Ogród zimowy - ile kosztuje, jak go wykonać i urządzić?

Przeszklony fragment budynku, wolno stojąca szklana konstrukcja, oranżeria, przeszklona weranda - te wszystkie pojęcia to określenia różnej konstrukcji i formy ogrodu zimowego. Ogród zimowy na przestrzeni lat przestał już być domeną elit, a staje się coraz częściej wykonywanym uzupełnieniem zabudowy mieszkalnej. Zainteresowanie ogrodem zimowym jest duże, a jego funkcja, jaką pełni i do jakiej został zaprojektowany, zależy od założeń i preferencji właściciela. Przyjęte przeznaczenie oraz okres użytkowania w skali roku to decyzje, jakie są podstawą do założeń projektowo-konstrukcyjnych oraz wykończenia ogrodu. Jednak bez względu na założenia ogrodu zimowego możliwość odpoczynku wśród zieleni bez względu na porę roku jest nie do przecenienia. Całoroczne ogrody zimowe to marzenia wielu z nas.

Co to jest ogród zimowy i jakie są jego rodzaje?

Ogród zimowy to pełna zieleni przeszklona lekka konstrukcja stalowa, aluminiowa, drewniana lub z profili PVC dobudowana do budynku. Taki element architektoniczny o przemyślanej i odpowiednio komponującej się z architekturą budynku formie, powinien zostać zaprojektowany już na etapie projektu budynku. Często jednak ogrody zimowe są dobudowywane do istniejących już budynków. Wielkość, kształt, proporcje zależą od funkcji ogrodu zimowego. Zawsze jednak powinny nawiązywać do architektury budynku.

Co to jest więc ogród zimowy i w jakim celu się go buduje?

Budowa ogrodu zimowego to tak naprawdę spełnienie indywidualnych oczekiwań właściciela. Całoroczna uprawa roślin, w tym również uprawa roślin tropikalnych, odpoczynek i relaks wśród zieleni, urządzenie zarówno salonu z kanapami, jak i jadalni, to tylko jedne z wielu funkcji ogrodu zimowego. Zimowy ogród to tak naprawdę atrakcyjna przestrzeń wypoczynkowa, która w zależności od przyjętych założeń może być strefą użytkowaną sezonowo lub przez cały rok.

Założone przeznaczenie przeszklonego zielonego salonu w ogrodzie zimowym pozwoli prawidłowo dobrać rodzaj konstrukcji, wykończenie i aranżację oraz zaplanować, jaki będzie możliwy czas jego użytkowania w skali roku.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Ogród zimowy sezonowy

Ogród zimowy sezonowy, często nazywany zimnym, to dobre rozwiązanie dla osób niezdecydowanych, które jeszcze się zastanawiają, czy wykonać taką dodatkową przestrzeń do całorocznego wykorzystania, bo związane jest to z większymi nakładami finansowymi, czy na początku do wykorzystania sezonowego. Ogród zimowy sezonowy jest więc dla nich dobrą alternatywą, tym bardziej że może on powstać nawet po kilku latach od wybudowania budynku. Oczywiście budowa równolegle z budową budynku jest rozwiązaniem lepszym, ale nie zawsze na tym etapie, jesteśmy zdecydowani na wykonanie takiej konstrukcji od razu.

Przestrzeń ogrodu zimnego to nie tylko raj dla roślin, jest to również miejsce odpoczynku i kontemplacji dla jego użytkowników w zieleni, w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Rośliny w takiej przestrzeni mają odpowiednie warunki do wzrostu, a w okresie zimnym do zimowania. Oczywiście nie mogą być to rośliny tropikalne, które wymagają zapewnienia całorocznego, właściwego reżimu temperatury i wilgotności.

Niższa cena wykonania ogrodu zimowego sezonowego wynika z pominięcia w budowie ogrzewania przestrzeni oraz wykonania wypełnień ścian pojedynczymi szybami lub płytami z poliwęglanu. W okresie zimnym, czyli późna jesień do wczesnej wiosny, temperatura powietrza waha się w granicach od 5 do 12 stopni. Trzeba więc zwrócić uwagę, na konieczność wykonania ciepłych drzwi przejściowych pomiędzy przestrzenią zimną ogrodu a pomieszczeniami domu. Temperatura oczywiście zależna jest od nasłonecznienia, ważnym jest więc lokalizacja ogrodu w stosunku do stron świata. Pamiętać należy jednak, że ekspozycja jedynie południowa nie jest korzystna. W okresie letnim może powodować przegrzanie roślin. Dobrym więc rozwiązaniem jest układ ogrodu zimowego od strony południowo-wschodniej lub południowo-zachodniej.

