Budowa domu w czasie pandemii

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dopełnić kwestie formalne i przygotować dokumenty, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. W czasie epidemii koronawirusa, ze względów bezpieczeństwa, zdecydowanie wygodniej wszelkie formalności załatwiać on-line. Zakładając przez internet profil zaufany, każdy Inwestor może bez wychodzenia z domu, drogą elektroniczną, pobrać i złożyć odpowiednie wnioski we właściwych urzędach. Jeżeli jednak zamierzamy udać się do urzędów osobiście, pamiętajmy o zachowaniu obowiązujących środków bezpieczeństwa.

Sprawdźmy, jak zorganizować przygotowania do budowy domu on-line.

FORMALNOŚCI PRZED ZAKUPEM PROJEKTU

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy.

Zakładając, że posiadamy już działkę, na której zamierzamy budować dom, musimy sprawdzić, czy jest ona objęta MPZP i jaki ma w nim status. W ciągu kilku minut, na stronie internetowej urzędu miasta lub urzędu gminy, sprawdzimy czy dla terenu, na którym znajduje się nasza działka, został opracowany taki plan.

Jeżeli nasza działka jest nim objęta, należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Najczęściej robi się to osobiście w Wydziale Architektury, jednak w obecnej sytuacji najlepiej wybrać formę elektroniczną. Należy także pamiętać, aby uiścić stosowną opłatę na konto urzędu miasta lub gminy.

Jeżeli nasza działka nie jest objęta MPZP, wówczas musimy złożyć wniosek o wydanie decyzji o Warunkach Zabudowy, popularnie zwaną „wuzetkę”. To dokument określający kryteria, według których będzie można realizować inwestycję na danym terenie. Formularz takiego wniosku dostępny jest na stronie internetowej każdego urzędu miasta lub gminy. Do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty, dlatego warto wykorzystać najbliższy czas, by skompletować wszystkie załączniki.

Co należy dołączyć do wniosku o wydanie WZ?

- kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, która będzie obejmować teren naszej inwestycji i najbliższe otoczenie. Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej można złożyć w formie dokumentu elektronicznego, należy też uiścić odpowiednią opłatę za udostępnienie zasobów.

- charakterystykę budynku, w której należy podać istotne cechy naszego domu, a więc m.in: rodzaj budynku, ilość kondygnacji, rodzaj technologii, w jakiej zostanie wykonany, rodzaj dachu oraz kąt nachylenia jego połaci. Te informacje przygotujemy we własnym zakresie, wystarczy je wydrukować ze strony ARCHON+. Na karcie wybranego projektu domu znajduje się link: pliki do wydruku, a w nim zawarty jest PDF Karty Projektu.

Pliki do wydruku

- oświadczenie o zapewnieniu dostawy mediów, które uzyskamy w zakładzie: gazowniczym, energetycznym, wodociągów i kanalizacji. Wnioski o wydanie takich oświadczeń można złożyć w formie elektronicznej. Należy w nich określić cel korzystania z mediów, czy będą one wykorzystywane do prowadzenia prac budowlanych, czy też ich dostawa niezbędna jest do użytkowania wybudowanego już obiektu. Druki oświadczeń można pobrać na stronach internetowych poszczególnych przedsiębiorstw. Należy pamiętać, aby dołączyć do nich także mapę sytuacyjno – wysokościową, której wykonanie zlecimy online do wybranego biura geodezyjnego.

WYBÓR PROJEKTU DOMU ONLINE

Jeżeli nie mamy jeszcze wybranego projektu naszego wymarzonego domu, to właśnie teraz jest najlepszy moment na poszukiwania. W naszej bogatej ofercie przygotowaliśmy różnorodne propozycje, wśród których z pewnością każdy Inwestor znajdzie projekt najbardziej odpowiedni dla całej rodziny. Mając komputer i dostęp do internetu, szybko w 3 krokach online znajdziecie idealny projekt domu.

Zachęcamy do skorzystania z naszej szczegółowej wyszukiwarki, dzięki której bardzo szybko można wyłonić grupę projektów, spełniających konkretne parametry. Korzystając z tego narzędzia można określić wiele kryteriów, jakie powinien posiadać wymarzony dom m.in.: ilość kondygnacji, rodzaj dachu, wielkość działki, wielkość powierzchni, ilość pokoi, ilość miejsc postojowych w garażu, rodzaj ogrzewania, rodzaj zadaszenia nad tarasem.

Przygotowaliśmy także formularz doboru projektu, który po uzupełnieniu najważniejszych założeń, należy do nas przesłać drogą elektroniczną, a my pomożemy wybrać projekt, najbardziej odpowiadający oczekiwaniom całej rodziny. Sprawdzimy także, czy będzie właściwie dostosowany do wielkości działki i jej naturalnych uwarunkowań oraz czy spełnia założenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy. W tym celu wystarczy przesłać do nas wypis z MPZP lub WZ. W kolejnym kroku doradzimy także, jakie zmiany można wprowadzić na etapie adaptacji, aby w optymalny sposób dopasować projekt do konkretnej działki.

