Wieniec stropowy - czym jest i jak prawidłowo go wykonać?

Rozpoczynając budowę własnego domu, warto poznać elementy, które wchodzą w skład jego konstrukcji.  Jednym z nich jest wieniec stropowy, który pełni istotną funkcję w zapewnieniu właściwej sztywności, stabilności i wytrzymałości domu. W artykule wyjaśnimy, czym jest wieniec stropowy, jakie są jego rodzaje i funkcje oraz jak prawidłowo go wykonać. Omówimy kolejne kroki, począwszy od przygotowania podłoża pod wieniec, poprzez prawidłowe ułożenie konstrukcji wieńca, aż do jego utwardzenia. Zapraszamy do lektury artykułu.

Co to jest wieniec stropowy?

Wieniec stropowy jest elementem konstrukcji stropu w formie poziomej belki żelbetowej umieszczonej w ścianach budynku, która okala strop i zespala go ze ścianami zewnętrznymi. Głównym zadaniem wieńca stropowego jest usztywnienie i wzmocnienie całej konstrukcji budynku, przenoszenie obciążeń ze stropu na ściany i równomierne rozłożenie tych obciążeń. Dzięki temu elementowi konstrukcyjnemu budynek zyskuje odpowiednią stabilność i ochronę przed uszkodzeniami, wynikającymi np. z nierównomiernego osiadania gruntu. Rodzaj i wymiary wieńca dostosowane są odpowiednio przez projektanta do rozpiętości stropu. 

Kształt i wymiary stropowego wieńca żelbetowego

Wieniec stropu określany również jako wieniec żelbetowy to istotny element każdego domu. Jego kształt i wymiary zależą od rodzaju stropu i jego rozpiętości, jaki został przewidziany w konkretnym projekcie domu. Wymiary wieńców stropowych mogą różnić się w zależności od projektu i obciążeń konstrukcji. Ostateczne parametry wieńca konstrukcyjnego są wynikiem analizy projektowej i muszą spełniać wszelkie normy i przepisy budowlane. 

Zazwyczaj wieniec stropowy jest belką o przekroju kwadratowym i stanowi poziomą opaskę z warstwy żelbetu, która umieszczona jest na każdej kondygnacji domu w poziomie stropów wzdłuż wszystkich ścian konstrukcyjnych budynku, jak i po całym jego obwodzie. Najczęściej wieniec zajmuje całą grubość ściany konstrukcyjnej. W celu zapewnienia wytrzymałości i stabilności, wieniec budowlany stropowy jest wzmocniony przez zbrojenie.

Wieniec stropowy - jego funkcja i rodzaje

Omawiając zagadnienia związane z wieńcem konstrukcyjnym, należy wyszczególnić następujące jego funkcje:

Funkcje wieńca stropowego

  • stabilizacja konstrukcji - główną funkcją wieńca stropowego jest wzmocnienie konstrukcji budynku i zapewnienie właściwej stabilności; umieszczony na szczycie ścian nośnych, wieniec łączy je wokół obwodu, tworząc jednolitą i solidną konstrukcję; dzięki temu budynki są odporne na obciążenia, w tym siły wiatru, czy drgania,
  • przeniesienie obciążeń - wieniec odpowiada za równomierne rozłożenie obciążeń, zarówno pionowych, jak i poziomych na ściany nośne; dzięki temu redukuje się naciski i naprężenia działające na poszczególne elementy konstrukcyjne, co przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości budynku,
  • zabezpieczenie przed pękaniem ścian - wieńce stropowe skutecznie wzmacniają ściany i zapewniają im większą odporność na naprężenia, a tym samym zapobiegają pękaniu ścian,
  • ułatwienie montażu stropów - konstrukcja wieńca żelbetowego pełni istotną funkcję przy ułożeniu konstrukcji stropowej i montażu stropów prefabrykowanych; stanowi on punkt zaczepienia dla elementów stropowych, umożliwiając ich precyzyjne ułożenie i mocowanie; dzięki temu proces budowy omawianych stropów jest bardziej efektywny i bezpieczny.

Wieniec stropowy - funkcje

Rodzaje wieńców stropowych i ich wykonanie

Każdorazowo w projekcie architektoniczno - budowlanym precyzyjnie określony jest rodzaj i parametry wieńca stropowego, jaki ma być zastosowany w konkretnym budynku.

Biorąc pod uwagę rodzaje wieńców stropowych, można wyróżnić:

Wieniec stropowy podniesiony

Wieniec podniesiony, znany również jako wieniec stropowy z podwieszeniem, jest jednym z rodzajów wieńców konstrukcyjnych, mający szczególne zastosowanie w przypadku budynków o większej liczbie kondygnacji, najczęściej przy stropach monolitycznych. 

Funkcją wieńca stropowego podniesionego jest zapewnienie stabilności i równomiernego rozprowadzenia obciążenia z górnych kondygnacji na ściany nośne. Wykonanie wieńca stropowego podniesionego wymaga zbrojenia z prętów o odpowiedniej średnicy, które są układane wokół obwodu wieńca, zapewniając mu wytrzymałość. Ważne jest także uwzględnienie zbrojenia wieńca w odpowiednich miejscach, takich jak narożniki, gdzie może być stosowane jarzemko zbrojeniowe w celu zapewnienia dodatkowej stabilności.