Ogród zimowy całoroczny

Zastanawiając się nad założeniami i programem użytkowym projektu przyszłego domu, należy wziąć pod uwagę również ogród zimowy. Budowa ogrodu zimowego całorocznego powinna być realizowana równolegle ze wznoszeniem budynku. Wynika to z faktu, konieczności zaprojektowania i wykonania konstrukcji zapewniającej reżim temperatury i wilgotności wraz z systemem ogrzewania. Pociąga to za sobą konieczność zaprojektowania i wybudowania odpowiedniego fundamentu oraz warstw podłogi na gruncie odpowiedniego do obciążenia, czyli wagi całego ogrodu zimowego. Całoroczny ogród zimowy powinien więc być projektowany równolegle z projektem budynku. Oczywiście istnieje zawsze możliwość wykonania go w okresie późniejszym, jako konstrukcję samonośną lub wolno stojącą. 

Materiałami stosowanymi do budowy to dla konstrukcji drewno, stal, lecz najczęściej stosowane są systemowe profile z aluminium lub PVC, a dla ścian szkło hartowane lub szyby zespolone. Dobór profili i szyb oraz właściwy montaż musi zagwarantować szczelność i właściwy współczynnik przenikania ciepła jak dla okien i drzwi balkonowych, tj. ≥ 0,9 [W/m2K]. Zamierzonym efektem jest uzyskanie temperatury w ogrodzie zimowym zbliżonej do temperatury wnętrza domu. Takie warunki pozwalają na wykorzystanie tej przestrzeni w sposób nieograniczony, od oranżerii z roślinami tropikalnymi poprzez salon i jadalnię do niepowtarzalnej zielonej sali ćwiczeń. Szklana zabudowa w okresie zimnym wymaga jednak zaprojektowania odpowiedniego systemu ogrzewania, najczęściej zintegrowanego z ogrzewaniem budynku, a w okresie letnim systemu nawiewno-wywiewnego. W okresie letnim taka przestrzeń może nagrzać się do wysokiej temperatury, nieprzyjaznej roślinom i uniemożliwiającej użytkowanie ogrodu.

Ogród zimowy całoroczny

Czy ogród zimowy wymaga pozwolenia na budowę?

Jak już pisaliśmy ogród zimowy, a przede wszystkim ogród zimowy całoroczny powinien zostać zaprojektowany i wybudowany, jako element budynku mieszkalnego. W takim przypadku zostaje on objęty pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem wydanym dla budynku mieszkalnego. Zdarza się jednak, że posiadając już budynek mieszkalny, jesteśmy zainteresowani dobudową lub budową wolno stojącego ogrodu zimowego. W takim przypadku przepisy ustawy Prawo budowlane nakładają obowiązek uzyskania niezbędnego dokumentu, uprawniającego do wybudowania ogrodu zimowego nazwanego w ustawie oranżerią.

W przypadku chęci budowy ogrodu zimowego np. na istniejącym tarasie, o powierzchni większej niż 35 m2 ustawa nakłada obowiązek wystąpienia o pozwolenie na budowę. Natomiast w przypadku budowy oranżerii o powierzchni do 35 m2 dokumentem wymaganym jest zgłoszenie zamiaru budowy.

Poniżej cytujemy dokładny zapis:

Art. 29 ustawy prawo budowlane
Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowa: ….

oranżerii (ogrodów zimowych)

- o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Lokalizacja ogrodu zimowego

Zaprojektowanie ogrodu zimowego na etapie opracowania projektu budynku to zadanie i wyzwanie dla projektanta. Oczywiście oczekiwania w zakresie wyglądu zewnętrznego oraz dobór materiałów, które mają podstawowy wpływ na koszty jego budowy, to decyzje Inwestora. Analiza optymalnej lokalizacji korespondującej z założeniami architektury budynku to domena projektanta.

