rozmieszczone przeszklenia wizualnie dodają im przestronności oraz podnoszą walory dekoracyjne. Dom do 70 m2 zabudowy będzie ekonomiczną inwestycją. Warto mieć na uwadze, że koszt budowy domów zależny jest od wielkości powierzchni użytkowej, ale bardzo duże znaczenie mają zastosowane w projekcie rozwiązania konstrukcyjne. Im prostsza bryła i dach, tym koszty budowy domów będą niższe. Opracowane przez nas kosztorysy budowlane, które w formie skróconych zestawień prezentujemy na stronach poszczególnych projektów, obrazują rzeczywiste i aktualne wyceny i pozwalają sprawdzić wydatki. Wystarczy zajrzeć do zakładki kosztorys,w której mamy podgląd kosztów budowy domu, w tym także koszty budowy domów do 70 m kw. powierzchni zabudowy. Pełny kosztorys budowlany w formie elektronicznej można zamówić do każdego projektu ARCHON+. Z nim zdecydowanie łatwiej zorganizować przedsięwzięcie i bezproblemowo zbudować własny dom!

Zobacz projekty idealne na Twoją inwestycję deweloperską

Budujesz domy na sprzedaż? Różnorodna kolekcja projekty domów dla dewelopera ARCHON+ obejmuje wiele interesujących propozycji. Obok projektów domów bliźniaczych i szeregowych przygotowaliśmy obszerną kolekcję dostępnych od ręki projektów domów wielorodzinnych, które pozwolą na szybką i ekonomiczną realizacją inwestycji komercyjnej. Duży wybór projektów to swoboda w dopasowaniu do potrzeb Klientów i przyjętych przez Państwa założeń. Nasze wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i doskonała znajomość rynku to dla naszych Klientów gwarancja udanej inwestycji. Projekty domów dla dewelopera to starannie dopracowane koncepcje, w wielu aspektach zoptymalizowane, z odpowiednio zagospodarowaną powierzchnią komunikacyjną, dzięki czemu zapewniają wysoką rentowność inwestycji. Wysoki PUM pozwoli zwiększyć zysk ze sprzedaży.

Dbamy o atrakcyjną estetykę wykończenia elewacji, dzięki czemu budynki zachwycają pięknym wyglądem, co wraz z odpowiednia strukturą i funkcjonalnością lokali mieszkalnych zapewni powodzenie Państwa oferty wśród Klientów. Nasi architekci oferują także możliwość przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu i analizę możliwości inwestycyjnych konkretnej działki

Zapraszamy wszystkich budujących domy na sprzedaż do kontaktu z naszym Dział Obsługi Dewelopera tel: 12 37 21 990, deweloper@archon.pl

Czytaj także: Dopłaty do kredytów. Polski Ład a kredyty hipoteczne.

Budowa domu


Pisz BLOGA
Rozpocznij Swoją przygodę
z budową domu!
Pisz bloga

Rabat 400 zł
na każdy projekt domu!
Projekt domu ARCHON+
newsletter

Konkurs FOTO
Dom w obiektywieWeź udział i wygraj ...
Konkurs foto - Dom w obiektywie

270 057 fanów
Dołącz do nas!
Polub nas na facebooku

Film z realizacji
Zaproś ekipę filmową ARCHON+ do swojego domu
Zgłoś swój dom do filmu
ArchonHome
ArchonHome

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?