Po zbrojeniu wieńce stropowe podniesione są betonowane. Proces ten polega na starannym wypełnieniu przestrzeni między prętami zbrojeniowymi betonem. Ważne jest równomierne rozprowadzenie betonu oraz zapewnienie odpowiedniej gęstości materiału. Po betonowaniu wieńce stropowe podniesione muszą odpowiednio schnąć i utwardzać się, aby osiągnąć pełną trwałość i stabilizację.

Wieniec żelbetowy opuszczony

Wieniec opuszczony żelbetowy, zwykle stosowany ze stropami prefabrykowanymi, umieszczany jest na zewnętrznej części ściany szczytowej budynku. Jego funkcją jest zapewnienie dodatkowej stabilności i wytrzymałości, zwłaszcza w przypadku budynków o większej wysokości, na przykład w domach wielokondygnacyjnych. Wieniec ten jest wykonany z żelbetu, czyli betonu wzmocnionego prętami zbrojeniowymi, co daje mu odpowiednią wytrzymałość. Dodatkowo w przypadku wieńca opuszczanego, stosuje się prefabrykowane kształtki wieńcowe, które tworzą część szalunku wieńca opuszczonego. Ich zastosowanie w pewnym stopniu skraca prace budowlane, eliminując deskowanie wewnętrzne oraz zewnętrzne wieńców. Jego kształt i wymiary są dostosowane do projektu budynku, a zastosowane zbrojenie, takie jak pręty zbrojeniowe, zapewnia mu dodatkową siłę nośną.

Wieniec żelbetowy na ścianie szczytowej

Wieniec żelbetowy to rodzaj konstrukcji, która jest umieszczana na górnej części ściany szczytowej budynku. Jego główną funkcją jest rozprowadzanie i równomierne przenoszenie obciążenia dachowego na ściany nośne, dzięki czemu zapewnia stabilność i wytrzymałość całej konstrukcji dachu, również w przypadku, gdy mamy do czynienia z naporem dachu skośnego. Ten rodzaj wieńca również wykonuje się z żelbetu, stosując odpowiednie zbrojenie i betonowanie, aby zapewnić wymaganą trwałość budynku.

Wieniec stropowy równy

Wieniec budowlany równy ma postać poziomej warstwy betonu lub cegły, która jest równo rozmieszczona na całym obwodzie budynku. Stosuje się go w połączeniu ze stropami prefabrykowanymi. Wykonanie wieńca budowlanego równego wymaga precyzyjnego ułożenia betonu lub cegieł oraz starannego zbrojenia. W przypadku betonowego wieńca równego istotne jest również zapewnienie odpowiedniej jakości mieszanki betonowej oraz prawidłowego procesu betonowania i utwardzania. Główną funkcją wieńca równego jest zapewnienie dodatkowej stabilności i wytrzymałości konstrukcji. Jest on umieszczany na górnej części ścian nośnych budynku, na granicy pomiędzy kondygnacjami. Dzięki temu wieńcowi obciążenia rozkładane są równomiernie na ściany, co zmniejsza nacisk na poszczególne elementy konstrukcyjne i zwiększa bezpieczeństwo budynku.

Zbrojenie wieńców i betonowanie wieńca stropowego

Zbrojenie wieńca stropowego ma na celu jego wzmocnienie i zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości tego fragmentu budynku. Zadaniem zbrojenia jest zapewnienie odpowiedniej odporności na obciążenia, takie jak siły grawitacyjne, wibracje czy naprężenia. Wieńce stropowe zbroi się prętami o odpowiednich średnicach, które układane są po dwa na górze i na dole. Następnie łączy się je, używając strzemion. Zbrojenie należy ułożyć na wszystkich ścianach, w narożnikach powinno być odpowiednio zakotwione. Następnie można przystąpić do kolejnego etapu, jakim jest betonowanie wieńca stropowego. Ten element konstrukcyjny, pełniący funkcję zamknięcia ścian, musi być starannie wypełniony betonem, aby zapewniał odpowiednią wytrzymałość i stabilność. Przed zalaniem wieńca betonem ważne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni wieńca, która powinna być czysta, pozbawiona kurzu i innych zanieczyszczeń. Podczas betonowania wieńca, należy dbać o równomierne rozprowadzenie betonu wzdłuż całej długości. W tym celu można wykorzystać specjalne narzędzia, które pomagają zagęścić beton i usunąć ewentualne pęcherze powietrza. 

Po zakończeniu betonowania należy zapewnić odpowiedni czas schnięcia i utwardzania wieńca. Zwykle wymaga to około od 7 do 14 dni, w zależności od warunków atmosferycznych i rodzaju użytego betonu. Podczas tego procesu, należy unikać obciążeń na wieńcu oraz chronić go przed wpływem czynników zewnętrznych, takich jak opady deszczu czy nadmierna ekspozycja na słońce.

