Budowa domu - stan surowy zamknięty - co obejmuje i ile kosztuje ten etap budowy?

Budowa domu to proces, który można podzielić na kilka etapów, a każdy z nich ma kluczowe znaczenie dla całości projektu. Jednym z takich etapów jest osiągnięcie stanu surowego zamkniętego. Czym jest stan surowy zamknięty i jakie prace wchodzą w jego skład? Na czym polega doprowadzenie domu do stanu surowego zamkniętego i jakie są kolejne etapy budowy domu?

Stan surowy zamknięty - co to jest?

Co oznacza stan surowy zamknięty? Stan surowy zamknięty jest kluczowym etapem w procesie budowy domu, stanowiącym przejście od zewnętrznej konstrukcji nośnej do możliwości rozpoczęcia prac wykończeniowych wewnątrz budynku. Definiuje się go jako etap, na którym dom w stanie surowym jest już "zamknięty", czyli posiada wykonane ściany nośne, strop nad parterem, więźbę dachową wraz z pokryciem dachowym, a także zamontowane okna i drzwi zewnętrzne. Dzięki temu budynek jest zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi, co umożliwia wykonanie dalszych prac niezależnie od warunków pogodowych.

Etap stanu surowego zamkniętego różni się od domu w stanie surowym otwartym, który obejmuje zakończenie prac nad konstrukcją nośną budynku bez montażu stolarki zewnętrznej. Osiągnięcie stanu surowego zamkniętego jest więc kolejnym etapem w budowie domu, następującym po etapie stanu surowego otwartego, a przed etapem związanym z pracami wykończeniowymi takimi jak montaż instalacji wewnętrznych, tynkowanie, malowanie ścian czy też wykonanie podłóg.

ARCHON+ Biuro Projektów logo Zobacz najciekawsze projekty domów!


Zobacz więcej projektów

Etap budowy przed stanem surowym zamkniętym

Proces budowy domu jest podzielony na kilka kluczowych etapów, które stopniowo prowadzą do jego ukończenia. Przed osiągnięciem stanu surowego zamkniętego, który jest znaczącym punktem w całym procesie, prace budowlane przechodzą przez kilka innych ważnych faz:

1. Stan zerowy

Stan zerowy, nazywany również pracami przygotowawczymi lub fundamentowymi, jest pierwszym etapem budowy domu. Obejmuje on przygotowanie terenu pod budowę, co może wiązać się z wyrównaniem terenu, usunięciem przeszkód naturalnych i budowlanych, a także wykonaniem wszelkich niezbędnych wykopów. Następnie przechodzi się do właściwego etapu prac, jakim jest wykonanie fundamentów. Fundamenty są kluczowe dla stabilności i trwałości całej konstrukcji, ponieważ przenoszą ciężar budynku na grunt. W ramach stanu zerowego realizowane są również prace związane z izolacją przeciwwilgociową i przeciwwodną, a także przygotowanie do instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych.

2. Stan surowy otwarty

Po zakończeniu prac związanych ze stanem zerowym, budowa wchodzi w fazę stanu surowego otwartego. Ten etap obejmuje wznoszenie ścian nośnych, konstrukcji budynku, stropów oraz innych elementów konstrukcyjnych, które definiują kształt i rozmiar domu. W tym czasie realizowane są również prace nad budową schodów (jeśli są przewidziane w projekcie) oraz innych kluczowych elementów konstrukcyjnych. Stan surowy otwarty kończy się w momencie, gdy budynek ma już wyraźnie zarysowaną strukturę wykonaną więźbę oraz pokrycie dachu, ale jeszcze nie posiada zamontowanych okien, drzwi zewnętrznych.

Stan surowy otwarty

Przejście do stanu surowego zamkniętego

Po zakończeniu etapu stanu surowego otwartego, następuje trzeci etap budowy domu, czyli instalowane są okna i drzwi zewnętrzne, co w całości "zamyka" budynek, chroniąc jego wnętrze przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki temu możliwe staje się rozpoczęcie prac wewnątrz budynku, niezależnie od warunków pogodowych.

Każdy z tych etapów jest niezbędny do osiągnięcia kolejnego, a ich staranne wykonanie jest kluczowe dla bezpieczeństwa, stabilności oraz trwałości całej konstrukcji. Stan surowy zamknięty jest więc ważnym etapem w procesie budowy, umożliwiającym przejście do dalszych prac wykończeniowych i instalacyjnych wewnątrz domu.

Prace budowlane, aby dom osiągnął stan surowy zamknięty

Jakie prace budowlane obejmuje stan surowy zamknięty? Prace budowlane niezbędne do osiągnięcia stanu surowego zamkniętego obejmują szeroki zakres działań, począwszy od przygotowania terenu (stan zerowy), przez wznoszenie konstrukcji budynku wraz z pokryciem dachu (stan surowy otwarty), aż po montaż okien i drzwi, co finalnie prowadzi do osiągnięcia stanu surowego zamkniętego. Na tym etapie budynek jest już zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych, co umożliwia rozpoczęcie prac wykończeniowych wewnątrz. Aby zatem móc stwierdzić, że dom znajduje się w stanie surowym zamkniętym, należy doprowadzić budynek do stanu surowego otwartego oraz wykonać następujące poniższe prace:

Montaż okien - wstawienie okien w otworach okiennych, co jest kluczowe dla zabezpieczenia wnętrza budynku przed czynnikami atmosferycznymi.

