Budowa ogrodzenia a przepisy prawne

Budowa ogrodzenia wokół nieruchomości to sposób na zwiększenie prywatności i bezpieczeństwa domowników, a także zapewnienie atrakcyjnej estetyki otoczenia inwestycji. Proces budowy ogrodzenia jest regulowany przez przepisy, które mają na celu zapewnienie harmonijnego współistnienia różnych elementów krajobrazu, a także ochronę praw osób trzecich. W tym artykule omówimy obowiązujące normy, a także najważniejsze kroki, jakie należy podjąć, aby budowa ogrodzenia przebiegła sprawnie i zgodnie z prawem. Dowiesz się, czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia na budowę, czy też można prace te zrealizować na podstawie zgłoszenia budowy. Omówimy wymogi techniczne, jakie musi spełniać ogrodzenie, a także przeanalizujemy różne typy ogrodzeń oraz prawa i obowiązki sąsiadów. Zapraszamy do lektury!

Budowa ogrodzenia - przepisy budowlane

Budowa ogrodzenia jest procesem, który wymaga starannego zaplanowania i zrozumienia obowiązujących przepisów budowlanych. Tego rodzaju prace są regulowane przez przepisy zawarte w Prawie budowlanym, a czynnikiem determinującym ich zastosowanie jest wysokość ogrodzenia. To kluczowe informacje dla każdego Inwestora, a znajomość przepisów pozwoli uniknąć potencjalnych problemów prawnych w przyszłości. Warto więc zadbać o każdy detal, zarówno w kontekście formalnym, jak i estetycznym, by cieszyć się nie tylko funkcjonalnym, ale i zgodnym z prawem ogrodzeniem. Warto również zwrócić uwagę, że niezależnie od obowiązujących przepisów, każdy przypadek może być różny, a Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego może wprowadzać dodatkowe ograniczenia lub wymogi.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Budowa ogrodzenia - czy wymaga pozwolenia na budowę?

Prawo budowlane precyzuje zasady dotyczące wznoszenia ogrodzeń. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 20, wszelkie prace związane ze wznoszeniem ogrodzenia do wysokości 2,2 m są zwolnione zarówno z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, jak i obowiązku zgłoszenia budowy. Jest to istotne uproszczenie, które pozwala na uniknięcie wielu formalności i przyspieszenie procesu budowy ogrodzenia.

Kiedy należy dokonać zgłoszenia budowy ogrodzenia?

Przy budowie ogrodzenia, którego wysokość przekracza 2,2 metra, regulacją obowiązującą jest art. 29 ust. 1 pkt 21, zgodnie z którym budowa ogrodzenia wymaga zgłoszenia, choć nadal nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. W praktyce budowa ogrodzenia wyższego oznacza także, że Inwestor jest zobowiązany do powiadomienia odpowiednich organów administracyjnych o zamiarze realizacji inwestycji, przedstawiając niezbędne dokumenty, w tym projekt ogrodzenia czy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

O czym jeszcze należy, pamiętać planując budowę ogrodzenia?

Ogrodzenie można postawić na własnej działce, dysponując tytułem własności, uprawniającym do wykonywania robót budowlanych. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zawarto informacje, że ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz zwierząt. Zabronione jest umieszczanie na ogrodzeniach na wysokości mniejszej niż 180 cm ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, czy tłuczonego szkła. Brama i furtka nie mogą się otwierać na zewnątrz działki. Ich minimalne szerokości to: 2,4 m brama i 0,90 m furtka.

Budowa ogrodzenia - wzór bramy

Budowa ogrodzenia w granicy gruntów sąsiadujących

Niezależnie od wysokości ogrodzenia, warto przygotować przemyślany plan działania, co pozwoli uniknąć błędów i nieporozumień w trakcie realizacji projektu. Taki plan może być również pomocny w dialogu z sąsiadami, umożliwiając przedstawienie im założeń inwestycji.

W Kodeksie Cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z późniejszymi zmianami) w art. 154 zawarto przepisy dotyczące budowy ogrodzenia między sąsiadami: „mury, płoty […] i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów, i że korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania".

