Budowa garażu lub wiaty garażowej - co musisz wiedzieć przed rozpoczęciem?

Inwestorzy, którzy decydują się, aby wybudować garaż lub wiatę garażową, mogą wybierać spośród różnorodnych projektów z kolekcji ARCHON+. Ten szeroki wachlarz możliwości sprawia, że Klienci znajdą projekty dostosowane do swojej działki, zróżnicowane pod kątem stylu i powierzchni zabudowy. Budowa garażu wolno stojącego lub wiaty garażowej jest doskonałym rozwiązaniem, kiedy Inwestor posiada wąską i długą działkę lub potrzebuje kilku miejsc postojowych. Dodatkowo, rezygnacja z garażu w bryle budynku i wzniesienie garażu wolno stojącego lub budowa wiaty garażowej, pozwala zyskać więcej przestrzeni mieszkalnej na parterze domu, którą z powodzeniem można wykorzystać, powiększając reprezentacyjną strefę dzienną domu lub zdecydować się na dodatkowy pokój, na przykład pełniący funkcję gabinetu, pokoju dla gości, czy bawialni dla dzieci. Sprawdźmy zatem od czego zatem zacząć budowę garażu, ile kosztuje budowa garażu i gdzie zgłosić budowę garażu?

Co to jest garaż i formalności związane z budową garażu

Decydując się na realizację garażu na działce, warto wiedzieć, że formalności niezbędne do wybudowania garażu mogą się różnić w zależności od powierzchni zabudowy garażu. Aktualne przepisy Prawa budowlanego nie definiują, czym jest garaż, jednak sięgając do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie czytamy, że garaż to budynek "służący do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym - z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami, bądź garażem otwartym - bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi". W rozporządzeniu określono także jego minimalną wysokość w świetle konstrukcji poziomie 2,2 metra, szerokość bramy wjazdowej co najmniej 2.3 metra i wysokość 2 metry w świetle.

Garaż jest więc zamkniętą ze wszystkich stron konstrukcją z dachem i otworami, której przeznaczeniem jest ochrona pojazdu przed zmiennymi warunkami pogodowymi, ale także przechowywanie czy funkcja warsztatu.

Zobacz gotowe projekty garaży ARCHON+

Jak zbudować garaż - czy na budowę garażu potrzebne jest pozwolenie?

Do budowy garażu niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy do właściwego starostwa powiatowego. Wiele osób zastanawia się jednak, czy zmieniają się formalności w zależności od tego, czy stawiamy na działce garaż blaszany, czy garaż murowany? Czy garaż blaszany także wymaga pozwolenia na budowę? Prawo budowlane dopuszcza budowę garażu z dowolnego materiału, nie różnicując go. Te same przepisy dotyczą zarówno garażu murowanego, jak i garażu blaszanego. Najważniejszym kryterium wciąż jednak pozostaje metraż. Nie zawsze tak było, bowiem Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. w swoim pierwotnym brzmieniu wskazywała, że budowa garażu blaszanego wymagała pozwolenia. Wyjątek dotyczył tylko tymczasowych obiektów stawianych na czas trwania budowy domu.

Jak zgłosić budowę garażu? Od czego zacząć budowę garażu? Jaki garaż można zbudować, mając pozwolenie na budowę, a jaki garaż bez pozwolenia na budowę? O tym w dalszej części artykułu.

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie budowy garażu? Istotny warunek dotyczy powierzchni zabudowy garażu

Garaż na działce można wybudować po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub na podstawie zgłoszenia budowy. To, jaka procedura będzie obowiązywać Inwestora, zależy od projektu i jego parametrów. Zasadnicze znaczenie ma tutaj powierzchnia zabudowy garażu, a konkretnie, czy przekracza ona wielkość 35 m2. Jeżeli powierzchnia zabudowy garażu jest większa niż 35 m2, wówczas do rozpoczęcia robót budowlanych konieczne jest uzyskanie pozwolenie na budowę garażu.

Należy pamiętać, że budowa garażu podlega przepisom Prawa budowlanego i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dotyczy to na przykład zasad związanych z dopuszczalnymi odległościami od sąsiadującej działki. Garaż jest budynkiem, czyli jest w sposób trwały związany z gruntem, ma dach, a często również fundamenty, musi więc spełniać wymagania, dotyczące minimalnych odległości pomiędzy obiektem budowlanym a granicą działki.