Montaż drzwi zewnętrznych i bramy garażowej - podobnie jak w przypadku okien, instalacja drzwi zewnętrznych i bramy garażowej zapewnia izolację termiczną i akustyczną oraz zabezpiecza budynek przed niepożądanym dostępem.

Murowanie ścianek działowych - budowa murowanych wewnętrznych ścianek działowych, które dzielą przestrzeń budynku na poszczególne pomieszczenia.

Stan surowy zamkniety - montaż okien

Czas i koszty osiągnięcia stanu surowego zamkniętego

Ile kosztuje stan surowy zamknięty? Osiągnięcie stanu surowego zamkniętego w procesie budowy domu jest jednym z kluczowych momentów, który ma znaczący wpływ na dalsze poszczególne etapy prac budowy domu oraz na ostateczne wykończenie domu. Czas i koszty związane z doprowadzeniem domu do tego etapu mogą się znacznie różnić w zależności od wielu czynników. Poniżej przedstawiono orientacyjną analizę czasu i kosztów, uwzględniając najważniejsze elementy wpływające na te aspekty.

Czas

Stan surowy zamknięty zwykle zajmuje kilka miesięcy. Czas ten może być krótszy lub dłuższy w zależności od skomplikowania projektu, warunków pogodowych, efektywności pracy zespołu budowlanego oraz dostępności materiałów. Ten etap budowy domu wymaga precyzyjnej pracy i koordynacji różnych specjalistów, takich jak cieśle, dekarze oraz monterzy okien i drzwi.

Koszty

Koszty samego budynku są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja budowy, wybór zastosowanych materiałów, rozmiaru domu oraz indywidualne wymagania projektowe. Orientacyjnie, koszty te mogą stanowić około 45-60% całkowitego budżetu przeznaczonego na budowę domu. Wartość ta może się wahać w zależności od standardu wykończenia oraz cen rynkowych materiałów budowlanych i usług.

Czynniki wpływające na koszty:

Rozmiar domu i skomplikowanie projektu oraz ilość kondygnacji: Większe domy lub te o skomplikowanej architekturze mogą wymagać więcej materiałów i pracy, co przekłada się na wyższe koszty. Domy parterowe, ze względu na rozłożystość konstrukcji, są droższe w budowie stanu surowego zamkniętego w porównaniu do budynków o zbliżonej powierzchni użytkowej z poddaszem użytkowym.

Wybór materiałów: Koszty mogą znacznie wzrosnąć w zależności od wybranych materiałów Materiały o wyższej jakości i lepszych parametrach izolacyjnych są droższe, ale mogą przynieść oszczędności w dłuższej perspektywie. Należy mieć na względzie, iż nie mogą być one gorsze od przyjętych w dokumentacji projektowej parametrów technicznych.

Koszty robocizny: W zależności od regionu i dostępności fachowców, koszty robocizny mogą znacząco wpłynąć na całkowity budżet.

Warunki pogodowe i logistyczne: Niekorzystne warunki pogodowe mogą opóźnić prace, co z kolei może zwiększyć koszty związane z wynajmem sprzętu czy dłuższym zatrudnieniem ekipy budowlanej.

Warto skonsultować się z profesjonalistami, aby uzyskać dokładną wycenę i zaplanować prace zgodnie z oczekiwaniami oraz możliwościami finansowymi. Należy również uwzględnić możliwe zmiany w kosztach materiałów i robocizny, planując pewien bufor finansowy na nieprzewidziane wydatki.

Zabezpieczenie budynku w stanie surowym zamkniętym

Zabezpieczenie budynku w stanie surowym zamkniętym przed warunkami atmosferycznymi, w tym także zimą wymaga zapewnienia odpowiednich warunków:

  • jeśli Inwestor planuje prowadzenie prac wykończeniowych, należy zadbać o odpowiednią temperaturę wewnątrz - co najmniej 15 stopni Celsjusza,
  • zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza poprzez otwarte nawiewniki w oknach, dzięki czemu wilgoć usuwana jest skuteczniej, a ryzyko zawilgocenia ścian maleje,
  • efektywna wentylacja - sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych, a w przypadku wentylacji mechanicznej z rekuperatorem montaż centrali wentylacyjnej.

Prawidłowo wykonany i zabezpieczony budynek w stanie surowym zamkniętym może stać nawet kilka lat. W każdym jednak przypadku warto sprawdzić, czy drzwi i okna są odpowiednio uszczelnione, czy system odwodnienia - rynny i rury spustowe, są drożne i szczelne, a także czy w blisko murów budynku nie gromadzi się woda.

