Zaprawa cienkowarstwowa w energooszczędnych ścianach z betonu komórkowego H+H
Logo H+H

H+H Polska Sp. z o.o.

ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa
tel: 22 518 40 00
www.hplush.pl

Bloczki z betonu komórkowego H+H wpisują się doskonale w trendy związane z budownictwem energooszczędnym. Już w tej chwili spełniają aktualne i przyszłe wymagania dotyczące izolacyjności termicznej ścian. Jednak myśląc o budynku energooszczędnym, nie możemy poprzestać tylko na wybraniu „ciepłego” bloczka ściennego. Bardzo ważnym elementem ściany, wpływającym na jej izolacyjność cieplną jest rodzaj zastosowanej zaprawy murarskiej.

H+H Polska jest jednym z producentów autoklawizowanego betonu komórkowego kładących bardzo duży nacisk na dokładność wytwarzania elementów murowych. Jest to możliwe dzięki nieustannemu utrzymywaniu najwyższej jakości produkcji oraz zastosowaniu w zakładach zaawansowanych technologii. Pozwala to uzyskać w fabrykach H+H Polska produkty w najbardziej zaawansowanej kategorii wymiarowej TLMB (standardy jakościowe Gold+ i Gold), która charakteryzuje się najmniejszą tolerancją wymiaru wysokości ± 1 mm (na pozostałych wymiarach, czyli długości i szerokości, tolerancja wynosi ± 1,5 mm).

Tabela 1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów murowych
Wymiar Elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego do wznoszenia murów ze spoinami wykonanymi:
z zapraw do wykonywania cienkich spoin z zapraw zwykłych lub lekkich
Kategoria wymiarowa TLMB TLMA GPLM
Standard jakościowy H+H Gold+ i Gold Silver -
Długość ± 1,5 ± 3 + 3
- 5
Wysokość ± 1,0 ± 2 + 3
- 5
Szerokość ± 1,5 ± 2 ± 3

Bloczki H+H Gold+ i H+H Gold, których odchyłki wymiarowe nie przekraczają 1 mm, pozwalają na zastosowanie do ich łączenia zapraw cienkowarstwowych, potocznie zwanych „klejowymi” o grubości spoiny 1÷2 mm. W porównaniu do zapraw „tradycyjnych”, których grubość spoiny wynosi od 8 do 15 mm, zaprawy cienkowarstwowe niosą z sobą szereg bardzo istotnych właściwości.

Brak mostków termicznych

Cienka spoina z zaprawy cienkowarstwowej jest niezbędnym składnikiem energooszczędnej ściany wykonanej z bloczków z betonu komórkowego. Dzięki tak cienkiej warstwie ogranicza się do minimum straty ciepła na tym wrażliwym elemencie ściany. Zmniejszając 10-krotnie grubość spoiny, doprowadzamy do sytuacji, że mostki termiczne są praktycznie niezauważalne. Wynika to z faktu, że każda zaprawa murarska jest materiałem 4-krotnie łatwiej przewodzącym ciepło niż bloczek z betonu komórkowego. Stąd im mniej zaprawy w ścianie, tym ściana lepiej izoluje termicznie. Straty izolacyjności termicznej wynikające z zastosowania 1 mm spoiny cienkowarstwowej w ścianie jednowarstwowej wykonanej z bloczków z betonu komórkowego H+H Gold+ 2,0-350 TERMO o grubości 36,5 cm wynoszą około 4%. Podczas gdy w ścianie wykonanej z tych samych bloczków, ale połączonych na zaprawę zwykłą o grubości 12 mm, straty izolacyjności cieplnej sięgają ponad 25%.

Zaprawa cienkowarstwowa
zaprawa tradycyjna
porównanie zapraw na zdjęciu termowizyjnym

Na zdjęciu powyżej w zdjęciu wykonanym kamerą termowizyjną widać dokładnie różnice w stratach ciepła pomiędzy dwoma rodzajami zapraw. W górnej części zdjęcia bloczki połączone zaprawą cienkowarstwową o grubości 1÷3 mm. W dolnej części bloczki wymurowane na zaprawie zwykłej cementowo-wapiennej o grubości 10÷20 mm.