Odległości garażu od granicy działki

Garaż wolno stojący musi być usytuowany minimum 3 metry od granicy w sytuacji, gdy garaż jest zwrócony w stronę granicy działki ścianą bez otworów, 4 metry w sytuacji, gdy garaż od strony granicy działki posiada ścianę z otworami. Jeśli budowa planowana jest w innych odległościach od granicy działki, na przykład 1,5 m, konieczne będzie ubieganie się o pozwolenie na budowę.

Budując garaż, nie można zapomnieć o konieczności uwzględnienia przepisów prawa, określonych przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Inwestorzy, którym budowie domu towarzyszy budowa garażu wolno stojącego, chętnie korzystają z możliwości zgłoszenia budowy garażu, jeśli tylko pozwalają na to parametry. Formalności przebiegają wówczas szybciej niż w przypadku wniosku o pozwolenie na budowę oraz nie wymagają od Inwestora zgłaszania rozpoczęcia, czy zakończenia budowy, jak również zatrudniania kierownika budowy, ani prowadzenia dziennika budowy.

Jaki garaż można wybudować na zgłoszenie?

Budowa garażu o powierzchni zabudowy do 35 m2 wymaga jedynie zgłoszenia zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego. Dotyczy to parterowych budynków wolno stojących, przy założeniu, że ich liczba łącznie z altanami oraz oranżeriami nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Jeżeli wszystkie wymogi nie zostaną spełnione, wówczas prawo wymaga od Inwestora uzyskania pozwolenia na budowę. Innymi słowy, budowa garażu o powierzchni zabudowy większej niż 35 m2 lub z dodatkową drugą kondygnacją wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Jaka dokumentacja jest potrzebna do budowy garażu?

Aby móc rozpocząć budować garaż, bez względu na to, czy staramy się o pozwolenie na budowę, czy decydujemy się jedynie na zgłoszenie budowy, niezbędne jest przygotowanie stosownych dokumentów, wymaganych przy poszczególnej procedurze. Jakich?

Dokumenty na budowę garażu na zgłoszenie

Aby zgłosić budowę garażu, należy posiadać i dostarczyć do właściwego urzędu, na przykład starostwa powiatowego poniższe dokumenty:

  • zgłoszenie zamiaru budowy na odpowiednim formularzu, do pobrania z właściwego urzędu miasta lub w starostwie powiatowym,
  • projekt garażu naniesiony na mapę, rzut garażu, przekrój przez budynek oraz projekt elewacji,
  • wszystkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie,
  • przy zgłoszeniu budowy garażu niezbędne jest oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • dodatkowe dokumenty wymagane przez urząd.

Dokumenty na budowę garażu z pozwoleniem na budowę

Aby ubiegać się o pozwolenie na budowę garażu, jakie dokumenty powinniśmy przygotować? Proces w tym przypadku jest bardziej skomplikowany i czasochłonny, a procedura jest podobna jak podczas budowy domu. Do wniosku o pozwolenie na budowę garażu należy dołączyć:

  • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego,
  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, jeżeli jest ona wymagana.

Czas oczekiwania na decyzję wynosi 65 dni od dnia złożenia wniosku. Po uzyskaniu pozwolenia, ale jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych Inwestor jest zobowiązany zarejestrować dziennik budowy, zatrudnić kierownika budowy i zgłosić nadzorowi budowlanemu termin rozpoczęcia prac. Budowę kończą kolejne procedury - zgłoszenie nadzorowi budowlanemu zakończenia budowy lub uzyskanie w drodze decyzji nadzoru budowlanego, pozwolenia na użytkowanie. Dopiero po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Gdzie i kiedy zgłosić budowę garażu?

Inwestorzy często zastanawiają się, gdzie zgłoszenie budowy garażu do 35m2 powinno być dokonane? Zgłoszenia budowy garażu dokonuje się przed rozpoczęciem prac, w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta, na którego terenie leży działka budowlana Inwestora. Cała procedura uprawomocnienia zgłoszenia trwa 21 dni od momentu dostarczenia dokumentów. Jeśli ten czas upłynie, a urzędnicy nie prześlą Inwestorowi dodatkowych zapytań, próśb o dostarczenie brakujących dokumentów ani sprzeciwu, można rozpocząć budowę.

Gotowe projekty garaży - czy warto wybrać?