Oznacza to, że jeżeli zamierzamy wybudować ogrodzenie na granicy działki z sąsiadem, to będzie ono służyć obu stronom, a co za tym idzie, czyli ogrodzenie będzie własnością wspólną. Nie można więc wybudować ogrodzenia bez zgody sąsiada i należy uzgodnić z nim wszelkie kwestie w tym, kształt, wymiary ogrodzenia, a także koszty budowy i utrzymania ogrodzenia. Warto sporządzić umowę w formie pisemnej. Sąsiad musi zgodzić się na postawienie ogrodzenia, jednak nie jest zobowiązany do pokrycia części kosztów. Warto mieć na uwadze, że budowa ogrodzenia bez zgody sąsiada może skutkować nakazem rozbiórki.

Budowa ogrodzenia w granicy własnej działki

Inwestor ma także możliwość wybudować ogrodzenie w granicy swojej działki i w takiej sytuacji zgoda sąsiada nie jest konieczna. Przepisy nie określają minimalnej odległości od granicy z sąsiadem, jednak należy zadbać, aby żadne elementy ogrodzenia, w tym również fundamenty nie naruszały jego granicy. Takie ogrodzenie jest w pełni własnością Inwestora, który je postawił i sąsiad nie ma prawa ingerować w jego budowę.

Wymogi techniczne do budowy ogrodzenia

W kontekście budowy ogrodzenia należy zwrócić uwagę na wymogi techniczne, które zapewnią trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji. Materiały użyte do budowy powinny charakteryzować się odpowiednią jakością i odpornością na warunki atmosferyczne. Wybierając konkretny typ ogrodzenia, warto zwrócić uwagę na jego właściwości akustyczne oraz estetyczne, aby zapewnić komfort i harmonię z otoczeniem. Bardzo ważnym elementem ogrodzenia są fundamenty, które muszą być adekwatnie zaprojektowane do typu gruntu oraz wysokości ogrodzenia, zapewniając stabilność konstrukcji. Pamiętać należy również o odpowiednich systemach odwadniających, które zabezpieczą teren przed zalegającą wodą i potencjalnymi uszkodzeniami. Warto również zwrócić uwagę na normy i regulacje prawne, które mogą narzucać dodatkowe wymogi, w tym bezpieczeństwo użytkowania oraz integrację z otoczeniem. Dlatego przed przystąpieniem do budowy, zaleca się dokładne zapoznanie się z wszelkimi wytycznymi technicznymi, aby zbudowane ogrodzenie służyło przez lata, spełniając wszystkie oczekiwania właściciela.

Budowa ogrodzenia - bramy i furtki

Nieodłącznymi elementami ogrodzenia są bramy i furki, które nie tylko pełnią funkcję praktyczną, umożliwiając dostęp do terenu, ale także mogą znacząco wpłynąć na estetykę całej inwestycji.

W warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określono, że:

  • bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz,
  • furtki w ogrodzeniach przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom z niepełnosprawnością, poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • szerokość bramy w świetle nie może być mniejsza niż 2,4 metra,
  • szerokość furtki w świetle nie powinna być mniejsza niż 0,9 metra,
  • na drodze pożarowej szerokość bram i furtek regulują przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Wybór materiału, z którego zostaną wykonane, powinien być spójny z resztą ogrodzenia. Popularne materiały to stal, drewno czy aluminium, każdy z nich charakteryzujący się innymi właściwościami i możliwościami aranżacyjnymi. Konstrukcja bram może przyjmować różne formy, w tym dwuskrzydłowe, przesuwne czy uchylne, a wybór zależy od indywidualnych preferencji oraz warunków na działce. Nowoczesne rozwiązania pozwalają na zainstalowanie systemów automatycznego otwierania, zwiększając komfort użytkowania. Bezpieczeństwo jest kluczową kwestią, dlatego warto zainwestować w solidne zabezpieczenia, w tym domofony czy wideodomofony. Estetyka również ma znaczenie – design, kolorystyka oraz dodatki mogą podkreślić charakter posesji i harmonię z otoczeniem. Brama i furtka powinny dobrze integrować się z architekturą domu i ogrodem, tworząc spójną i estetyczną całość. Przemyślane podejście do projektowania tych elementów ogrodzenia pozwoli na stworzenie konstrukcji zarówno atrakcyjnej wizualnie, jak i funkcjonalnej.

Budowa ogrodzenia - brama oi furtka

Tymczasowe ogrodzenie placu budowy

Podczas budowy domu niezbędne jest ogrodzenie tymczasowe. Zapewnia ono bezpieczeństwo oraz porządek w obszarze prowadzonych prac. Jego głównym zadaniem jest ochrona przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z pracami budowlanymi. Najczęściej stosowanymi materiałami do budowy tymczasowego ogrodzenia są panele ażurowe, siatka lub blacha trapezowa. Wybór konkretnego materiału zależy od wielu czynników, w tym od charakteru prowadzonych prac oraz oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa. Konstrukcja ogrodzenia powinna być stabilna i odporna na warunki atmosferyczne, a także na potencjalne uszkodzenia mechaniczne.