Zbrojenie wieńca stropowego

Wieniec stropowy - ile kosztuje?

Cena wykonania wieńca stropowego może być zróżnicowana i zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja budowy, rodzaj materiałów używanych do budowy wieńca, złożoność konstrukcji, czy wielkość budynku. Warto pamiętać, że koszt budowy wieńca stropowego będzie częścią ogólnego budżetu budowy, który obejmuje również inne prace budowlane i materiały. Aby uzyskać dokładne informacje na temat kosztów wykonania wieńca stropowego, można skontaktować się z wykonawcą, który może dokładniej oszacować koszty na podstawie indywidualnych warunków i wymagań projektowych.

Najczęściej zadawane pytania o wieniec konstrukcyjny

Jak przy każdym etapie, który rozpoczynamy podczas realizacji wymarzonego domu, pojawiają się pytania, także w zakresie wykonania wieńca stropowego. Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Jak długo musi schnąć wieniec?

Czas schnięcia wieńca konstrukcyjnego zależy od różnych czynników, takich jak warunki atmosferyczne, rodzaj użytego materiału i grubość wieńca. W ogólnym przypadku, po zakończeniu betonowania, wieniec wymaga odpowiedniego czasu na utwardzenie i osiągnięcie pełnej wytrzymałości. W początkowej fazie schnięcia ważne jest, aby utrzymać wilgotność wieńca i tym samym zapewnić właściwe utwardzenie betonu. Zazwyczaj, aby osiągnąć odpowiednią wytrzymałość, wieniec stropowy powinien schnąć przez co najmniej kilka dni, a czasami nawet kilka tygodni, zanim będzie gotowy do dalszych prac budowlanych. Ważne jest również śledzenie zaleceń producenta betonu oraz konsultacja z fachowcem, który pomoże określić dokładny czas schnięcia w konkretnym przypadku.

Czy dostępne są gotowe wieńce?

Zgłębiając temat wieńca stropowego, pojawia się też pytanie – czy jest możliwość kupna gotowej konstrukcji? Na rynku są dostępne gotowe wieńce, zwane również prefabrykowanymi wieńcami. Gotowe wieńce są wcześniej przygotowywane w specjalistycznych fabrykach, a następnie dostarczane na plac budowy w gotowej do użycia formie. Dzięki temu eliminuje się konieczność ręcznego formowania i zbrojenia wieńca na budowie, co w dużym stopniu może przyspieszyć realizację wymarzonego domu. Gotowy wieniec zbrojeniowy jest wykonany z wytrzymałego betonu i zbrojenia, spełnia normy i standardy konstrukcyjne. Jego użycie może nie tylko przyspieszyć proces budowy, ale i zmniejszyć koszty i zapewnić większą precyzję wykonania. Gotowe wieńce są dostępne w różnych kształtach i wymiarach, co pozwala dopasować je do konkretnych potrzeb i projektów.

Czy wieniec pod murłatę jest konieczny?

Wieniec pod murłatę jest jednym z elementów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie i powinien być zastosowany pod murłatę w każdej inwestycji. Wieniec pod murłatę ma za zadanie wzmocnić i wyrównać poziom przy ścianach nośnych przed ułożeniem warstwy murłaty. Jest to szczególnie istotne w przypadku budowy zewnętrznych ścian nośnych z materiałów o różnej wytrzymałości, jak na przykład cegła i bloczki betonowe. Zbrojenie wieńca pod murłatę pozwala na uzyskanie jednolitej i stabilnej podstawy dla murłaty, co wpływa na trwałość i równomierne rozłożenie obciążeń konstrukcyjnych.

Jakie zbrojenie przy konstrukcji wieńca?

Zbrojenie wieńca stropowego zapewnia odpowiednią wytrzymałość konstrukcji. Konkretna konstrukcja zbrojenia wieńca zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj budynku, obciążenia, rodzaj stropu, rodzaj materiałów użytych do budowy ścian, a także wymagania norm budowlanych.

Typowe zbrojenie wieńca obejmuje zastosowanie prętów zbrojeniowych o określonej średnicy i rozmieszczeniu. W zależności od projektu może być stosowane pojedyncze zbrojenie w postaci pojedynczych prętów lub zestawów prętów, tzw. jarzemek zbrojeniowych. Jarzemka zbrojeniowe wykorzystywane są jako łączenie zbrojenia w narożnikach w celu zapewnienia dodatkowej wytrzymałości.

Warto zaznaczyć, że odpowiednie zbrojenie wieńca stropowego powinno być zaprojektowane przez specjalistę, biorąc pod uwagę specyfikę danego projektu budowlanego i obowiązujące przepisy budowlane

Zobacz inne artykuły z kategorii:

Budowa domu - co warto wiedzieć

Więcej

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z Doradcą
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Niestety nie ma nas teraz w biurze. Czy chcesz, abyśmy do Ciebie oddzwonili w wybranym przez Ciebie terminie?