Zwróćmy jednak uwagę na najważniejsze założenia zarówno dla oranżerii całorocznej, jak i sezonowej zintegrowanej z budynkiem mieszkalnym. Zaprojektowanie ogrodu zimowego to również odpowiedź na pytanie, czy z ogrodu zimowego przewiduje się komunikację jedynie z budynkiem, czy zakłada się również wyjście bezpośrednio do ogrodu właściwego. W takim przypadku lokalizacja ogrodu zimowego, oranżerii zależeć będzie od usytuowania budynku mieszkalnego na działce, wielkości działki, jej układu w stosunku do stron świata, istniejącego zagospodarowania ogrodu właściwego. Optymalnym jednak usytuowaniem ogrodu zimowego w stosunku do stron świata jest układ południowo-wschodni lub południowo- zachodni, w przypadku gdy budynek zorientowany jest w dokładnych kierunkach stron świata. Do wnętrza dociera wówczas optymalna dawka promieni słonecznych.

Przeszklona przestrzeń zorientowana na południe może w okresie lata nagrzać się do temperatury ok. 50 stopni szkodliwej dla hodowanych i pielęgnowanych w niej roślin, a niemożliwej do użytkowania przez mieszkańców bez klimatyzacji. Dlatego kształt i układ ogrodu zimowego powinien opierać się na dwóch kierunkach.

Takie położenie jednak może być preferowane przez tych właścicieli budynku, którzy ogród zimowy traktują, jako sposób na dogrzanie sąsiadujących pomieszczeń, w okresie wczesnej wiosny i wczesnej jesieni, w okresach przejściowych. Ogrody zimowe mogą poprawić bilans energetyczny budynku.

Oranżeria jest traktowana jako jedna z najciekawszych przestrzeni użytkowych domu, ale również bufor termiczny i zarazem akumulator ciepła, powstałego z energii słonecznej, dużo zależy jednak od właściwej jej lokalizacji.

Niebagatelne jest również zorientowanie ogrodu zimowego tak, aby jego otwarcie umożliwiało podziwianie zieleni i aranżacji ogrodu właściwego, a niekiedy również krajobrazu.

Ile kosztuje ogród zimowy?

Jakie środki przeznaczyć na budowę ogrodu zimowego? Odpowiedź na to pytanie jest trudna. Zależy ona od założeń, jakie spełniać ma ogród zimowy. Oczywiście ogród zimowy sezonowy jest bez porównania tańszy od całorocznego, a ogród całoroczny budowany równolegle ze wznoszeniem budynku jest zasadniczo tańszy niż budowany oddzielnie. Stosunkowo niskie koszty budowy oranżerii sezonowej wynikają z faktu ograniczonego użytkowania w okresie zimnym. Pociąga to za sobą możliwość zastosowania tańszych materiałów i tak np. możliwość zastosowania szyb pojedynczych lub płyt z poliwęglanu i braku konieczności zastosowania lub zainstalowania ogrzewania.

Temperatura utrzymująca się w takim ogrodzie zimowym nie przekracza 11 stopni, ale również nie spada poniżej 6, jest ona więc odpowiednia do przechowywania roślin.

Decyzja o budowie ogrodu zimowego całorocznego może być podejmowana, jako założenie do projektu domu lub na etapie użytkowania budynku – zabudowa tarasu lub części istniejącego tarasu. Jak już pisaliśmy wcześniej, budowa oranżerii wraz z budową budynku ogranicza koszty do 30% w stosunku do kosztów budowy odrębnie.

Koszt wykonania ogrodu ciepłego, całorocznego zależny od rodzaju funkcji, jaką planujemy w tej przestrzeni i ta decyzja pociąga za sobą dobór odpowiedniej konstrukcji, wykończenia, sposobu ogrzewania, a przede wszystkim zastosowania szyb o odpowiedniej izolacyjności. Te założenia są podstawą do szacowania wysokości kosztów budowy ogrodu zimowego. Lokalizacja oranżerii na elewacji południowo-zachodniej lub wolno stojącego ogrodu zimowego zorientowanego w takich kierunkach, naraża ją na okresowe intensywne działanie promieni słonecznych i wymaga zastosowania rolet wewnętrznych lub żaluzji zewnętrznych, jako osłony przed nadmiarem słońca.