Warto zwrócić uwagę na obowiązujące normy i przepisy dotyczące ogrodzeń tymczasowych, które regulują kwestie związane z instalacją tego typu konstrukcji. Ogrodzenia tymczasowe zaliczane są do obiektów małej architektury, nie wymagają pozwolenia na budowę, lecz muszą spełniać określone normy techniczne i bezpieczeństwa. Konstrukcje te powinny być stabilne, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Mimo że pozwolenie na budowę nie jest wymagane, w niektórych przypadkach konieczne może być zgłoszenie zamiaru postawienia ogrodzenia władzom lokalnym, przedstawiając szczegóły dotyczące konstrukcji, w tym lokalizację, wymiary oraz użyte materiały. Inwestor jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymogów prawnych.

Budowa ogrodzenia między działkami - kto płaci?

Podczas planowania budowy ogrodzenia między działkami, kluczową kwestią jest ustalenie, kto pokryje związane z tym koszty. Najczęściej spotykanym i sprawiedliwym rozwiązaniem jest podział wydatków po połowie między właścicielami przyległych nieruchomości. Strony mogą także podjąć indywidualne ustalenia, odmienne względem standardowego podziału. Ważne jest, aby takie porozumienia zostały odpowiednio udokumentowane, aby unikać potencjalnych konfliktów w przyszłości. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na ewentualne przepisy lokalne, które mogą narzucać określone wymogi w kontekście finansowania budowy ogrodzenia. Najlepiej więc przed rozpoczęciem prac dokładnie omówić i ustalić zasady współpracy, z uwzględnieniem indywidualnych preferencji oraz obowiązujących regulacji prawnych, co pozwoli na sprawną realizację projektu bez nieporozumień.

Budowa ogrodzenia krok po kroku

Budowę ogrodzenia warto starannie zaplanować.

Przestrzeganie poniższych kroków pomoże w sprawnym przeprowadzeniu całego przedsięwzięcia, zapewniając satysfakcjonujący efekt. Oto ogólny schemat postępowania:

1. Analiza i planowanie

Na początku zaleca się przeprowadzenie analizy terenu, na którym ma stanąć ogrodzenie. Należy zwrócić uwagę na warunki gruntowe, topografię oraz otoczenie. Na tym etapie warto również zdefiniować swoje oczekiwania co do funkcji i estetyki ogrodzenia.

2. Wybór materiałów na budowę ogrodzenia

Ważną decyzją jest wybór materiałów. Popularne opcje to drewno, metal, czy kompozyty. Wybór należy dostosować do indywidualnych preferencji oraz warunków panujących na działce.

3. Pozwolenia i zgłoszenia

Przed przystąpieniem do budowy ogrodzenia, należy sprawdzić, czy wymagane są jakiekolwiek pozwolenia lub zgłoszenia i w razie potrzeby dopełnić wszelkich formalności.

4. Przygotowanie terenu

Kolejny krok to przygotowanie terenu, czyli usunięcie przeszkód, wyrównanie gruntu oraz wyznaczenie miejsc, w których mają stanąć słupki ogrodzeniowe.

5. Montaż słupków

Montaż słupków jest kluczowym etapem prac, zapewniającym stabilność całej konstrukcji. Słupki powinny być umocowane w betonowych fundamentach.

6. Montaż paneli ogrodzeniowych

Po umocowaniu słupków następuje montaż paneli ogrodzeniowych. Ważne jest, aby panele były stabilnie przymocowane do słupków.

7. Wykończenie

Ostatnim etapem jest wykończenie ogrodzenia, które może obejmować malowanie, impregnację lub montaż dodatkowych elementów, takich jak brama czy furtka.

8. Sprawdzenie jakości

Po zakończeniu prac, warto dokładnie sprawdzić jakość wykonania, aby upewnić się, że ogrodzenie jest stabilne i spełnia wszystkie oczekiwania.

Fundament ogrodzenia

Fundament ogrodzenia pełni kluczową funkcję w zapewnieniu stabilności i trwałości całej konstrukcji ogrodzeniowej. Jego główne zadanie to przenoszenie obciążeń z ogrodzenia na grunt, co chroni konstrukcję przed deformacjami czy przechyleniem. Wybór odpowiedniego typu fundamentu jest ściśle związany z charakterystyką gruntu oraz rodzajem planowanego ogrodzenia.