Gotowe projekty garaży to duża wygoda dla Inwestora i z całą pewnością warto z nich skorzystać. Szeroka gama gotowych projektów sprawia, że Inwestor z pewnością znajdzie taki, którzy będzie odpowiadał jego preferencjom wizualnym i budżetowym, będąc uzupełnieniem stojącego lub budowanego na działce domu. Oferowane przez Pracownię ARCHON+ projekty odpowiadają oczekiwaniom Klientów dzięki swojej różnorodności i możliwości wprowadzania niewielkich, indywidualnych zmian. Gotowe projekty różnią się pod względem ilości miejsc do parkowania i mogą wynosić jeden, dwa lub trzy stanowiska. Mogą być zwieńczone różnym rodzajem dachu – płaskim, dwu lub czterospadowym, a także różnić się pod względem wykończenia i odpowiadać stylistyce nowoczesnej lub tradycyjnej. Część gotowych projektów posiada dodatkowe drzwi z boku, z przodu lub z tyłu budynku, ułatwiające korzystanie z dostępnej przestrzeni. Klienci wybierają też garaże z pomieszczeniem na poddaszu, zyskując dodatkowe miejsce do przechowywania. Należy pamiętać, że garaż to nie tylko miejsce do parkowania dla samochodu, ale także użytkowa przestrzeń, która z powodzeniem może pełnić funkcję warsztatu, czy pomieszczenia gospodarczego z miejscem do przechowywania sprzętu sportowego, ogrodniczego czy drewna kominkowego.

Ile kosztuje budowa garażu – zobacz przykładowe koszty budowy garażu

Decyzję o wyborze projektu, Inwestor powinien podjąć w oparciu o swoje wymagania i możliwy do wykorzystania budżet. Koszt budowy garażu zależy od stopnia skomplikowania kształtu bryły, typu więźby dachowej, rodzaju pokrycia dachowego oraz powierzchni budowli. Dowodem na duże zróżnicowanie kosztów są poniższe przykłady projektów, które przybliżają odpowiedź na pytanie: ile kosztuje budowa garażu wolno stojącego?

Garaż 1-stanowiskowy G5

Garaż 1-stanowiskowy G5 o powierzchni zabudowy do 35 m2, to garaż parterowy o prostej bryle, z dwuspadowym dachem. Jasna elewacja współgra z ciemną dachówką, a odsłonięte elementy konstrukcji dachu dodają projektowi wyjątkowego charakteru. Od frontu zaprojektowana została brama wjazdowa, na ścianie bocznej natomiast okno, zapewniające we wnętrzu optymalną ilość naturalnego światła.
Koszt budowy tego garażu w stanie surowym zamkniętym to wydatek ok. 38 500 zł netto*.

Garaż 1-stanowiskowy G19

Garaż 1-stanowiskowy G19 to przykład garażu z wiatą, która posiada także miejsce dla drugiego samochodu. To prosta, a zarazem nowoczesna konstrukcja z dachem dwuspadowym. Do garażu przynależy dodatkowo praktyczne pomieszczenie gospodarcze z osobnym wejściem zewnętrznym. Garaż i pomieszczenie gospodarcze posiadają okna, zapewniające naturalne światło.
Koszt budowy tego garażu w stanie surowym zamkniętym to wydatek ok. 66 200 zł netto*

Garaż 2-stanowiskowy G27

Garaż 2-stanowiskowy G27 to obszerny budynek mieszczący dwa pełne stanowiska. Dzwarta bryła i dwuspadowy dach to wyróżniki projektu, który dodatkowo podkreśla nowoczesny projekt elewacji - jasny tynk z naturalną okładziną i szarą stolarką okienną i bramami wjazdowymi i dodatkowymi drzwiami wejściowymi. W garażu przewidziano dodatkowo miejsca na przechowywanie sprzętów ogrodniczych czy sportowych, a także na organizację małego warsztatu, dzięki możliwości aranżacji praktycznych szafek czy półek.
Koszt budowy tego garażu w stanie surowym zamkniętym to wydatek ok. 87 000 zł netto*.