Niestety, oszacowanie kosztów budowy oranżerii ciepłej, zależy od rodzaju zastosowanych materiałów, rodzaju profili, przeszkleń, wentylacji, ogrzewania, a przede wszystkim wielkości i kształtu. Cenę podnoszą konstrukcje z profilami drewnianymi i aluminiowymi oraz kilkuwarstwowe przeszklenia. Dodatkowo ogrzewanie, zaawansowana wentylacja i wysoki standard wykończenia stanowi mają niebagatelny wpływ na cenę.

Mówiąc o kosztach wykonania ogrodu zimowego zarówno sezonowego, jak i całorocznego trudno nie wspomnieć o kosztach robót związanych z przygotowaniem posadowienia, czyli fundamentów, warstw podłogi zimnej i odpowiednich warstw izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej. Oczywiście w przypadku budowy oranżerii na istniejącym tarasie lub jego części, część wydatków jest już kosztami poniesionymi na etapie budowy domu.

Ogród zimowy na tarasie

Jak zrobić ogród zimowy na tarasie?

Nie można zapomnieć, że konstrukcja ogrodu zimowego zarówno sezonowego, jak i całorocznego, a przede wszystkim całorocznego to duże obciążenie na podłoże. Chęć wybudowania ogrodu na istniejącym terasie wymaga wykonania ekspertyzy technicznej tarasu, pod względem jego wytrzymałości na przeniesienie obciążeń z całej konstrukcji, ścian, dachu i obciążenia użytkowego. W przypadku możliwości wykorzystania tarasu, jako podłogi oranżerii, możemy zacząć projektować naszą przyszłą oranżerię, nie zapominając o konieczności zaprojektowania odpowiednich izolacji termicznych i przeciwwilgociowych.

Kształt ogrodu uzależniony jest od wielkości i kształtu tarasu. Wybór konstrukcji i rodzaju szyb ściennych i dachu, zależy od możliwości obciążenia trasu ciężarem konstrukcji. Połączenie elementów konstrukcji ogrodu zimowego ze ścianami budynku wymaga właściwego mocowania konstrukcji bezpośrednio do ściany konstrukcyjnej budynku, odsłaniając wcześniej fragment zewnętrznej warstwy ocieplenia budynku. Nie można zapomnieć o wykonaniu właściwych obróbek blacharskich, zabezpieczających ścianę budynku i ograniczających wnikanie deszczu i śniegu do wnętrza oranżerii.

Jak tanio zrobić ogród zimowy?

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Jeżeli mówimy o stosunkowo tanim rozwiązaniu to najpopularniejszym i możliwie oszczędnym rozwiązaniem jest wykonanie ogrodu zimowego sezonowego na istniejącym tarasie. Ograniczeniem kosztów byłaby możliwość wykorzystania istniejącego podcienia lub balkonu jako przykrycia - dachu ogrodu. Takie rozwiązanie nie wymaga konieczności wykonania dachu oranżerii. Ogród sezonowy natomiast ogranicza koszty związane z zastosowaniem szyb warstwowych, które nie należą do najtańszych.

Wykonany na tarasie z kostki brukowej ogród zimowy może spełniać funkcję również przeszklonej werandy z bezpośrednim zejściem do ogrodu właściwego.

Budowa ogrodu zimowego - jakie materiały najlepiej wybrać?

Budowa ogrodu zimowego wiąże się z poniesieniem sporych nakładów finansowych, o których pisaliśmy we wcześniejszej części artykułu. Ograniczanie wydatków na budowę takiej przestrzeni może spowodować niższą jakość techniczną, użytkową i wizualną naszego ogrodu zimowego, a także krótszy okres jego użytkowania lub konieczność częstego naprawiania usterek. Tak więc warto o tym pamiętać, dobierając materiały.

Oranżeria sezonowa nie wymaga zachowania reżimów temperaturowych, dlatego nie musi ona zostać wykonana z konstrukcji o wysokich parametrach termicznych. Stosowane w tych realizacjach systemy to rozwiązania bez przekładek termicznych, czyli tzw. systemy zimne. Stosowane w takich rozwiązaniach przeszklenia to szyby ze szkła pojedynczego, ale hartowane lub tzw. bezpieczne.