Każdy Klient Pracowni ARCHON+ może także skorzystać z pomocy Doradców Projektowych, którzy udzielą fachowej porady zarówno w zakresie wyboru odpowiedniego projektu pod kątem potrzeb mieszkańców, a także z uwzględnieniem zaplanowanego przez inwestora budżetu.

Już teraz zapraszamy do kontaktu

ADAPTACJA GOTOWEGO PROJEKTU

Każdy gotowy projekt domu należy przystosować do lokalnych warunków działki, czyli przeprowadzić jego adaptację. Wykonują ją projektanci, należący do Izby Zawodowej i posiadający odpowiednie uprawnienia. Do adaptacji projektu najlepiej wybierać lokalnych projektantów, ponieważ będą oni dobrze zorientowani w wymogach, obowiązujących na danym terenie. Szczegóły dotyczące adaptacji możemy uzgodnić telefonicznie lub e-mailowo.

Obowiązkowa część adaptacji obejmuje:

  • wykonanie projektu zagospodarowania działki (czyli wskazanie odpowiedniego miejsca posadowienia domu na działce, zaplanowanie przyłączy, miejsca na odpady)
  • sprawdzenie zgodności projektu z warunkami zapisanymi w MPZP lub WZ
  • dostosowanie fundamentów do warunków gruntowo – wodnych
  • dostosowanie projektu do uwarunkowań lokalizacyjnych działki (stref obciążenia wiatrem i śniegiem, spadku terenu)

Dodatkowa część adaptacji gotowego projektu domu

Na etapie adaptacji projektant może także wprowadzić zmiany, które pozwolą w optymalny sposób dopasować projekt do indywidualnych potrzeb mieszkańców.

W każdym projekcie domu ARCHON+ można wprowadzać modyfikacje, w dokumentacji wpisana jest stosowna, bezpłatna zgoda na standardowe zmiany.

Zazwyczaj są to zmiany, które nie wpływają na wygląd zewnętrzny bryły budynku i elewacji. Pozostałe, niestandardowe zmiany są możliwe, ale wymagają konsultacji z naszą pracownią.

Po przeprowadzeniu adaptacji projekt architektoniczny staje się projektem budowlanym. Architekt adaptujący zatwierdza go poprzez opieczętowanie oraz podpisanie i tak przygotowaną dokumentację należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ZGŁOSZENIE BUDOWY

Kolejnym krokiem w procesie przygotowań jest procedura uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy. Odpowiednie wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego lub Urzędzie Miasta. Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej urzędu, właściwego dla lokalizacji przyszłej inwestycji. W związku z trwającym stanem epidemii najlepiej skontaktować się telefonicznie z urzędem, aby potwierdzić, jaki tryb składania dokumentów przyjęto w obecnej sytuacji.

Wybór procedury należy do Inwestora, jednak nie w każdym przypadku można skorzystać z uproszczonej formy zgłoszenia budowy. Jeżeli obszar oddziaływania naszego domu wykracza poza działkę, na której stoi budynek lub jeżeli nasza działka znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Obszar oddziaływania określa w dokumentacji architekt, po wcześniejszym sprawdzeniu i przeanalizowaniu, czy dana inwestycja swoją lokalizacją i parametrami będzie miała wpływ na sąsiednią zabudowę. Chodzi tu m.in: o kwestię zacienienia, warunki ochrony przeciwpożarowej, dostosowanie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu do wymaganych prawem odległości od granicy działki. Jeżeli obszar oddziaływania domu mieści się na działce, wystarczy złożyć wniosek o zgłoszeniu budowy.

Do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy należy dołączyć analogiczny zestaw dokumentów:

  • 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzję o Warunkach Zabudowy lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
  • w przypadku obiektów usytuowanych na terenach szkód górniczych, terenach zamkniętych lub innych (np. Natura 2000) potrzebne jest postanowienie właściwego organu administracji,
  • decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (jeżeli jest wymagana).

Decyzja o pozwoleniu na budowę zostanie przesłana do odpowiednich stron postępowania i jeżeli w terminie 14 dni żadna ze stron nie wniesie odwołania, nastąpi jej uprawomocnienie.

W przypadku zgłoszenia, jeżeli Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe nie wniosą sprzeciwu w ciągu 21 dni, można zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiar przystąpienia do budowy.

Należy pamiętać o konieczności założenia i prowadzenia Dziennika Budowy oraz umieszczeniu w widocznym miejscu Tablicy Budowy.

Zachęcamy do obejrzenia pełnej oferty ARCHON+ oraz do kontaktu z naszymi doradcami, którzy chętnie pomogą w doborze projektu, a także udzielą fachowej odpowiedzi na pytania związanie z procesem przygotowań i organizacji budowy.

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 12 37 21 900
e-mail: archon@archon.pl

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?