Wyróżnia się różne rodzaje fundamentów ogrodzeniowych, wśród nich m.in.:

Fundamenty punktowe - znane również jako słupowe, to popularny wybór przy budowie ogrodzeń, szczególnie w kontekście konstrukcji lekkich i średnio ciężkich. Są one realizowane poprzez umieszczanie poszczególnych słupów ogrodzenia w wydzielonych punktach, które są następnie zabetonowane lub umocnione w inny sposób, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji; fundamenty punktowe charakteryzują się relatywnie łatwym procesem ich budowy lub montażu, co przekłada się na krótszy czas realizacji projektu w porównaniu z innymi typami fundamentów. Dzięki możliwości indywidualnego umiejscowienia każdego punktu fundamentowego ten typ fundamentu pozwala na łatwe dostosowanie ogrodzenia do nieregularnych, zmiennych warunków terenu, w tym do różnic poziomów. Fundamenty punktowe są zazwyczaj tańsze w realizacji niż fundamenty ciągłe, zwłaszcza na terenach o stabilnym gruncie. Pozwalają na optymalizację kosztów materiałowych oraz robocizny. Warto jednak zwrócić uwagę, że fundamenty punktowe mogą być mniej stabilne niż fundamenty ciągłe, szczególnie w przypadku gruntu o niskiej nośności. Mogą również wymagać dodatkowego wzmocnienia w przypadku instalacji cięższych konstrukcji ogrodzeniowych. 

Fundamenty ciągłe – są popularnym rozwiązań stosowanym w budownictwie ogrodzeń,  charakteryzują się stworzeniem ciągłej „taśmy” fundamentowej, na której opiera się cała konstrukcja ogrodzenia. Fundamenty ciągłe zapewniają wyjątkową stabilność, nawet na gruncie o mniejszej nośności, co gwarantuje długowieczność ogrodzenia. Dzięki ciągłej strukturze rozkładają one równomiernie obciążenia, co minimalizuje ryzyko deformacji czy osiadania konstrukcji. Fundamenty ciągłe skutecznie chronią teren przed wodą opadową oraz przed zjawiskiem erozji, tworząc barierę, która zapobiega przenikaniu wody na posesję. Umożliwiają stworzenie estetycznie wyglądającego, jednolitego ogrodzenia, które prezentuje się elegancko i harmonijnie, dodając prestiżu każdej nieruchomości. Jedną z wad fundamentów ciągłych są relatywnie wysokie koszty realizacji, zarówno jeśli chodzi o materiały, jak i pracochłonność montażu lub ich budowy. Niemniej jednak ich trwałość i estetyka często rekompensują wyższe wydatki. Budowa fundamentów ciągłych wymaga precyzyjnego przygotowania oraz doświadczenia technicznego, co może wydłużyć czas budowy ogrodzenia. 

Projektowanie fundamentu powinno być poprzedzone analizą gruntu, aby dostosować głębokość i typ fundamentu do warunków panujących na działce. Kluczowe jest także uwzględnienie różnych obciążeń, które będzie musiał przenosić fundament, w tym obciążenia wiatrem czy śniegiem.

Realizacja fundamentu rozpoczyna się od przygotowania miejsca, włączając w to usunięcie przeszkód i wyrównanie terenu. Następnie przystępuje się do wykopu pod fundamenty, a po ich wykonaniu montuje się słupki ogrodzeniowe.

Fundament ogrodzenia a mur oporowy

W kontekście budowy ogrodzenia, często pojawia się problem związany z interpretacją różnicy między fundamentem ogrodzenia a murem oporowym, który służy jako podstawa dla ogrodzenia.

Fundament ogrodzenia to konstrukcja, która ma na celu zapewnienie stabilności ogrodzenia, zazwyczaj poprzez budowę lub montaż słupów ogrodzeniowych umocowanych w gruncie. Z kolei mur oporowy to ściana oporowa powstrzymująca parcie gruntu, przy różnicy poziomów, często służąca jednocześnie jako podstawa dla ogrodzenia. Trudności mogą pojawiać się przy próbie zdefiniowania, która część konstrukcji pełni którą funkcję, szczególnie gdy mur oporowy integruje się z ogrodzeniem. Mur oporowy w granicy działki często jest błędnie definiowany przez wykonawcę jako realizacja ogrodzenia. Tymczasem w orzecznictwie sądów administracyjnych określono, że jeżeli główną funkcją konstrukcji jest zabezpieczenie przed osuwaniem się ziemi, na co wskazuje rodzaj zastosowanych do budowy materiałów, należy uznać, iż konstrukcja pełni funkcję muru oporowego. Najwięcej wątpliwości pojawia się w sytuacjach, gdy ogrodzenie działki wznosi się na ciągłym murze fundamentowym, który pełni funkcję ogrodzenia i jednocześnie funkcję muru oporowego.