Oranżeria całoroczna, jej budowa i wymagania zasadniczo różnią się ogrodu sezonowego. Często spotykane określenie - oranżeria całoroczna, ciepła oddaje najlepiej różnicę pomiędzy tymi ogrodami. Zastanawiając się, jakie materiały wybrać do budowy ogrodu zimowego całorocznego, należy w pierwszej kolejności określić założenia dla takiego ogrodu, jego wielkość, kształt, funkcję, jaka ma pełnić oraz oczywiście możliwości finansowe. Poniżej podamy materiały, które pozwolą podjąć decyzję, z czego zbudować ogród zimowy, również ciepły ogród zimowy.

Wybór rodzaju konstrukcji ogrodu zimowego 

Konstrukcja ogrodu zimowego z drewna

Określana jako ogród zimowy drewniany, wybierana jest przez użytkowników, którzy preferują wykończenia wnętrz z naturalnych materiałów i w ten sposób chcą uzyskać właściwy efekt. Konstrukcja drewniana oprócz niezapomnianego efektu wizualnego posiada również bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Konstrukcja drewniana pozwala także zaprojektować wyrafinowany kształt ogrodu, poprzez możliwość wykorzystania klejonych i giętych profili drewnianych. Trwałość konstrukcji z drewna zapewnia jej konserwacja pod ciśnieniem, a jej wytrzymałość klejenie warstwowe. Konstrukcja taka umożliwia również formowanie łukowo wygiętych szkieletów.

Sama zmontowana konstrukcja drewniana odzwierciedla już efekt, jaki użytkownicy chcieli osiągnąć, zobowiązując jednak do odpowiedniego wykonania pełnej aranżacji całej przestrzeni. Podkreślenia wymaga jednak wysoka cena takiego rozwiązania.

Konstrukcja ogrodu zimowego z profili PVC

PVC jest materiałem relatywnie tanim, lekkim, trwałym i niewymagającym pielęgnacji, jak np. konstrukcje drewniane. Profil PVC nie jest jednak sztywny, ogranicza to możliwość wykonania długich elementów, długość nie powinna przekroczyć 2,5m. Oczywiście elementy poprzeczne pozwalają wydłużyć taki element.

Konstrukcja ogrodu zimowego z aluminium

Jedną z preferowanych jest konstrukcja z aluminium, niestety jej wysoka cena jest barierą dla wielu osób. Aluminium jest lekkie, wytrzymałe, odporne na korozję, a dodatkowy atut to możliwość malowania metodą proszkową na dowolny kolor. Konstrukcja z profili aluminiowych jest lekka, sztywna, odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Same profile mogą posiadać wkładki termiczne, zapewniające dobrą termoizolację. Wadą takiej konstrukcji jest jednak podatność na odkształcenia mechaniczne oraz wysoka cena.

Dach ogrodu zimowego

Ogród zimowy bardzo często projektowany jest lub budowany jako element budynku wypełniający przestrzeń pod balonem lub podcieniem budynku. W takim rozwiązaniu dach ogrodu zimowego jest elementem stałym budynku, a doświetlenie ogrodu odbywa się jedynie poprzez układ przeszklonych ścian.

Dach szklany ogrodu zimowego wykonany powinien zostać ze szkła bezpiecznego. Optymalne nachylenie dachu to 45-65°, pozwala absorbować dużą ilość energii słonecznej, a zarazem zapewnia szybkie zsuwanie się śniegu i odpływ wody opadowej do układu rynien i rur spustowych.

Innymi rozwiązaniami obecnie stosowanymi są szyby ze szkła samoczyszczącego (warstwa umożliwiająca pielęgnację), tafle refleksyjne, odbijające promienie słoneczne lub szkło absorbujące typu antisol.

Podsumowując: zalecamy maksymę „Budujesz ogród zimowy - nie oszczędzaj na materiałach”.

Jak ogrzać ogród zimowy całoroczny?