Wyższa nośność muru

Kolejną zaletą zapraw cienkowarstwowych, która pozwala projektantowi racjonalnie zaprojektować budynek, a inwestorowi również zaoszczędzić niepotrzebnych wydatków, jest wyższa nośność muru w stosunku do ścian wymurowanych na zaprawach tradycyjnych. Bardzo często można spotkać się z błędną opinią, że im grubsza warstwa zaprawy tym mur będzie w stanie przenieść większe obciążenie. W rzeczywistości jest tak, że spoina jest najsłabszym fragmentem ściany. Stąd im cieńsza jest jej warstwa tym mur jest mocniejszy i przeniesie większe obciążenia. Ideałem byłoby, gdyby udało się wyeliminować zaprawę z muru w całości. Aby to wyjaśnić można się posłużyć analogią do klejenia różnych powierzchni klejami typu FIX SUPER. Są to kleje dyspersyjne, które w przeciągu kilku sekund tworzą niezwykle mocne połączenie tylko pod warunkiem zastosowania kleju w bardzo cienkiej warstwie. Gdyby spróbować zastosować ten sam klej, ale w spoinie o grubości np. 5 mm, to połączenie dwóch powierzchni albo nie byłoby w ogóle możliwe, albo byłoby niezwykle słabe i nietrwałe. Potwierdzenie tych właściwości zapraw cienkowarstwowych bazujące na wzorach można odnaleźć w normie PN-EN 1996-3 Eurokod 6 Część 3. Wystarczy w tabeli dotyczącej wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie murów z betonu komórkowego porównać kolumny dotyczące zastosowanej zaprawy do cienkich spoin i zaprawy zwykłej.

Tabela 2. Wartości wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie fk,s dla murów z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego
fb [MPa] Zaprawa zwykła Zaprawa
do cienkich
spoin
Zaprawa lekka
M1 M2,5 M5 M1 M2,5 M5
1,5 0,6 0,8 - 0,8 0,5 0,7 -
2 0,7 1,0 - 1,1 0,6 0,9 -
2,5 0,8 1,1 1,4 1,6 0,8 1,0 1,2
4 1,2 1,6 1,9 2,4 1,1 1,4 1,7
5 1,4 1,8 2,3 2,9 1,2 1,6 2,0
6 1,6 2,1 2,6 3,4 1,4 1,8 2,3

Opierając się o większe wytrzymałości murów wykonanych na zaprawach do cienkich spoin, projektanci mogą stosować w swoich rozwiązaniach lżejsze odmiany betonu komórkowego H+H bez straty na wytrzymałości lub zmniejszać szerokości ścian nośnych. W rezultacie generowane są oszczędności kosztów związane z inwestycją.

Mniejsze koszty wykonania

Korzyścią, która szczególnie przemawia do inwestorów indywidualnych, jest efektywność ekonomiczna stosowania zapraw cienkowarstwowych. Koszt wykonania 1 m2 muru składa się z kilku elementów, wśród których bardzo istotny jest koszt związany z ilością i ceną jednostkową zaprawy murarskiej. Przy wykonywaniu ściany z bloczków z betonu komórkowego H+H o grubości 24,0 cm musimy skalkulować zużycie około 2,4 kg zaprawy do cienkich spoin oraz około 1,5 litra wody na każdy m2 muru. Daje to koszt takiego rozwiązania na poziomie około 2,0 zł/m2. Stosując przy tej samej grubości ściany zaprawę tradycyjną, zużywamy jej około 24 dm3 (około 7,5 litrów wody i 42 kg suchej mieszanki do zapraw tradycyjnych). Oznacza to kwotę około 15 zł/m2. Oczywiście można zaprawę tradycyjną wykonywać bezpośrednio na budowie, ale mimo wszystko koszt będzie ponad 2-krotnie wyższy od zaprawy cienkowarstwowej – około 4,3 zł/m2. Ponadto w tym koszcie nie uwzględniliśmy konieczności przygotowania miejsca na budowie na składowanie piasku, cementu, wapna oraz kosztów wody i prądu. Na większych budowach można również rozpatrywać zamawianie zaprawy z „wytwórni betonów i zapraw”. Ale również to rozwiązanie dotyczące zapraw tradycyjnych nie będzie bardziej ekonomiczne, ponieważ jego koszt to około 5,6 zł/m2 – prawie 3-krotnie więcej niż zastosowanie zapraw cienkowarstwowych.

Zaprawa klejowa H+H

Zastosowanie zapraw do cienkich spoin w ścianach wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego H+H jest z uwagi na niezaprzeczalne walory dotyczące energooszczędności i wytrzymałości rozwiązaniem zdecydowanie korzystniejszym niż zaprawa tradycyjna. Wydawało by się zatem, że rozwiązanie lepsze technicznie musi się wiązać z większymi kosztami. Nic bardziej mylnego, technologia murowania na zaprawie cienkowarstwowej jest przynajmniej 2-krotnie tańsza od „najtańszych” zapraw tradycyjnych. Jako składnik Systemu budowy H+H zaprawa cienkowarstwowa jest rozwiązaniem nieodzownym, optymalnym i bezpiecznym, a w obliczu ciągłego unowocześniania technologii budowlanych i odchodzenia od systemów przestarzałych staje się wyborem jedynym.

Zobacz również:

Zobacz inne artykuły z kategorii:

Producenci polecają

Więcej

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?