Zamierzając wybudować ogrodzenie działki w połączeniu z murem fundamentowym, pełniącym funkcję oporową, wymaga się uzyskania pozwolenia na budowę dla konstrukcji oporowej, a następnie wykonanie ogrodzenia do 2,2 metra wysokości bez formalności.

Przęsła ogrodzeniowe - jakie wybrać?

Przęsła ogrodzeniowe to kluczowy element każdego ogrodzenia, który nie tylko zabezpiecza teren, ale także wpływa na estetykę otoczenia. Wybór odpowiednich przęseł jest zatem istotnym etapem planowania ogrodzenia, wpływa na funkcjonalność i estetykę ogrodzenia. Warto zwrócić uwagę na materiał ogrodzeniowy, konstrukcję oraz aspekty estetyczne i bezpieczeństwa, aby wybrać przęsła najlepiej odpowiadające indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom. Przęsła pełne zapewniają większą prywatność, ograniczając wgląd z zewnątrz, natomiast ażurowe pozwalają na swobodny przepływ powietrza i nie zasłaniają widoku. Estetyka przęseł powinna harmonizować z otoczeniem i stylem budynku. Nowoczesne, geometryczne formy będą pasować do współczesnych realizacji, podczas gdy elementy dekoracyjne, takie jak kutego żelaza, wpiszą się w tradycyjny styl.

Siatka ogrodzeniowa

Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej to popularny i ekonomiczny wybór. Siatka ogrodzeniowa często wykorzystywana jest zarówno w przestrzeniach prywatnych, jak i publicznych. Siatka, będąca głównym elementem tego typu ogrodzenia, dostępna jest w różnych wariantach, co do wielkości oczek oraz grubości drutu, co pozwala na dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Ogrodzenia z siatki charakteryzują się relatywnie prostym montażem oraz możliwością łatwej modernizacji czy naprawy w przypadku uszkodzenia. Choć nie zapewniają one wysokiego poziomu prywatności, to jednak skutecznie zabezpieczają teren, będąc jednocześnie przewiewnym i lekkim rozwiązaniem, które nie dominuje w krajobrazie. Ważnym atutem jest także przystępna cena oraz funkcjonalność, co sprawia, że siatka ogrodzeniowa jest chętnie wybierana jako materiał na ogrodzenia.

Budowa ogrodzenia - siatka ogrodzeniowa

Ogrodzenie z drewna

Ogrodzenia z drewna niezmienne cieszą się popularnością, głównie ze względu na swoją estetykę i naturalny charakter. Drewno, jako materiał ciepły i przyjazny, idealnie komponuje się z otoczeniem, dodając przestrzeni przytulności i harmonii. Wybierając drewniane ogrodzenie, mamy do dyspozycji różnorodność gatunków drzew, co pozwala na uzyskanie różnych efektów wizualnych. Ważnym aspektem jest jednak regularna konserwacja, mająca na celu ochronę drewna przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz przed szkodnikami. Naturalne piękno drewna i możliwość stworzenia unikatowego ogrodzenia, które z biegiem lat nabiera charakteru, jest warte tego dodatkowego wysiłku.

Ogrodzenie drewniane

Przęsła metalowe

Ogrodzenia z przęseł metalowych to rozwiązanie, które łączy w sobie estetykę z funkcjonalnością. Metal, jako materiał wytrzymały i odporny na warunki atmosferyczne, gwarantuje estetyczny wygląd konstrukcji przez długi czas. Przęsła metalowe mogą mieć różne formy, od prostych, minimalistycznych konstrukcji, po bardziej skomplikowane i dekoracyjne wzory, często inspirowane klasycznym kowalstwem artystycznym. Dzięki możliwościom nowoczesnych technologii metal można malować w różnych kolorach, co pozwala na dopasowanie ogrodzenia do indywidualnych preferencji estetycznych. Ważnym atutem ogrodzeń metalowych jest także ich bezpieczeństwo – solidność konstrukcji i możliwość montażu ostrych elementów na wierzchu ogrodzenia skutecznie zniechęcają nieproszonych gości. Wybierając ogrodzenie metalowe, inwestujemy w trwałość i nowoczesny design, który będzie służył przez lata.