Idea budowania ogrodu zimowego całorocznego to możliwość wykorzystywania przestrzeni przede wszystkim w okresie zimnym, od później jesieni do wczesnej wiosny. W celu osiągnięcia właściwych reżimów temperatury niezbędne jest zaprojektowanie i wykonanie systemu grzewczego, pomimo zastosowania rozwiązań technologicznych przegród o właściwym współczynniku przenikania, jak dla okien i drzwi balkonowych, tj. ≥ 0,9 [W/m2K].

Połączenie ogrzewania tej przestrzeni z systemem grzewczym budynku to jeden z najczęściej stosowanych rozwiązań. Ogrzewanie podłogowe, grzejniki kanałowe lub grzejniki zawieszone na trwałych ścianach to źródła ciepła, których dobór zależeć będzie od aranżacji ogrodu i rodzaju zastosowanej posadzki. Bardzo ważne jest zastosowanie sterownika temperatury, który pozwoli wyłączyć system grzewczy w okresie dużego nasłonecznienia ogrodu.

W tym miejscu należy dodatkowo podkreślić, że ogród zimowy wymaga zapewnienia skutecznej wymiany powietrza, która wyeliminuje nadmiar pary wodnej skraplającej się na szybach. Zapewnić to może wentylacja naturalna (otwory nawiewne w dolnej części ścian i okna uchylne w dachu), wentylacja wymuszona lub klimatyzacja.

Ogród zimowy - jak go ciekawie urządzić?

Po zakończeniu budowy i montażu oranżerii nadchodzi czas jej urządzenia, przygotowania przestrzeni do zamierzonego i zaplanowanego użytkowania. Aranżacja oranżerii to najprzyjemniejszy i zazwyczaj wyczekiwany moment. Urządzenie salonu, salonu z jadalnią, zielonej przestrzeń do wypoczynku i relaksu lub pomieszczenia pełnego kwiatów i roślin tropikalnych - od wymarzonego i założonego przeznaczenia zależy też od rodzaj oświetlenia, wyposażenie i dobór ewentualnej dekoracji. Jak więc urządzić ogród zimowy?

Ogród zimowy - jak go urządzić

Oświetlenie do ogrodu zimowego

Ogród zimowy to miejsce do spędzania również nastrojowych wieczorów. Oświetlenie jest jednym z ważniejszych elementów aranżacji, które tworzy nastrój pomieszczenia. Dobór lamp związany jest jednak z określonym celem, jaki chcemy osiągnąć w oranżerii. Podświetlenie najatrakcyjniejszych roślin światłem punktowym lub lekko rozproszonym, światło skupione na wyjątkowym elemencie dekoracji – to przykłady oświetlenia, podkreślającego wyjątkowość miejsca. Pamiętajmy, że ogród zimowy jest pomieszczeniem użytkowym i potrzebuje również oświetlenia, dającego możliwość oświetlenia stołu w oranżerii z jadalnią lub dobrego oświetlenia foteli w przypadku zaaranżowania ogrodu, jako miejsca do odpoczynku z książką. Tak więc przed decyzją związaną z wykonaniem instalacji elektrycznej przemyśleć należy, jakim miejscem będzie dla nas ogród zimowy.

Rośliny do ogrodu zimowego

Planując i projektując ogród zimowy, zakładamy oczywiście, że przygotowujemy zieloną przestrzeń. Możliwość uprawy roślin na przestrzeni całego roku i uprawa roślin tropikalnych wymaga jednak zachowania odpowiedniego reżimu temperatury i wilgotności. Dobór gatunków roślin zależny jest więc od tych parametrów. Poniżej podamy grupy roślin możliwych do hodowli w zależności od temperatury panującej w oranżerii.

Rośliny odpowiednie do uprawy w temperaturze od 10-15 stopni

- palmy, azalie, gardenie, monstery, oleandry, kamelie, pelargonie

Rośliny odpowiednie do uprawy w temperaturze 15-25 stopni

- begonia zimowa, wilczomlecz, róża chińska, fiołek afrykański, filodendron, kalatea, paprocie

Egzotyczne rośliny do ogrodu zimowego

- eukaliptus, bananowiec, palmy drzewka cytrynowe i pomarańczowe

Rośliny do ogrodu zimowego łatwe w uprawie

- juka aloesowa, monstera, skrzydło kwiat, bananowiec

Rośliny do ogrodu zimowego, lubiące cień (w osłoniętej, zacienionej części ogrodu zimowego)

- begonia królewska, bluszcz, aglaonema

Należy pamiętać, że rośliny w oranżerii wymagają codziennej pielęgnacji. Szybko rosnące okazy to konieczność częstego podlewania, nawożenia, przycinania oraz właściwego przesadzania.