Stan surowy zamknięty - zabezpieczenie domu

Instalacje wewnętrzne i prace wykończeniowe w stanie surowym zamkniętym

Instalacje wewnętrzne, takie jak elektryczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe, odgrywają kluczową rolę w funkcjonalności każdego nowego budynku. Osiągnięcie SSZ (stanu surowy zamkniętego) jako trzeciego etapu budowy domu, daje możliwość rozpoczęcia pewnych prac związanych z instalacjami wewnętrznymi. Planowanie i instalacja systemów wewnętrznych w budynku, który osiągnął stan surowy zamknięty, wymaga przemyślanej organizacji i sekwencji działań. Jak najlepiej do tego podejść?

Planowanie prac wykończeniowych

Na tym etapie budowy kluczowe jest dokładne zaplanowanie kolejności prac, wybór systemów ogrzewania, materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia domu, takiego jak systemy alarmowe czy też generalnie systemy inteligentnego domu, a także podpięcie dopływu powietrza do kominka. Ważne jest, aby już na tym etapie mieć jasność co do projektu wnętrz i upewnić się, że planowane instalacje nie kolidują ze sobą.

Pierwsze prace instalacyjne najlepiej zacząć od instalacji wodno-kanalizacyjnych, rozprowadzając rury wodne i kanalizacyjne. Równocześnie można przystąpić do instalacji elektrycznych, w tym przewodów podtynkowych, telefonicznych i systemu alarmowego. Wszystkie instalacje, które mają pozostać ukryte, powinny być zainstalowane przed dalszymi pracami wykończeniowymi.

Tynki wewnętrzne mogą być aplikowane, gdy instalacje są już rozprowadzone, a budynek jest zamknięty – zalecana temperatura to min. 10 stopni Celsjusza. Warto więc najpierw zamontować okna, drzwi i parapety, a w przypadku wcześniejszego uruchomienia ogrzewania, aby przyspieszyć wysychanie murów, warto pamiętać o rozszczelnieniu okien i wietrzeniu na etapie tynków.

Na czystą powierzchnię stropów układa się folię i izolację, np. ze styropianu czy wełny mineralnej, przygotowując podłoże pod dalsze prace. Instalacja c.o. jest układana w trakcie montażu drugiej warstwy izolacji podłogowej.

Po zainstalowaniu izolacji i systemów ogrzewania przystępuje się do tworzenia podkładu podłogowego, który może być wykonany z gotowych zapraw lub jako suchy jastrych.

Jeśli dom posiada poddasze użytkowe, jego wykończenie rozpoczyna się po zakończeniu większości prac mokrych. Roboty mokre to między innymi układanie tynków, wylewki, układanie posadzek.

Nierówne powierzchnie podłóg można wyrównać za pomocą podkładów samopoziomujących, które należy aplikować co najmniej 6 tygodni przed położeniem posadzek.

Jeżeli w domu przewidziano kocioł gazowy, instalacja gazowa jest montowana na powierzchni ścian zgodnie z przepisami.

Przed montażem posadzek należy upewnić się, że podłoga jest wystarczająco sucha, szczególnie ważne przy posadzkach drewnianych. Po ułożeniu posadzek można przystąpić do montażu ościeżnic i drzwi wewnętrznych, a następnie do układania płytek w łazienkach i malowania ścian. Ostatnim etapem prac wykończeniowych wewnątrz jest montaż elementów wyposażenia, takich jak armatura łazienkowa, oraz meblowanie i aranżacja wnętrz. Każdy z tych etapów wymaga dokładnego planowania i koordynacji, aby prace przebiegały sprawnie i zgodnie z harmonogramem.

Stan surowy zamknięty - przygotowanie do wykończenia domu

Ubezpieczenie domu w stanie surowym zamkniętym

Ubezpieczenie domu w stanie surowym zamkniętym dotyczy momentu budowy, kiedy wykonano już około połowy prac budowlanych, a budynek jest zabezpieczony z zewnątrz, choć wewnątrz nadal wymaga wiele pracy.

Podczas budowy domu można ubezpieczyć nie tylko samą konstrukcję budynku, ale również elementy stałe oraz mienie ruchome znajdujące się na terenie budowy. Obejmuje to ochronę przed zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, wybuch, a także przed dewastacją czy kradzieżą. Warto zauważyć, że po osiągnięciu stanu surowego zamkniętego, możliwe jest dodatkowe ubezpieczenie narzędzi oraz materiałów budowlanych przed kradzieżą i dewastacją.

Koszt ubezpieczenia domu w stanie surowym zamkniętym zależy od wielu czynników, w tym wartości budynku, zakresu ochrony, czy wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Polisy dla domów w budowie są zazwyczaj tańsze niż standardowe polisy mieszkaniowe, oferując jednocześnie uproszczony zakres ochrony.

Ubezpieczenie takie można nabyć online, korzystając z porównywarek ubezpieczeń, co umożliwia szybkie porównanie ofert i wybór najkorzystniejszej opcji. Ważne jest, aby przy zakupie polisy dokładnie określić parametry budowanego domu oraz zakres ochrony, aby ubezpieczenie jak najlepiej odpowiadało potrzebom inwestycji budowlanej.

Zobacz inne artykuły z kategorii:

Budowa domu - co warto wiedzieć

Więcej

Wybrane dla Ciebie projekty domów

Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?