Garaż 3-stanowiskowy G8a

Garaż 3-stanowiskowy G8a to najdroższy w realizacji garaż wśród zaprezentowanych projektów. Garaż mieści pełnowymiarowe miejsce na 3 samochody oraz dodatkowo pomieszczenie gospodarcze, mogące z powodzeniem pełnić funkcję warsztatu, sprawdzi się także jako składzik na drewno lub sprzęt sportowy i ogrodniczy. Projekt w stylu tradycyjnym podkreśla wykończenie elewacji. Okna ze szprosami, opaski, dwuspadowy dach z podbitką, kolorystycznie nawiązująca do stolarki okiennej, drzwi i bram wjazdowych.
Koszt budowy tego garażu w stanie surowym zamkniętym to wydatek ok. 112 300 zł netto*

Powyższe przykłady projektów garaży doskonale obrazują zróżnicowanie kosztów budowy, zależne od rodzaju projektu, formy bryły, rodzaju zadaszenia, liczby miejsc parkingowych.

*Podane koszty budowy wyliczono na podstawie aktualnych kosztorysów szczegółowych bazujących na minimalnych stawkach krajowych Sekocenbud na III kwartał 2021 r.

Co to jest wiata i formalności związane z budową wiaty garażowej

Prawo budowlane nie zawiera definicji wiaty garażowej, jednak pojęcie to pojawia się w wielu przepisach. Wiata garażowa jest konstrukcją otwartą, wspartą na filarach, zazwyczaj pozbawioną w ścian zewnętrznych, z pełnym lub częściowym zadaszeniem, która z powodzeniem zabezpieczy samochód, ale posłuży także jako miejsce do przechowywania sprzętu ogrodniczego, rowerów czy drewna do kominka.

Budowa wiaty garażowej o powierzchni do 50m2, usytuowanej na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe nie wymaga konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, ani nie wymaga zgłoszenia do organu nadzoru architektoniczno-budowlanego, pod warunkiem, że ich liczba nie jest większa niż dwie na 1000 m2 powierzchni działki.

Kiedy do budowy wiaty garażowej wymagane jest pozwolenia na budowę?

Jeżeli powierzchnia zabudowy wiaty garażowej przekroczy 50 m2 lub ich jest większa niż dwie na 1000 m2 powierzchni działki, wówczas przed rozpoczęciem budowy należy wystąpić o pozwolenie na budowę. Co więcej, jeżeli obszar oddziaływania wiaty nie zawiera się na działce Inwestora, a swoim zasięgiem obejmuje działkę sąsiednią, może być wymagane uzyskanie powalenia na budowę.

Odległość wiaty garażowej od granicy działki - zadaszonych stanowisk postojowych

W kwestii lokalizacji zadaszonej wiaty garażowej zadaszonych stanowisk postojowych obowiązuje wymóg obligujący do zachowania 7 metrów odległości od okien pomieszczeń przewidzianych na stały pobyt ludzi oraz 3 metrów od granicy działki. Wymóg ten nie stosuje się do niezadaszonych miejsc postojowych. Powołane powyżej wymagania wynikają z przepisów Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Projekty wiat garażowych ARCHON+

Wiaty garażowe ARCHON+ to proste, a zarazem estetyczne koncepcje, które współgrają z otoczeniem, stanowiąc spójną całość z wybranym projektem domu. Profesjonalnie przygotowana dokumentacja sprawia, że budowa wiaty garażowej jest szybka i bezproblemowa. Każdy Klient otrzymuje przygotowany w trzech egzemplarzach projekt wiaty garażowej, który zawiera: projekt architektoniczny, projekt konstrukcyjny oraz dodatkowe materiały i zestawienia. Zobacz projekty wiat garażowych ARCHON+.

Czytaj także:

Co można budować bez pozwolenia i zgłoszenia? Zmiany w prawie budowlanym 2020

Umowa o roboty budowlane - sprawdź, co trzeba wiedzieć!

Jeżeli jesteś na etapie wyboru projektu domu, projektu garażu lub wiaty garażowej i potrzebujesz fachowej pomocy, to zapraszamy serdecznie do kontaktu z Doradcami Projektowymi ARCHON+.

Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu
w dogodnej dla Ciebie formie!

2022 06 20 contact 02

Chcesz z nami porozmawiać w dogodnej dla siebie chwili?

Zamów rozmowę, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.

2022 06 20 contact 03

Jesteśmy do Twojej dyspozycji również na czacie pon.-pt. 8-21, sob. 9-13

Odpowiemy jak tylko będziemy dostępni.

2022 06 20 contact 04

Jeśli wolisz szczegółowo opisać swoje pytanie, napisz do nas.

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Napisz do nas

Zadzwoń do nas +48 12 37 21 900

Zobacz inne artykuły z kategorii:

KROK 5. Urządzam dom i ogród

Więcej

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?