Meble do ogrodu zimowego

Ogród zimowy to zaprojektowana i przemyślana przestrzeń, która uatrakcyjnia nasze mieszkanie. Określona funkcja ogrodu zimowego narzuca sposób wykończenia i sposób urządzenia. Styl urządzenia ogrodu zimowego powinien komponować się również z rodzajem konstrukcji zastosowanej do jej budowy. Jednak możliwości aranżacyjne są nieograniczone. Urządzenie jadalni lub salonu wymaga wprowadzenia właściwych mebli, które mogą być meblami typowo pokojowymi z wygodnymi tapicerowanymi sofami lub szezlongami, jak i meblami ogrodowymi z drewna lub ratanu, czy innymi meblami stylizowanymi. W przypadku założenia funkcji salonowej i wprowadzenia mebli tapicerowanych należy jednak pamiętać o dużym nasłonecznieniu i ewentualnej możliwości zmiany koloru tapicerki pod wpływem promieni słonecznych. Urządzenie salonu wygodnymi "leniwcami" w zieleni ogrodu zimowego jest częstym marzeniem użytkowników, wymaga to jednak zastosowania rolet wewnętrznych lub żaluzji zewnętrznych, chroniących pomieszczenie przed nadmierną ekspozycją słońca. 
Urządzenie ogrodu zimowego to też możliwość wykazania się fantazją i osiągnięcie wymarzonego efektu tej wyjątkowej przestrzeni.

Meble do ogrodu zimowego

Osłony przed nadmiernym słońcem

Ogród zimowy z założenia jest zlokalizowany w sposób pozwalający właściwie oświetlić naturalnie przestrzeń oranżerii. Niestety nadmierne nasłonecznienie może okazać się problemem zarówno dla rosnących w niej roślin, jak i dla jej użytkowników. Rozwiązaniem problemu jest montaż osłon zewnętrznych lub wewnętrznych.

Osłony zewnętrzne, w związku z ich zastosowaniem na zewnętrznej stronie ścian i dachu, są trwale i odporne na czynniki zewnętrzne. Te rozwiązania mogą być wyposażane w silniki elektryczne, które pozwalają wygodnie zacieniać określone części ścian lub dachu. Niestety markizy i rolety zewnętrzne są stosunkowo drogim rozwiązaniem, ale gwarantują dużą trwałość ich użytkowania. Dodatkowym uzupełnieniem dla osłon zewnętrznych jest możliwość zainstalowania czujek wiatru i światła. Czujki te automatycznie zwijają osłony przy silnym wietrze lub intensywnym nasłonecznieniu.

Osłony wewnętrzne, są najczęściej spotykanym rozwiązaniem. Ich niska cena, dostępność i łatwość w montażu i konserwacji są atutami, zachęcającymi do ich zakupu. Takie rozwiązanie jest jednak mniej efektywne, pomiędzy szybą a roletą gromadzi się ciepło, które dodatkowo ogrzewa oranżerię. Rozwiązaniem tego problemu jest właściwy system nawiewno-wywiewny. Osłonami wewnętrznymi stosowanymi w ogrodach zimowych są rolety, żaluzje, plisy, a nawet zasłony.

​Dekoracje do ogrodu zimowego

Urządzony już ogród zimowy, czasem potrzebuje podkreślenia jego charakteru. Umożliwi to wprowadzenie odpowiednich elementów dekoracyjnych. W przypadku oranżerii z roślinami tropikalnymi takimi elementami mogą być np. ozdoby z krajów, w których takie rośliny rosną naturalnie. Dobór dekoracji, ozdób ma na celu podkreślenie charakteru miejsca, nadanie przestrzeni swoistego zamierzonego klimatu. 

Zobacz inne artykuły z kategorii:

KROK 5. Urządzam dom i ogród

Więcej

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?