Budowa ogrodzenia - przęsła metalowe

Ogrodzenie betonowe

Ogrodzenia betonowe charakteryzują się odpornością na czynniki atmosferyczne, wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne, są w stanie przetrwać dziesięciolecia, nie ulegając przy tym degradacji. Ich monolityczna i stabilna konstrukcja zapewnia doskonałe zabezpieczenie terenu, jednocześnie minimalizując potrzebę konserwacji. Beton pozwala na realizację różnorodnych form, od prostych, gładkich, minimalistycznych powierzchni, po imitacje innych materiałów, takich jak drewno czy kamień, co daje szerokie możliwości aranżacyjne. Ogrodzenia betonowe zapewniają także wysoki poziom prywatności i bezpieczeństwa, skutecznie izolując posesję od otoczenia. Mimo że są to konstrukcje zazwyczaj masywne i dominujące w przestrzeni, to jednak odpowiednio zaprojektowane mogą stać się estetycznym elementem krajobrazu.

Ogrodzenie z kamienia / cegły

Ogrodzenia z kamienia oraz ogrodzenia z cegły są bardzo efektowne pod względem wizualnym. Zarówno kamień naturalny, jak i cegła, dzięki swojej unikatowej teksturze i barwie, nadają ogrodzeniu i całej inwestycji niepowtarzalny charakter. Są to materiały niezwykle trwałe, odporne na różnego rodzaju uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne, w tym na działanie wody czy mrozu. Ogrodzenia z kamienia czy cegły doskonale komponują się z różnymi stylami architektonicznymi, zarówno tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi, dodając im szlachetności i naturalnego uroku. Choć są to rozwiązania stosunkowo kosztowne, zarówno jeśli chodzi o materiały, jak i pracochłonność montażu, to jednak ich nieprzemijający charakter i estetyka sprawiają, że są to inwestycje na lata, które z pewnością podniosą wartość każdej nieruchomości.

Budowa ogrodzenia - ogrodzenie z kamienia

Ogrodzenie z tworzyw sztucznych

Ogrodzenia z tworzyw sztucznych to nowoczesne rozwiązanie, które zyskuje na popularności dzięki swojej funkcjonalności i estetyce. Tworzywa sztuczne takie jak PCV, czy kompozyty są odporne na warunki atmosferyczne oraz działanie wilgoci, co gwarantuje długą żywotność ogrodzenia bez konieczności jego regularnej konserwacji. Dodatkowym atutem jest bogata paleta kolorystyczna oraz różnorodność wzorów, co pozwala na stworzenie ogrodzenia idealnie dopasowanego do stylu domu i otoczenia. Ogrodzenia z tworzyw sztucznych są również ekonomicznym wyborem, oferującym dobrą relację jakości do ceny. Warto jednak zwrócić uwagę na to, aby wybierać produkty wysokiej jakości, które będą nie tylko estetyczne, ale także trwałe i bezpieczne. Odpowiednio zaprojektowane i zainstalowane ogrodzenie z tworzyw sztucznych może służyć przez wiele lat, będąc estetycznym i funkcjonalnym elementem ogrodzenia.

WAŻNE:

  1. Budowę ogrodzenia trwałego powinno poprzedzić wytyczenie lub okazanie na gruncie przebiegu granic, tak zarówno w stosunku do granic z sąsiednimi działkami prywatnymi, jak i z działką drogową.
  2. Grodzić można  jedynie nieruchomość, do której posiada się tytuł prawny.
  3. Ogrodzenie nieruchomości nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na nieruchomości wód opadowych, roztopowych, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Poniżej cytujemy art. 234 ustawy Prawo Wodne, jako jednego z ważniejszych przepisów prawnych, związanych z budową ogrodzenia.

Art. 234.

1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może: 

    1). zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

     2). odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

4. Nakaz, o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego, jeżeli są wymagane.

5. Postępowania w sprawie decyzji, o której mowa w ust. 3, nie wszczyna się, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym właściciel gruntu sąsiedniego dowiedział się o szkodliwym oddziaływaniu na jego grunt.

 

Zobacz inne artykuły z kategorii:

KROK 1. Działka

Więcej

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?